Systemy kontroli uziemienia dla cystern drogowych
Fot. Whitepress

Systemy kontroli uziemienia dla cystern drogowych

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

14.07.2022

Systemy kontroli uziemienia dla cystern drogowych
Fot. Whitepress

Kompleksowe działanie branż przemysłowych i transportowych bardzo często wymaga wykorzystywania specjalnych pojazdów służących do przewozu nietypowych substancji i materiałów. Jednymi z nich są cysterny drogowe, za pomocą których jesteśmy w stanie transportować różnorodne ciecze, gazy i nierzadko niebezpieczne substancje chemiczne. Cysterny – ze względu na swoją budowę oraz parametry techniczne, a także przewożone media – obarczone są ryzykiem uszkodzenia, wycieku, a nawet wybuchu. W celu zachowania bezpieczeństwa stosuje się specjalne systemy kontroli uziemienia. Jak działają? Przed czym chronią? I który z systemów warto wziąć pod uwagę, pracując z cysternami drogowymi?

Specyficzną grupą nienormatywnych pojazdów, które poruszają się po drogach i jednocześnie biorą udział w transferze różnorodnych mediów, są cysterny. Jako że służą one do transportu i przesyłu substancji niebezpiecznych, dbanie o bezpieczeństwo ich działania jest kluczowe.

Z czego wynika niebezpieczeństwo związane z wykorzystaniem cystern drogowych?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że każdorazowe prace z wykorzystaniem cystern – zwłaszcza podczas transferu substancji przy użyciu urządzeń przesyłowych – niesie ze sobą prawdopodobieństwo zaistnienia nieprawidłowości, które mogą skutkować awariami i wyciekami, a w skrajnych przypadkach (na przykład, gdy mamy do czynienia z substancjami łatwopalnymi) wybuchem.

Owo ryzyko wynika z rozładowań elektrostatycznych, które mają miejsce podczas przesyłu substancji. Szacuje się, że cysterna o pojemności 500 pF jest w stanie wygenerować rozładowania elektrostatyczne sięgające ponad 2200 mJ. Taki stan rzeczy wymaga od administratorów pojazdów zastosowania specjalnych systemów kontroli uziemienia, które zminimalizują ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu tak pracowników obsługujących cysternę, jak i otoczenia – zarówno środowiska naturalnego, jak i miejsca pracy (np. zakładu przemysłowego).

Jak zminimalizować ryzyko dużych wyładowań elektrostatycznych?

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa podczas napełniania i opróżniania cystern drogowych, należy zastosować jeden z tak zwanych systemów kontroli uziemienia. Ich zadaniem jest przede wszystkim odprowadzanie ładunków elektrostatycznych do podłoża, lecz nowoczesne systemy pozwalają również na kontrolowanie poziomu objętości substancji w zbiorniku cysterny oraz alarmowanie o wszelkich przekroczeniach.

Przykładem takiego nowoczesnego systemu jest między innymi system kontroli uziemienia SLA-S-Y, który łączy w sobie powyższe funkcje, znacznie przyczyniając się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji podczas pracy przy transferze substancji różnego typu – tak cieczy, gazów, jak i proszków.

System SLA-S-Y wyposażony został w rozwinięty panel sterowania, który gwarantuje automatyzację całego procesu kontroli. W jego skład wchodzi tak zwany obwód blokujący, który samodzielnie jest w stanie pilnować stanu uziemienia cysterny – odpowiednio kontrolując pracę pomp i urządzeń przesyłowych i wyłączając je w momencie, gdy uziemienie jest niewystarczające lub całkowicie zaniknie.

W kontekście SLA-S-Y warto zwrócić uwagę również na intuicyjny system alarmujący, który w szybki sposób zawiadomi pracowników o poziomie uziemienia cysterny. Gdy włączy on zielone światło, oznaczać to będzie gotowość do transferu substancji. Gdy włączy czerwone – brak dostatecznego uziemienia, które gwarantowałoby bezpieczną pracę.

Systemy kontroli uziemienia dla cystern drogowych to narzędzia niezwykle przydatne, które mają realny wpływ na redukcję ryzyka pojawienia się niebezpieczeństwa podczas transportu oraz przesyłu substancji. Za ich pomocą jesteśmy w stanie uniknąć awarii urządzeń przesyłowych, które mogłyby skutkować groźnymi wyciekami, pożarami czy wybuchami. Chcąc zastosować nowoczesny system kontroli uziemienia, warto zastanowić się nad systemem SLA-S-Y, który znaleźć można w ofercie MMR Group MediaTransfer.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze