Alianța pentru Viitorul Transporturilor: „Vocea transportatorilor trebuie să fie clar auzită”.

Puteți citi articolul în 5 minute

Alianța pentru Viitorul Transporturilor: „Vocea transportatorilor trebuie să fie clar auzită”.

În zilele de 19 și 20 ianuarie, a avut loc la Berlin întâlnirea Alianței pentru Viitorul Transporturilor. Transportatori din Bulgaria, Lituania, Croația, România, Ungaria, Slovenia și Macedonia au luat parte la aceasta reuniune.

Întâlnirea de două zile a Alianței într-un loc simbolic din Europa, atât de important pentru ridicarea barierelor, a fost dedicată elaborării planului de lucru al Alianței pe anul 2018 și abordării unor aspecte practice esențiale pentru transport privind noile reglementări din domeniu.

În prima zi a întâlnirii Alianței au fost discutate aspecte practice ale implementării Directivei 2014/47 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune.

La discuție a fost invitat și reprezentantul poliției germane, înalt-comisarul Holger Lemmer, expert național în materie de siguranță rutieră, care este un participant activ în cadrul European Safe Logistics Association.

Deși directiva revizuită va intra în vigoare de la 20 mai 2018, nivelul de pregătire și de conștientizare a noilor norme din partea statelor membre și a întreprinzătorilor este redus.

Germania a elaborat proiecte de legi prin care să implementeze directive, ce urmează a fi adoptate luna următoare.

Expertul a atras atenția în mod deosebit asupra faptului că la reglementările existente referitoare la siguranța încărcăturilor se vor adăuga aspectele legate de ambalarea corespunzătoare, conform standardului EUMOS 40509.

Directiva distinge trei niveluri de încălcare a reglementărilor referitoare la siguranța încărcăturilor: minore, grave și periculoase și sunt prezentate pe categorii în tabelul 2, anexa 3 la Directivă.

Acest tabel poate constitui o listă de control pentru companiile de transport.

Conform legislației germane, încălcările vor fi sancționate cu amenzi pentru șoferi în valoare de 60, 75 sau 100 euro (în cazul unui accident produs ca urmare a asigurării insuficiente a încărcăturii). Răspunderea pentru siguranța încărcăturii o va avea și expeditorul (60 euro), și transportatorul (275 sau 325 euro).

Cu toate acestea, ca o sancțiune mai severă, se va interzice continuarea deplasării și se va impune obligația schimbării ambalajelor sau transbordarea încărcăturii.

Organele de control vor putea aplica această obligație în cazul unei încălcări grave sau periculoase. Gravitatea acestei sancțiuni, în special pierderea de timp și costuri suplimentare, ar trebui să determine producătorii și expeditorii să discute cu transportatorii despre modul în care să implementeze noile standarde, astfel încât să evite timpii morți.

Deși, teoretic, obligația de a asigura în mod corespunzător încărcătura aparține expeditorului, în practică, consecințele oricăror deficiențe afectează cel mai mult transportatorii. În opinia expertului, noile proceduri trebuie aplicate cât mai repede, inclusiv testele care verifică siguranța încărcăturii.

În timpul discuțiilor aprinse, reprezentanții Alianței au atras atenția asupra diferențelor în abordarea controalelor siguranței încărcăturii de către organele de control, în funcție de țară.

Transportatorii, ale căror vehicule circulă în toată Europa, se confruntă deja cu situații în care, în același context, organul de control dintr-o țară nu aplică o amendă, în timp ce în altă țară se aplică amenda.

O chestiune importantă este lipsa posibilității pentru șofer de a verifica dacă ambalajele de transport au fost folosite corect și dacă încărcătura a fost asigurată în mod corespunzător, precum și refuzul efectuării transportului.

În cea de-a doua zi, discuțiile s-au concentrat asupra acțiunilor concrete pe care le va întreprinde Alianța și organizațiile membre în anii 2018-2019 în ceea ce privește Pachetul privind Mobilitatea, Pachetul privind Justiția Socială și Pachetul privind Dreptul Societăților. Fiecare dintre aceste pachete legislative au o importanță semnificativă pentru sectorul transporturilor.

În timpul discuțiilor, s-a pus accent pe următoarele aspecte:

modelul de detașare în transport și excepțiile de la prevederile legate de detașare aplicabile transportului internațional,

necesitatea modificării regulilor de calculare a timpului de muncă în scopul aplicării excepțiilor de la obligația de a detașa angajații, propuse în Pachetul privind Mobilitatea, cu alte cuvinte, calcularea doar a orelor de muncă efectivă, nu și a perioadelor de odihnă, cu adoptarea modelului zilei de muncă de 6 ore,

modificările propunerilor din cadrul Pachetului privind Mobilitatea referitoare la așa-zisa întoarcere acasă ca o soluție de a opri schimbul de mărfuri în UE, care este irealizabilă din punct de vedere logistic;

–  infrastructura insuficientă pentru efectuarea transporturilor, inclusiv infrastructura socială a angajaților cu posibilitatea de a beneficia de înnoptarea în cabină, care trebuie susținută pentru a crește gradul de siguranță socială a angajaților,

drepturile angajaților la asigurările sociale și de sănătate din modelul detașării, care sunt garantate de toate statele membre angajaților străini, cu un accent deosebit pe perioada de contribuție la pensie,

riscurile legate de înființarea Oficiului pentru Ocuparea Forței de Muncă, o instituție menită să verifice și să interpreteze prevederile privind detașarea angajaților;

Pachetul de Drepturi Sociale, care poate afecta posibilitățile de investiții ale societăților prin impunerea unor restricții suplimentare legate de dreptul de muncă. Pachetul nu este încă prezentat ca o propunere legislativă concretă.

 

Acesta este un moment cheie pentru transporturi, întrucât acum se iau decizii politice fundamentale cu privire la modul în care legislația va dicta funcționarea sectorului transporturilor.

Vocea membrilor Alianței pentru Viitorul Transporturilor trebuie să fie clar auzită.

Foto: iStock

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole