Uzyskaj odszkodowanie za kartele dealerów DAF i Iveco w Polsce
Foto: AdobeStock

Uzyskaj odszkodowanie za kartele dealerów DAF i Iveco w Polsce

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

01.02.2022

Uzyskaj odszkodowanie za kartele dealerów DAF i Iveco w Polsce
Foto: AdobeStock

W latach 2011 – 2018 kartele dealerów samochodów ciężarowych naruszały przepisy antymonopolowe na polskim rynku samochodów ciężarowych. Doprowadziło to do wzrostu cen rynkowych. Klienci firm, które uczestniczyły w naruszeniu, ponieśli duże szkody. Z inicjatywą odszkodowawczą klientów wystąpiła spółka LitFin, która prowadzi kilka spraw antymonopolowych w całej Europie.

Sprawa kartelu dealerów samochodów ciężarowych

Polski Urząd Ochrony Konkurencji wydał właśnie dwie przełomowe decyzje w sprawie kartelu dealerów samochodów ciężarowych DAF, który istniał w Polsce w latach 2/2011 – 3/2018. Członkowie kartelu uzgadniali podział polskiego rynku samochodów ciężarowych oraz wymieniali się informacjami na temat cen, co stanowiło jawne naruszenie przepisów antymonopolowych. Porozumienie ograniczające konkurencję obejmowało 5 dealerów: DBK z Olsztyna, ESA Trucks Polska z Komornik, TB Truck & Trailer Serwis z Wolicy, Van Tilburg-Bastianen Groep z Bredy w Holandii oraz WTC z Długołęki. Takie zachowanie powodowało wzrost cen na rynku dla wszystkich operatorów ciężarówek, którzy w latach 2011 – 2018 kupili samochód ciężarowy od członków kartelu. Polski organ ochrony konkurencji bada obecnie również inną podobną sprawę dotyczącą kartelu polskich dealerów ciężarówek Iveco. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że decyzja będzie taka sama jak w przypadku decyzji dotyczącej kartelu dealerów DAF.

„Niestety już po raz drugi polscy właściciele samochodów ciężarowych są zmuszeni do przepłacania za ciężarówki w wyniku działań antykonkurencyjnych. Ważne jest, aby wiedzieli oni, że istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania” – mówi kierownik sprawy z ramienia LitFin, Tomaš Vít, który od 4 lat zajmuje się sprawą kartelu ciężarówek.

Dochodzenie wykazało, że kierownictwo odgrywało aktywną rolę w tym porozumieniu. Kierownicy dyscyplinowali sprzedawców, aby trzymali się umowy i grozili im, jeżeli tego nie robili. W związku z tym 8 menedżerów zostało ukaranych łączną grzywną w wysokości 1,7 mln zł za aktywny udział i egzekwowanie porozumienia.

“W wyniku zmowy potencjalny nabywca ciężarówek mógł kupić je tylko u określonego sprzedawcy za określoną przez niego cenę. Nie mógł kupić pojazdu taniej w innej części Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie branży transportu drogowego w Polsce, zmowa mogła mieć negatywne skutki dla całej gospodarki.”- mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Na razie na rynku istnieje jedna inicjatywa, która pomaga firmom poszkodowanym przez kartel dealerów ciężarówek dochodzić swoich odszkodowań. Inicjatywa ta jest prowadzona przez renomowaną firmę LitFin, która ma już duże doświadczenie w europejskich sprawach z zakresu prawa antymonopolowego i prawa konkurencji, takich jak kartel Pesticide w Niemczech, Wirecard, czy kartel Truck.

Obecnie LitFin przyjmuje roszczenia dotyczące ciężarówek DAF zakupionych w latach 2/2011 – 3/2018. Firma oferuje pełne finansowanie roszczeń polskich właścicieli ciężarówek przed sądami holenderskimi na podstawie 33% success fee. LitFin podpisuje również umowy z klientami, którzy kupili ciężarówki Iveco w latach 2005-2020. Kiedy polski Urząd Ochrony Konkurencji podejmie ostateczną decyzję w sprawie kartelu dealerów ciężarówek Iveco, LitFin zgłosi roszczenia również dla tych klientów.

Aby zgłosić roszczenie, LitFin prosi jedynie o przedstawienie dowodu zakupu pojazdu od jednego z członków kartelu w określonym przedziale czasowym.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy: https://truckcartel.nl/pl/kartel-dealerow-ciezarowek/  pod numerem telefonu: +48 (12) 881 06 69 / lub adresem e-mail: info@truckrefunds.com

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie redakcji

Opisana powyżej decyzja UOKiK w sprawie pięciu dealerów DAF jest nieprawomocna i jako taka nie podlega wykonaniu, a ustalenia takiej decyzji nie są wiążące dla sądu rozpoznającego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)