2 tys. kar i 8 mld zł w budżecie. Tak działa system SENT

2 tys. kar i 8 mld zł w budżecie. Tak działa system SENT

1 lutego uczestniczyliśmy w posiedzeniu Podzespołu Problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego, które zostało poświęcone m. in. kwestiom funkcjonowania systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.

W imieniu Ministerstwa Finansów kwestie związane z SENT referował Edward Komorowski, zastępca dyrektora departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej. System SENT jest efektem przekształcenia trzech dużych akcji kontrolnych – Odra, Nysa, Kontra, w spójny system, który na bieżąco monitoruje handel towarami akcyzowymi. W SENT zaangażowanych jest ok. 1500 osób, do stycznia znalazło się w nim ponad 2,3 mln zgłoszeń. Kontroli poddano ok. 1 proc. zadeklarowanych przewozów, w ich wyniku nałożono 2 tys. kar. Duży udział w tych karach mają przewoźnicy. Najczęściej stwierdzanymi naruszeniami są nieuzupełnienie numeru licencji oraz brak aktualizacji zgłoszenia.

Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia systemu dyrektor Komorowski wskazał, że jednym z efektów SENT jest 8 mld złotych wpłaconych do budżetu państwa przez dwa największe koncerny. Dodatkowo odnotowano spadek sprzedaży o 50 proc. olejów smarownych, zaś eksport z Polski olejów jadalnych spadł o 75 proc.

Odnosząc się do kwestii projektowanych nowelizacji przedstawiciel resortu finansów poinformował, że założeniem ministerstwa jest, aby w pierwszej kolejności weszła w życie tzw. nowelizacja kolejowa (rozszerzająca zakres systemu na przewozy kolejowe), zaś w odstępie miesięcznym kolejna – przewidująca obowiązek posiadania GPS-ów. Obie ustawy przewidują okres niekaralności (2- i 3-miesięczny).

System SENT nałoży nowe obowiązki na przewoźników?

Ministerstwo Finansów rozpoczyna również kolejne rozmowy z Komisją Europejską, która ma wątpliwości czy obowiązek posiadania urządzeń GPS jest zgodny z Umową Europejską dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wątpliwości te wstrzymują od listopada ubiegłego roku prace parlamentarne nad projektem.

Podczas posiedzenia pojawiały się również propozycje rozszerzenia zakresu funkcjonowania systemu o olej rzepakowy i wszystkie podmioty łańcucha dostaw tej substancji. Ministerstwo zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zlikwidować całej szarej strefy, niemniej jednak jej skala w zakresie oleju napędowego jest obecnie dużo poniżej średniej europejskiej. Jako remedium na sygnalizowane ułomności monitorowania z wykorzystaniem systemów GPS, ministerstwo przewiduje możliwość instalacji plomb elektronicznych.

Przedstawiciel związków zawodowych zwrócił uwagę na problem zdejmowania zamknięć urzędowych, w oddziałach które są czynne jedynie w godz. 7:30-15:30.

Ponadto, w trakcie posiedzenia dyskutowano na temat wdrażanych programów pilotażowych, które mają usprawnić funkcjonowanie pionów egzekucyjnych KAS oraz poprawić ściągalność należności. Padł również postulat o konieczności przeprowadzenia szerszej reformy, która prowadziłaby do utworzenia jednego, silnego organu egzekucyjnego odpowiedzialnego za wszystkie postępowania. Pozwoliłoby to nie tylko na zwiększenie efektywności, ale również uniknięcie nakładania się kompetencji wielu organów prowadzących postępowania egzekucyjne obecnie.

Fot. Pixabay/manolofranco

Trending articles
Trending articles