Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Parlament UE poparł w zeszłym tygodniu umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Singapurem. To pierwsze tego rodzaju porozumienia zawarte między Wspólnotą a państwem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Pozwoli ono na zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych i pozataryfowych.

19 października 2018 r. po ośmiu latach negocjacji, przedstawiciele Unii Europejskiej i Singapuru podpisali porozumienia o wolnym handlu (FTA) i wzajemnej ochronie inwestycji. Decyzję o ich zawarciu w minioną środę poparł Parlament UE. Umowy te w ciągu pięciu lat pozwolą znieść praktycznie wszystkie cła między partnerami. Singapur jest największym partnerem handlowym Unii – przypada na niego prawie jedna trzecia całego handlu towarami i usługami między UE a ASEAN, a także około dwie trzecie inwestycji między tymi dwoma regionami.

Umowa o wolnym handlu zniesie bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu towarami i usługami. Zawiera też przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, liberalizacji inwestycji, zamówień publicznych, konkurencji i zrównoważonego rozwoju.

Z kolei porozumienie o ochronie inwestycji ma zapewnić większą pewność inwestorom. Ma ono zastąpić 12 obowiązujących dwustronnych umów inwestycyjnych między Singapurem a państwami członkowskimi Wspólnoty.

Krok ku azjatyckim rynkom

Obie umowy stanowią milowy krok w rozwoju handlu UE z krajami azjatyckimi. Jak czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego, mogą one posłużyć za wzorzec i punkt wyjścia dla kolejnych umów o wolnym handlu między Unią a innymi państwami tego regionu świata. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ Unia nie może już polegać na USA jako na partnerze handlowym.

Po zaakceptowania tekstu umowy handlowej przez Radę UE wejdzie ona w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca, licząc od dnia wzajemnej notyfikacji i zakończenia procedury przez obie strony. By umowy o ochronie inwestycji oraz o partnerstwie i współpracy mogły wejść w życie, muszą być najpierw ratyfikowane przez państwa unijne.

Fot. Pixabay/monikawl999 Pixabay License

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu