KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

23 listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty Pakietu Mobilności dla spółek transportowych”, zorganizowana przez europosłów Wima van de Campa, Elżbietę Łukacijewską oraz Andora Deli. Data konferencji zazębiała się z wysłuchaniami publicznymi w Parlamencie – Komisji ds. Transportu na temat Pakietu Mobilności oraz Brexitu. Warto podkreślić, iż europosłowie-organizatorzy aktywnie biorą udział w pracach nad Pakietem Mobilności jako sprawozdawcy poszczególnych inicjatyw legislacyjnych wchodzących w jego skład.

W trakcie konferencji, rozpoczętej przez Wima Van de Campa słowami, iż zarzuty dumpingu socjalnego i zaniżania standardów socjalnych nie idą w parze z inwestycjami w infrastrukturę drogową niezbędną do poprawy warunków pracy kierowców, dyskusja koncentrowała się na skutkach gospodarczych proponowanych rozwiązań. Wprowadzenie w życie wszystkich propozycji z Pakietu Mobilności, a szczególnie tych dotyczących delegowania, czasu pracy kierowców czy powrotów do domu w nowym systemie czasu pracy i odpoczynku kierowców, w zasadniczy sposób zaburzy wymianę towarów w Unii Europejskiej. To zaś przełoży się na dostępność jak i cenę towarów oferowanych konsumentom.

Bez wątpienia dyskutanci, w tym Ferenc Lajko (CEO w Waberer’s), Tommy Pilarp (CLECAT) oraz Joanna Rutkowska (TLP, Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu) wskazali, iż kluczowe dla rozwiązania problemów transportu jest zapewnienie infrastruktury drogowej oraz jasne, przejrzyste przepisy, jak też ich skuteczne egzekwowanie. Słabość istniejącej legislacji nie wynika z jej treści, ale przede wszystkim z braku należytego egzekwowania przez państwa członkowskie. Niestety zamiast poprawiać egzekucję przepisów, Komisja Europejska i znaczna część unijnych polityków postanowiła wprowadzić jeszcze mniej zrozumiałe i trudniejsze do realizacji nowe normy prawne Pakietu Mobilności.

Inteligentne tachografy nie zlikwidują nadużyć w transporcie

Dariusz Wata (TACHO-API) podkreślił, iż wprowadzenie tzw. inteligentnych tachografów nie jest rozwiązaniem problemów nadużyć w transporcie. Wskazał, iż problemem są manipulacje źródeł danych a nowa generacja tachografów nie dysponuje na tyle skutecznymi narzędziami, by im zapobiegać. Nie pominął także istotnych błędów matematycznych kryjących się w nowych propozycjach Komisji Europejskiej. Prawidłowe wyliczenie czasu jazdy, w kontekście propozycji organizacji odpoczynków pełnych i skróconych w oparciu o propozycje Pakietu nie jest możliwe.

Konferencja była także debiutem w Parlamencie Europejskim Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu (Alliance for the Future of Transport) utworzonego w 28 kwietnia 2017 roku przez:

– Unię Międzynarodowych Przewoźników (Bułgaria),

– Transport i Logistyka Polska (TLP),

– Litewskie Stowarzyszenie Krajowych Przewoźników Drogowych „Linava”,

– Rumuńskie Stowarzyszenie na rzecz Międzynarodowego Transportu Drogowego ARTRI,

– Stowarzyszenie Chorwackich Przewoźników Drogowych.

Od kwietnia br. do Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu dołączyły następujące organizacje ze Słowenii, Węgier i Macedonii: Macedońskie Zrzeszenie Przewoźników MAKAM-TRANS, Izba Rzemiosła oraz Drobnej Przedsiębiorczości Słowenii, Izba Handlu oraz Przemysłu Słowenii, Federacja Krajowych Prywatnych Przewoźników – NIT Węgry.

Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu, reprezentowany na konferencji przez Joannę Rutkowską, nie jest organizacją międzynarodową, lecz platformą regularnej, codziennej współpracy i wymiany informacji między organizacjami na temat Pakietu Mobilności oraz innych krajowych działań regulacyjnych na poziomie europejskim i lokalnym, które mogą mieć wpływ na właściwe funkcjonowanie Wspólnego Rynku.

Misją Sojuszu jest podejmowanie działań mających na celu usunięcie barier dla prowadzenia działalności biznesowej i statutowej w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, transportu na użytek własny, spedycji, logistyki poprzez m. in. wspólne opinie prawne, konferencje czy też inne działania ukazujące na praktyczne skutki europejskich i krajowych inicjatyw prawnych, jak również wymiana dobrych praktyk dotyczących zatrudnienia międzynarodowych kierowców w sektorze transportu.

Foto: TLP

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu