Tranzyt przez Rosję tylko z elektronicznymi plombami. 7 stycznia weszły w życie nowe przepisy

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Tranzyt przez Rosję tylko z elektronicznymi plombami. 7 stycznia weszły w życie nowe przepisy

W Rosji zaczęły obowiązywać przepisy, dotyczące elektronicznych plomb nawigacyjnych, wykorzystywanych w transporcie drogowym i kolejowym przez terytorium Federacji. Nowe regulacje dotyczą transportu towarów objętych sankcjami do krajów trzecich. 

Rosyjskie regulacje tranzytowe obowiązują zarówno przewoźników drogowych, jak i kolejowych. Dotyczą transportu przez terytorium Federacji Rosyjskiej do krajów trzecich towarów, pochodzących z państwa, które zdecydowało się na nałożenie względem Federacji sankcji gospodarczych. 

Przepisy Dekretu z 27 grudnia 2019 r. nr 1877 obejmują również niektóre towary pochodzenia ukraińskiego oraz produkty, które są transportowane przez terytorium Ukrainy lub zostały z niej wysłane. Są to: wyroby z papieru i kartonu, ubrania, obuwie, naczynia emaliowane i stalowe, rury, druty, siatki metalowe, liny, krochmal, fruktoza i glukoza, grzejniki, kotły centralnego ogrzewania, strzykawki, części do pomp.

Tranzyt przez Rosję z elektronicznymi plombami nawigacyjnymi

Obowiązki przewoźnika drogowego

Zgodnie z nowymi przepisami, przewoźnik, realizujący przez Rosję transport ładunków objętych embargiem, jest zobowiązany do poinformowania o tym operatora plombowania (www.crcp.ru) nie później niż 2 godziny przed wjazdem do punktu kontrolnego pojazdu ciężarowego.

Operatorowi należy przekazać następujące informacje:

– nazwę firmy,

– rodzaj pojazdu, przyczepy lub naczepy, realizującej transport, kraj rejestracji i numer tablicy rejestracyjnej,

– adres e-mail i numer telefonu kierowcy pojazdu,

– kody przewożonych towarów zgodnie z nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w formacie co najmniej 10 znaków,

– kraj pochodzenia przewożonych towarów,

– kraj załadunku transportowanych towarów,

– kraj rozładunku transportowanych towarów,

– planowana data wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej,

– planowana data wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej,

– punkty kontrolne na granicy rosyjskiej, gdzie pojazd ma przekroczyć granicę Federacji Rosyjskiej (wjazd oraz wyjazd ciężarówki),

– liczba niezbędnych elektronicznych plomb nawigacyjnych.

Uwaga – operator plombowania jest zobowiązany do przesłania przewoźnikowi za pośrednictwem systemu informacyjnego informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia nie później niż w ciągu jednej godziny.

Fot. crcp.ru

Obowiązki przewoźnika kolejowego

Powyższe zobowiązania dotyczą również przewoźników kolejowych. Tylko w przypadku zgłoszenia do operatora plombowania należy dodatkowo podać numer jednostkowy taboru kolejowego, jeśli takowy występuje.

Punkty kontrolne Federalnej Służby Nadzoru znajdują się na dworcach kolejowych.

W przypadku niezastosowania się do powyższych wymogów, zarówno zestaw pociągowy, jak i pojazd ciężarowy zostaną zawrócone z powrotem do kraju przybycia.

Obowiązki kierowcy

Po przekroczeniu granicy z Rosją kierowca ciężarówki musi poinformować o potrzebie montażu elektronicznych plomb nawigacyjnych:

– urzędnika organu celnego,

– urzędnika Federalnej Służby Nadzoru Transportu.

Po zamontowaniu plomby kierowca musi uzyskać kupon rejestracyjny, który jest wydawany przez funkcjonariusza celnego lub przedstawiciela Służby Nadzoru. Kupon należy zwrócić służbom przy wyjeździe z terytorium Federacji Rosyjskiej.

Fot. crcp.ru

Co dalej z plombą nawigacyjną?

Operator plombowania przyjmuje i przetwarza przesłane mu przez przewoźnika dane, tymczasem ostateczna decyzja o montażu plomby należy do funkcjonariuszy celnych. Celnicy podejmują decyzje po sprawdzeniu informacji zawartych w międzynarodowym liście przewozowym, na fakturze, świadectwie pochodzenia towarów, a także, jeśli takowe należy posiadać – na zgłoszeniu tranzytowym, świadectwie weterynaryjnym i  fitosanitarnym. Decyzję o instalacji plomb Rosjanie podejmują w punktach kontrolnych w ciągu 30 minut od momentu przekazania funkcjonariuszom wymaganych dokumentów.

Elektroniczna plomba nawigacyjna jest nakładana przez urzędnika operatora systemu w obecności funkcjonariuszy celnych lub Federalnej Służby Nadzoru Transportu. Czas nałożenia jednej plomby nie powinien przekraczać 5 minut w przypadku pojazdów ciężarowych oraz 20 minut w przypadku jednostek taboru kolejowego. Plomba jest usuwana przez przedstawiciela operatora systemu podczas wyjazdu z Rosji w miejscu uprzednio zgłoszonym przez przewoźnika.

Uwaga – w razie potrzeby kontroli ładunków organy celne mogą usunąć plombę i później nałożyć ją znowu za pomocą specjalistycznych urządzeń mobilnych, dostarczonych przez operatora systemu. Dzięki temu system rejestruje fakt nieplanowanego otwarcia przestrzeni ładunkowej.

Mapa ciężarowych przejść granicznych Rosji (podlinkowane)

Fot. Sirius/YouTube@strazh77

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty