Brytyjczycy będą honorować przedłużenie wspólnotowych licencji transportowych

Brytyjczycy będą honorować przedłużenie wspólnotowych licencji transportowych

Brytyjczycy będą honorować przedłużenie wspólnotowych licencji transportowych

Czy brytyjskie władze uznają licencję wspólnotową, której termin oznaczony na wypisie z licencji upłynął? I czy Brytyjczycy uznają fakt, iż ważność licencji wspólnotowych została przedłużona na mocy unijnego rozporządzenia 2021/267 ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19?

Z pytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do przedstawicieli ambasady brytyjskiej w Warszawie oraz do Driver and Vehicle Standard Agency (DVSA), czyli służby odpowiedzialnej za kontrole drogowe na terenie Wielkiej Brytanii. Z obu źródeł otrzymaliśmy taką samą odpowiedź: TAK, Wielka Brytania uznaje za ważną taką licencję, akceptując tym samym unijne przepisy dotyczące przedłużania ważności wybranych dokumentów. W tym przypadku, jeśli dany dokument jest ważny/przedłużony na mocy prawa UE, to będzie on także uznawany na terenie Wielkiej Brytanii.

Nie tylko bowiem ważność licencji wspólnotowej jest automatycznie przedłużana na okres kolejnych 10 miesięcy. Na tych samych zasadach przedłużenie dotyczy m.in. również:

– terminów ukończenia szkoleń okresowych przez posiadaczy świadectw kwalifikacji zawodowych;

– ważności „kodu 95” w prawie jazdy;

– ważności kart kwalifikacji kierowców;

– ważności prawa jazdy;

– ważności świadectw kierowców.

Należy jednak pamiętać, że Polska postanowiła nie stosować zapisów rozporządzenia 2021/267 dotyczących przedłużania ważności dokumentów w przypadku:

– regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym;

– terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów;

– ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy.

Tego typu dokumenty nie ulegają automatycznemu wydłużeniu. Dlatego należy ściśle przestrzegać terminów planując kolejne badania techniczne pojazdu lub przegląd tachografu.

Rozporządzenie daje bowiem możliwość państwom członkowskim UE wyboru, czy przepisy wybranych artykułów będą przez nie stosowane czy też nie. O swoich decyzjach państwa miały jednak obowiązek poinformowania Komisję Europejską. Ta z kolei, a konkretnie Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) opracowała zestaw odpowiedzi przekazanych przez państwa członkowskie.

Wielka Brytania natomiast, wobec poszczególnych państw członkowskich UE uznaje na swoim terytorium stosowanie tych przepisów rozporządzenia 2021/267, które stosowane są w danym państwie. Dla polskich przewoźników oznacza to m.in., że automatyczne wydłużenie ważności licencji wspólnotowej, świadectwa kierowcy czy też prawa jazdy będzie akceptowane przez służby brytyjskie. Podejście to nie będzie miało natomiast zastosowania w przypadku przeglądu tachografu czy też badania technicznego pojazdu.

Przypomnijmy w tym miejscu zasady przedłużania ważności dokumentów, w tym okres czasu na jaki zostały one przedłużone. Zgodnie z rozporządzeniem 2021/267 ustanawiającym szczególne środki tymczasowe pandemią COVID-19, wybrane dokumenty związane z wykonywaniem przewozów drogowych, w tym licencję wspólnotową, uznaje się za ważne i przedłużone przez kolejnych 10 miesięcy w sytuacji, gdy utraciły, bądź utracą ważność w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dla przykładu licencja wspólnotowa, której termin ważności upłynęła np. 30 maja br., jest na mocy wspomnianego rozporządzenia ważna jeszcze przez 10 miesięcy, czyli do 30 marca 2022 r. Nie trzeba więc składać teraz wniosku do Biura Transportu Międzynarodowego GITD o jej przedłużenie. Można to uczynić na 3 miesiące przed upływem tego dodatkowego terminu ważności, czyli np. w styczniu 2022 r.

Biuro Transportu Międzynarodowego GITD wydało 26 lutego 2021 r. stosowne wytyczne w postaci „Informacji 10/2021”. I tak np. w sytuacji, gdy przewoźnikowi kończy się ważność licencji wspólnotowej 30 maja 2021 r. i mimo wszystko będzie chciał on uzyskać nową, to będzie to możliwe. Niemniej jednak, na nowej licencji początkową datą jej ważności będzie 31 marca 2022 r., czyli pierwszy dzień po upływie dodatkowych 10 miesięcy, w których według prawa unijnego licencja jest nadal ważna.

Fot. North Yorkshire Police

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)