Unia Europejska nie da dotacji na Małaszewicze. Prezes gorzko: “Czuję się jak dziecko z niezamożnej białej rodziny…”

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Park Logistyczny Małaszewicze zostanie zrealizowany bez wsparcia z Unii Europejskiej. Spółka CARGOTOR poinformowała o odmowie finansowania, otrzymanej z Brukseli. 

Unia Europejska nie da dotacji na  Małaszewicze. Prezes gorzko: “Czuję się jak dziecko z niezamożnej białej rodziny…”
Fot. Marcin Wolak/PITD

Komisja Europejska odmówiła finansowania budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach z przyczyn budżetowych – informuje w oficjalnym komunikacie CAGROTOR. Spółka w styczniu tego roku złożyła wniosek o 50-procentowe dofinansowanie budowy Parku z funduszu CEF 2, mającego na celu wspieranie modernizacji i budowy infrastruktury położonej na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Choć projekt został oceniony pozytywnie, m.in. ze względu na jego transgraniczny charakter i otrzymał liczbę punktów przekraczającą próg kwalifikacyjny, Park Logistyczny Małaszewicze pozostanie bez wsparcia z UE. 

Czuję się teraz jak dziecko z niezamożnej białej rodziny z biednego południowego stanu USA, które świetnie zdało egzamin na studia na stanowym uniwersytecie uzyskując wymaganą liczbę punktów, ale ze względu na prowadzoną właśnie akcję afirmacyjną, nie zostało przyjęte na studia, gdyż jego miejsce musiał zająć ktoś o innym kolorze skóry. To paskudne uczucie. Pełne poczucia niesprawiedliwości i segregacji” –  nie szczędzi gorzkich słów Andrzej Sokolewicz, prezes CARGOTOR, cytowany w komunikacie spółki. 

“Możemy sobie zadać pytanie: Czy protekcjonizm i ochrona interesów niemieckich i holenderskich portów morskich stoją za tą zaskakującą decyzją Komisji Europejskiej?” – dodał.

Kolej zgarnęła najwięcej środków CEF2 

Unijna Agencja Wykonawcza ds. Infrastruktury i Środowiska (CINEA) przeznaczy w sumie 5,4 mld euro w ramach CEF2, z czego 80 proc. (ok. 5 mld euro) – na projekty infrastruktury kolejowej, w tym instalację ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) i śródlądowe drogi wodne.

Spośród 399 wniosków złożonych w konkursach CEF Transport, wybrano 135 wniosków. Zawarte w nich  projekty są zlokalizowane w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i obejmują m.in. projekty infrastruktury kolejowej, w tym terminale i połączenia kolejowe, wdrożenie wspomnianego ERTMS, projekty dotyczące dróg, śródlądowych dróg wodnych, szlaków żeglugi bliskiego zasięgu, portów oraz lotnisk łączących państwa członkowskie UE – wyjaśnia CINEA w oficjalnym komunikacie.

Celem Komisji jest ukończenie sieci bazowej TEN-T do 2030 r., a sieci kompleksowej do 2050 r., przy jednoczesnym zapewnieniu, by jej infrastruktura pomagała UE w realizacji celów klimatycznych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Finansowanie poprawi brakujące połączenia infrastrukturalne w Europie i sprawi, że transport będzie bardziej zrównoważony i wydajny, zwiększy bezpieczeństwo i interoperacyjność, a także stworzy miejsca pracy. Te trudne czasy wzmocniły znaczenie naszego unijnego sektora transportu i posiadania płynnej, dobrze połączonej sieci infrastruktury” – komentuje komisarz UE ds. transportu Adina-Ioana Vălean.

Zakwalifikowane do dofinansowania projekty infrastruktury kolejowej obejmują tunel Fehmarn Belt między Danią a Niemcami, Rail Baltica, budowę linii kolei dużych prędkości i połączeń kolejowych do terminali (w tym przeładunkowych, takich jak ten pod Koszycami).

Budowa wchodzi w kolejną fazę

Decyzja o braku dofinansowania unijnego nie oznacza jednak, że Park Logistyczny Małaszewicze nie powstanie.  CARGOTOR poinformował, że 24 czerwca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.

To jest projekt dotyczący sfinansowania największej kolejowej inwestycji w Polsce. Małaszewicze to nieprawdopodobnie wartościowe, polskie aktywo i jeżeli ktoś ma się nim zająć, to polskie władze rządowe, wojewódzkie i samorządowe” – zaznacza prezes Andrzej Sokolewicz.

Projekt ma na celu stworzenie ram prawnych, które umożliwią modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią oraz pozwolą na zwiększenie przepustowości przejścia kolejowego na granicy polsko-białoruskiej. 

To jest kolejny krok do realizacji megainwestycji kolejowej w Małaszewiczach, której szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł” – wyjaśnia spółka dodając, że planowany

Park Logistyczny ma być “bramą do Nowego Jedwabnego Szlaku”. 

Spółka zakłada, żę prace budowlane na gruncie zaczną się już w pierwszej połowie przyszłego roku. Budowa Parku Logistycznego Małaszewicze ma potrwać ok. 5-6 lat, a celem inwestycji ma być osiągnięcie nawet trzykrotnego wzrostu przepustowości składów towarowych z Chin.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty