Pięć korzyści z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Na co może liczyć przedsiębiorca, który ma problemy?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty
|

18.08.2020

Choć od czerwca br. przedsiębiorcy w Polsce mogą korzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wielu z nich wciąż nie zdaje sobie sprawy, jakie korzyści otrzymali dzięki wprowadzonym regulacjom. Tymczasem eksperci przekonują, że dzięki temu rozwiązaniu postępowanie naprawcze staje się nie tylko szybkie, ale także przewidywalne, a wprowadzone przez nie przepisy zwiększają wpływ przedsiębiorcy na proces restrukturyzacji.

Z punktu widzenia firm działających w Polsce, jednym z kluczowych założeń tarczy antykryzysowej 4.0, jest wprowadzenie nowej, uproszczonej formuły postępowania restrukturyzacyjnego. Może z niego skorzystać każdy przedsiębiorca (bez względu na wielkość i obszar działalności firmy), który poszukuje efektywnych narzędzi do ochrony przed upadłością, agresywną windykacją, egzekucją komorniczą czy utratą płynności. W stosunku do klasycznego postępowania restrukturyzacyjnego, jego uproszczona wersja niesie dla firmy kilka niepodważalnych korzyści – przekonują eksperci PMR Restrukturyzacje.

1) Postępowanie ma charakter pozasądowy

Uproszczone postępowanie toczy się prawie w całości poza sądem, podczas gdy inne postępowania wymagają jego znaczącego udziału. Zgodnie z nowymi regulacjami przedsiębiorca sam wybiera nadzorcę postępowania i podpisuje z nim umowę. W innych przypadkach ów nadzorca wyznaczany jest przez sąd. Uproszczona restrukturyzacja zakłada jednocześnie, że po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym przedsiębiorca sam zamieszcza obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dzień obwieszczenia jest tym samym dniem otwarcia postępowania, bez konieczności oczekiwania na decyzję sądu, która jest obligatoryjna w pozostałych rodzajach postępowań.

2) Egzekucje zostają natychmiast wstrzymane

Z dniem ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z mocy prawa zawieszane są wszelkie egzekucje i postępowania zabezpieczające. W innych postępowaniach uzależnione jest to od decyzji sądu, a więc zawsze jest to niepewne i odsunięte w czasie. Wszelkie egzekucje zawieszone zostają w stosunku do wierzytelności powstałej przed otwarciem postępowania i wchodzącej do układu, jak i co do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

3) Postępowanie trwa bardzo krótko

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne trwa do 4 miesięcy. Niektórzy przedsiębiorcy mogą się jednak obawiać czy taki czas wystarczy, by wypracować efektywne porozumienie z wierzycielami.

Po zawarciu umowy przedsiębiorcy z doradcą restrukturyzacyjnym, kolejne działania realizowane są sprawnie i szybko. Kompletowane są niezbędne dokumenty, opracowywany model biznesowy i budowane propozycje układowe, mając na uwadze ochronę słusznych praw wierzycieli. Będąc w pełni przygotowany przedsiębiorca dokonuje obwieszczenia otwarcia postępowania w MSIG. Czyli okres wskazanych 4 miesięcy biegnie od tego momentu. Należy jednocześnie pamiętać, że uproszczoną restrukturyzację można przeprowadzić tylko raz, dlatego ważne jest przygotowanie na przedpolu otwarcia postępowania – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.

4) Można zdalnie głosować nad układem

Tarcza antykryzysowa 4.0. umożliwia również przeprowadzenie głosowania nad układem przy pomocy elektronicznych środków komunikacji, co znacząco ułatwia kontakt z wierzycielami, np. z zagranicy. Również w tym zakresie nadzorca wraz z dłużnikiem decydują o formie przeprowadzenia głosowania oraz o jego terminie. To z kolei znacząco przyspiesza cały proces naprawczy.

5) Droga do ochrony umów najmu jest łatwiejsza

Nowe unormowania prawne przewidują również brak możliwości wypowiadania umów wzajemnych przez wynajmujących, takich jak umowy najmu lokalu czy nieruchomości, na których prowadzone jest przedsiębiorstwo, a także umów leasingu.

Tutaj same przepisy się nie zmieniły. Zmieniła się jednak osoba odpowiedzialna za wydanie zgody na zawieranie i rozwiązywanie umów. Do tej pory wymagana była akceptacja rady wierzycieli lub sędziego komisarza. W przypadku uproszczonego postępowania zgodę wyrazić musi jedynie nadzorca układu. To z kolei sprawia, że postępowanie przebiega szybciej niż w klasycznej formule.

Fot.Pixabay/Free-Photos

Tagi