Zakazy ruchu ciężarówek na Węgrzech w 2019 r.

Zakazy ruchu ciężarówek na Węgrzech w 2019 r.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego informuje, w które dni obowiązują zakazy ruchu ciężarówek na Węgrzech. Sprawdźcie, jakie pojazdy nie są objęte ograniczeniami.

Zakazy ruchu ciężarówek na Węgrzech dotyczą pojazdów ciężarowych o dmc przekraczającym 7,5 t. Obejmują one całą sieć dróg i autostrad. Obowiązują one:

od 1 lipca do 31 sierpnia: od soboty od godz. 15:00 do niedzieli godz. 22:00 oraz od godz. 22:00 w przeddzień święta do 22:00 w dniu święta;

od 1 września do 30 czerwca: od godz. 22:00 w sobotę lub przeddzień święta do 22:00 w niedzielę lub święto publiczne.

Jeżeli w okresie między 1 lipca a 31 sierpnia święto poprzedza sobotę lub niedzielę, zakazy jazdy obowiązuje bez przerwy od godz. 8 pierwszego dnia zakazu do godz. 22 ostatniego dnia. To samo dotyczy świąt, które między 1 września a 30 czerwca poprzedzają niedzielę.

W okresie zimowym od 4 listopada do 1 marca, powyższe zakazy nie mają zastosowania wobec pojazdów ciężarowych w transporcie międzynarodowym, które spełniają normy emisji Euro 3 i wyższe.

Kalendarz świąt państwowych na Węgrzech:

19 kwietnia – Wielki Piątek,

21 kwietnia – Wielkanoc,

22 kwietnia – Wielkanoc,

1 maja – Święto Pracy,

9 czerwca – Zielone Świątki,

10 czerwca – Zielone Świątki,

20 sierpnia – święto państwowe,

23 października – święto państwowe,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

25 grudnia – Boże Narodzenie,

26 grudnia – Boże Narodzenie,

1 stycznia 2020 – Nowy Rok.

Nieobjęte zakazami są następujące pojazdy:

–  używane w transporcie kombinowanym,

– poruszające się między terminalem transportu kombinowanego a miejscem załadunku lub rozładunku,

– na trasie między terminalem transportu kombinowanego a najbliższym punktem granicznym,

– wykorzystywane w przypadku awarii lub wypadków,

– odpowiednio udokumentowany transport pomocy humanitarnej,

– wykonujące przewozy świeżych kwiatów lub roślin,

– wykonujące usługi pocztowe i przewożące gazety,

– spełniające normę Euro 3 lub wyższą, które przewożą ciekły gaz,

– wykonujące transport plonów rolnych lub pasz,

– przewożące zwierzęta gospodarskie, świeże mleko, świeże produkty mleczne, świeże lub głęboko mrożone mięso i produkty mięsne, warzywa, jaja, świeże pieczywo oraz inne łatwo psujące się artykuły spożywcze; pojazdy puste jadące w związku z tego rodzaju transportem,

– poruszające się od granicy węgierskiej do najbliższego parkingu wyznaczonego przez władze transportowe do tego celu,

– w okresie obowiązywania zakazów letnich pojazdy poruszające się od granicy Węgier na teren swojej firmy lub do pierwszego miejsca rozładunku,

– realizujące transport sprzętu lub zwierząt niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, biznesowych, sportowych (łącznie z transportem sprzętu rejestrującego radiowego lub telewizyjnego),

– wykorzystywane do przeprowadzek osób prywatnych,

– realizujące przewozy do i ze stacji kolejowych, portów rzecznych lub lotnisk (między bazą nadawcy/odbiorcy a najbliższą taką stacją, portem lub lotniskiem),

– ciągniki bez naczepy spełniające normę Euro 3 lub wyższą oraz o dmc nieprzekraczającym 7,5 t.

Dodatkowe ograniczenia ruchu

Oprócz standardowych zakazów, na Węgrzech część dróg jest objęta zakazami w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia. Na tych trasach zakazy te dotyczą także pojazdów zwolnionych z ograniczeń:

– autostrada M7

droga główna nr 2 między Budapesztem a Parassapuszta,

droga główna 2A,

droga główna nr 6 między Dunaujvaros a Budapesztem,

droga główna nr 7,

droga główna nr 10 między Dorog a Budapesztem,

droga główna nr 11 między Esztergom a Budapesztem,

droga główna nr 12,

droga nr 1201,

droga główna nr 51 od jej skrzyżowania z drogą główną 510 do Dömsöd,

droga główna nr 71,

odcinek drogi głównej nr 76 między jej skrzyżowaniem z drogą główną nr 71 a droga główną nr 7,

– odcinek drogi głównej nr 76 między Zalaapáti a drogą główną nr 71,

droga główna nr 55 między Alsónyék i Baja,

droga główna nr 82 między drogą główną nr 8 i Veszprémvarsány,

droga główna nr 84 między Sümeg i drogą główną nr 71,

droga główna nr 33 między Dormánd i Debreczynem,

droga główna nr 86 między Janossomorja i Nemesböd oraz między Körmend i Zalabaksa,

droga główna nr 37 między Miskolcem i Satoraljaujhely,

droga główna nr 38 od jej skrzyżowania z drogą główną nr 37 do Rakamaz.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze