Wniosek o uzasadnienie wyroku. Po nowelizacji prawa musimy za niego zapłacić

Wniosek o uzasadnienie wyroku. Po nowelizacji prawa musimy za niego zapłacić

Decydując się na sprawę w sądzie, a następnie uzyskując wyrok, nierzadko chcemy wiedzieć dlaczego zapadło takie, a nie inne rozstrzygnięcie. Dociekamy, jakie motywy kierowały sądem, który wydał dane orzeczenie. Nasze zainteresowanie jest tym większe, jeśli wyrok jest dla nas niekorzystny.

Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony, zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. W przypadkach, gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin tygodniowy liczy się od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć (co stanowi nowość w postępowaniu cywilnym).

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego i innych ustaw, aby otrzymać pisemne uzasadnienie wyroku, należy uiścić opłatę 100 zł. Ze zmienionych nowelizacją przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynika, że opłatę stałą 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia. W przypadku zaś wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem, zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Odrzucenie wniosku o uzasadnienie wyroku uniemożliwi apelację

Opłata 100 zł musi być uiszczona za każdy wniosek o uzasadnienie wyroku. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. Konsekwencją nieuiszczenia opłaty od wniosku o uzasadnienie będzie jego odrzucenie.

Co istotne, odrzucenie takiego wniosku jest brzemienne w skutki dla strony, np. przewoźnika, który walczy o wypłatę należnego wynagrodzenia za swoje usługi. Nie dość bowiem, że uniemożliwia zapoznanie się z rozumowaniem sądu, który wydał dany wyrok, to jeszcze zamyka drogę do zaskarżenia wyroku. Wystąpienie z wnioskiem o uzasadnienie wyroku jest co do zasady warunkiem koniecznym do złożenia apelacji od wyroku sądu I instancji.

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza więc nie tylko wyższe opłaty od pozwu, ale również opłatę od wniosku o uzasadnienie orzeczenia, o czym warto pamiętać decydując się na zainicjowanie postępowania sądowego.

Fot. Pixabay/Free-Photos

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty