KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument przygotowany przez resort infrastruktury wprowadza przepisy, które mają doprowadzić do lepszego nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce.

Projekt dostosowuje polskie przepisy do unijnych regulacji. Ich głównym celem jest wyeliminowanie nieuczciwej konkurencję między przewoźnikami oraz zwiększenie ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej.

I tak nowelizacja wprowadza kategorie tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego:

– „najpoważniejsze naruszenia” – NN,

– „bardzo poważne naruszenia” – BPN,

– „poważne naruszenia” – PN.

Taki system określeń pozwoli na automatyczną wymianę informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE w przypadkach poważnych naruszenia przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. A wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Projekt nowych przepisów zakłada, że „poważne naruszenie”, „bardzo poważne naruszenie” lub „najpoważniejsze naruszenie” może być popełnione nie tylko przez przewoźnika i zarządzającego transportem, ale też przez kierowcę.

Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń” – czytamy w informacji na stronie internetowej rządu.

Transport intermodalny z deklaracją masy kontenera

Projekt przewiduje też, że w przypadku wykonywania transportu intermodalnego, wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Rada Ministrów chce, żeby nowe przepisy weszły w życie 1 czerwca, z wyjątkiem tych, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Fot. MAN

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu