Zwolnienie z niemieckiego myta przy niefabrycznej instalacji CNG i LNG. BAG precyzuje wymogi

Zwolnienie z niemieckiego myta przy niefabrycznej instalacji CNG i LNG. BAG precyzuje wymogi

Ciężarówki na LNG i CNG zwolnione są z niemieckich opłat drogowych. Dotyczy to również pojazdów dwupaliwowych. W związku z pewnymi niejasnościami, niemiecki urząd BAG doprecyzował treść ustawy zwalniającej ciężarówki na gaz z myta. Zwolnieniu z niemieckiego myta podlegają tylko pojazdy, w których udział gazu ziemnego w normalnej pracy przeważa nad innym używanym paliwem. 

Od 1 stycznia 2019 r. do końca 2020 r. z opłat drogowych w Niemczech zwolnione są trucki na ekologiczne paliwa gazowe – CNG (sprężony gaz ziemny) i LNG (ciekły gaz ziemny). Zwolnienie będzie obowiązywało także pojazdy dwupaliwowe na gaz ziemny i olej napędowy. Po upływie wspomnianych dwóch lat ciężarówki na gaz będą zwolnione z części myta, tj. z opłaty środowiskowej (za zanieczyszczenie powietrza).

Wyniki kontroli opłat za przejazd pokazują, że wymogi dotyczące zwolnienia z opłat są często źle oceniane, szczególnie w przypadku zmodernizowanych pojazdów.

Udział gazu musi przeważać

W związku z niejasnościami, BAG opublikował z końcem lipca poinformował, zwolnieniu z niemieckiego myta podlegają wyłącznie pojazdy, w których udział gazu ziemnego w normalnej pracy przeważa nad innym używanym paliwem. 

Opłatom nie podlegają do końca przyszłego roku pojazdy krajowe oraz zagraniczne, które są napędzane gazem ziemnym NG (Natural Gas), sprężonym gazem ziemnym CNG (Compressed Natural Gas) lub skroplonym gazem ziemnym LNG (Liquefied Natural Gas). BAG dopuszcza tu również napęd hybrydowy, na przykład praca dwuskładnikowa z skroplonym gazem ziemnym i olejem napędowym.

Warunek jest jednak jeden – udział gazu ziemnego w normalnej pracy musi przeważać. W przeciwnym razie przyjmuje się, że nie jest to napęd na gaz ziemny w rozumieniu ustawy. 

Jak tłumaczy BAG, zwolnieniu podlegają pojazdy jednopaliwowe, które w rubryce P.3 dowodu rejestracyjnego mają wpisane “gaz ziemny NG” lub “gaz ciekły LNG”, oraz pojazdy dwupaliwowe, które w tej samej rubryce dokumentu mają wpisane np. “LNG/Diesel”. Jeśli pod pozycją P.3 w dowodzie rejestracyjnym widnieje “Diesel” (D), pojazd nie jest zwolniony z opłat drogowych w Niemczech. W przypadku gdy ciężarówka taka jest pojazdem dwupaliwowym, a informacja o dwupaliwowym napędzie znajduje się w “adnotacjach urzędowych”, właściciel może dostarczyć odpowiedni dokument potwierdzający zasilanie pojazdu w większości gazem. 

Fot. Flickr/Tobias Nordhausen CC BY 2.0

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty