Tymczasowe rozluźnienie czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii. Sprawdź, na jakich zasadach obowiązuje

Tymczasowe rozluźnienie czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii. Sprawdź, na jakich zasadach obowiązuje

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

11.12.2020

Tymczasowe rozluźnienie czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii. Sprawdź, na jakich zasadach obowiązuje

Brytyjski Departament Transportu ogłosił wczoraj „tymczasowe i ograniczone pilne złagodzenie” egzekwowania czasu pracy kierowców z Unii Europejskiej. Poluzowane zasady zaczęły obowiązywać 10 grudnia i jeśli rząd nie zdecyduje inaczej – taki stan potrwa do 30 grudnia, do godz. 23:59 . Brytyjskie władze wyjaśniły, że środek ten jest odpowiedzią na naciski na lokalne i krajowe łańcuchy dostaw i może zostać także wydłużony, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Według strony internetowej rządu Wielkiej Brytanii, złagodzenie dotyczy każdego kierowcy, który jeździ po Wielkiej Brytanii zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy i zajmuje się transportem:

1. Żywności i innych niezbędnych towarów z portów w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to prowadzenie ładunków mieszanych ze znaczną zawartością takich towarów. W przypadku gdy transport innych towarów jest wymagany, aby umożliwić wyprowadzenie towarów kategorii 1 z portów, złagodzenie ma również zastosowanie.

2. Żywności i innych towarów niezbędnych do sprzedaży detalicznej, w tym ładunków mieszanych ze znaczną zawartością takich towarów. Ta kategoria obejmuje następujące przejazdy:

– z centrum dystrybucji do sklepów (lub centrum realizacji),

– od producenta lub dostawcy do centrum dystrybucji (w tym zbiórki typu backhaul),

– od producenta lub dostawcy do sklepu (lub centrum realizacji),

– między centrami dystrybucyjnymi a magistralą komunikacyjną,

– dostawy z węzła transportowego do sklepów.

Złagodzenie to nie dotyczy jednak kierowców realizujących dostawy bezpośrednio do konsumentów. Rząd stwierdza również, że kierowca korzystający z tego poluzowania może w czasie jego trwania wyjeżdżać poza Wielką Brytanię.

Warunki korzystania z rozluźnienia

W oficjalnym komunikacie władze brytyjskie podały też, jak skorzystać z rozluźnionego czasu pracy. Godziny pracy kierowców można więc tymczasowo rozluźnić w następujący sposób:

– zastąpienie wymogu korzystania z pełnego tygodniowego okresu odpoczynku (45 godzin) w okresie 2 tygodni na alternatywny schemat tygodniowych okresów odpoczynku określony poniżej. Pozwala to na wykorzystanie 2 kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie

– w 4-tygodniowym okresie rozpoczynającym się 10 grudnia 2020 r. kierowca może skorzystać z 2 następujących po sobie skróconych tygodniowych okresów odpoczynku trwających co najmniej 24 godziny (co pozwala mu pracować przez dwa 6-dniowe tygodnie); nawet jeśli tydzień wcześniej kierowca korzystał już ze skróconego odpoczynku tygodniowego

– jednakże każde skrócenie tygodniowego odpoczynku jest rekompensowane w normalny sposób przez równoważny okres odpoczynku wykorzystany przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu

– ponadto odpoczynek potraktowany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku (inny niż początkowy skrócony tygodniowy okres odpoczynku) jest dołączony do regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin (który można podzielić na 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku)

zwiększenie dwutygodniowego limitu prowadzenia pojazdu z 90 do 99 godzin.

Jednak złagodzenie nie może być stosowane w połączeniu z istniejącymi przepisami dotyczącymi jazdy międzynarodowej, które w określonych okolicznościach dopuszczają 2 kolejne skrócone tygodniowe przerwy na odpoczynek. Rząd Wielkiej Brytanii nie zaleca korzystania z tego złagodzenia kierowcom częściowo uczestniczącym w trasach międzynarodowych.

Przewoźnicy muszą zgłosić, a kierowcy odnotować

Aby kierowcy skorzystali ze złagodzenia, muszą wziąć pod uwagę kolejne tygodniowe okresy odpoczynku przed 10 grudnia 2020 r., tzn. maksymalnie trzy kolejne okresy odpoczynku mogą obejmować jeden wykorzystany przed 10 grudnia 2020 r. Można skorzystać z dwóch kolejnych pełnych regularnych odpoczynków, w tym odpoczynku wyrównawczego, w całości lub w części po zakończeniu tego rozluźnienia.

Dla truckerów ważne też to, żeby podczas jazdy zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi godzin pracy odnotowali na odwrocie wykresów lub wydruków z tachografu powody, dla których przekraczają normalnie dozwolone limity. „Jest to zwyczajowa praktyka w nagłych wypadkach i ma zasadnicze znaczenie dla celów egzekwowania prawa” – podkreśla Departament Transportu.

Co jednak ważne, władze brytyjskie podkreślają, że praktyczna realizacja tymczasowego poluzowania powinna nastąpić przy porozumieniu między pracodawcami a pracownikami.

Nie wolno narażać bezpieczeństwa kierowcy. Nie należy oczekiwać, że kierowcy będą prowadzić w stanie zmęczenia – pracodawcy pozostają odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i innych uczestników ruchu drogowego” – podkreśla Departament Transportu.

I co najistotniejsze – przewoźnicy, którzy będą chcieli wykorzystać poluzowanie, muszą powiadomić o tym fakcie Departament Transportu. W tym celu powinni wypełnić formularz wstępnego powiadomienia o złagodzeniu i wysłać jego kopię e-mailem na adres: RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk.

Następnie tydzień po zakończeniu okresu rozluźnienia, operatorzy powinni wysłać mailem powiadomienie uzupełniające na adres: RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk.

Oba formularze można pobrać ze strony brytyjskiego rządu.

Bez powiadomienia będą kłopoty

Władze brytyjskie przestrzegają, że brak powiadomienia Departamentu Transportu oznaczać będzie dla organów ścigania, że złagodzenie zostało niewłaściwie zastosowane. A to może być powodem  wszczęcia postępowania dochodzeniowego.

Wszelkie zapytania dotyczące interpretacji tych tymczasowych ustaleń można kierować droga mailową do brytyjskiego Departamentu Transportu na adres: RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk

Po godzinach pracy instytucji (9-17), można dzwonić do biura dyżurnego na brytyjski nr: 020 7944 5999.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze