A megbízás visszavonása a szállítmányozó által. Lehet az oka a helytelen felrakodás?

A cikk olvasási ideje 3 perc

A megbízás visszavonása a szállítmányozó által. Lehet az oka a helytelen felrakodás?

A járművezető odaáll felrakodásra – a teherautót megrakják, de a járművezető hibákat állapít meg – pl. az áru kilóg a pótkocsiról, vagy csak egy oldalra van rakodva. A járművezető kijelenti, hogy az áru helytelen elhelyezése annak a megrongálódásához vezethet a szállítás során. Mi a teendő ilyenkor? Megtagadhatja-e a megbízást a szállítmányozó a rakomány sérülésének lehetőségére való tekintettel, és persze a károkéra való tekintettel, amelyekről persze érkezni fog a terhelési jegyzet?

Biztosan sok vállalkozó szembesült már ilyen helyzetekkel, aki szállítmányozással foglalkozik. Sajnos a CMR egyezmény nem szabályozza a megbízások visszavonásának problémáit  – többnyire a megbízás tartalmára kell hagyatkozni, és azokban biztosan lesz rögzítve kötbér a megbízás megtagadásának esetére.

Ilyenkor patthelyzet alakul ki. Egyoldalról az áru sérülhet, a másik oldalon pedig ott a kötbér. Így is rossz, meg úgy sem jó. Mit lehet tehát ilyen helyzetben csinálni, amikor rossz a felrakodás?

A választ a CMR egyezményben kereshetjük, a szállítmányozó felelősségére vonatkozóan az áru sérülése esetén, egészen pontosan a szállítmányozó felelősségének kizárásáról szóló előírásoknál.

A 17. cikk 4. pont c alpont szerint a szállítmányozó mentesül a felelősség alól, hogyga az áru elvesztése vagy sérülése különös veszély következtében történt, amely többek között a rakomány megbízó, vagy a számára dolgozó személyek  általi manipulálásának, felrakodásának, elhelyezésének vagy kirakodásának következtében jelentkezett.

Helytelen felrakodás? Csináljon dokumentációt!

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a helytelen felrakodást, valamint azt a tényt, hogy ennek következtében keletkezett kár, a szállítmányozónak kell bizonyítani. Hogyan lehet erre felkészülni?

Első sorban ilyenkor érdemes telefonálni, vagy a legjobb e-mailt, sms-t, stb. írni, és tájékoztatni a megbízónkat a kialakult helyzetről, és jelezni, hogy az áru rosszul került felrakodásra és megsérülhet. Ha a megbízó azt mondja, hogy a járművezető menjen – tiszta sor. Ne feledjük azonban, hogy ez az információ legyen meg e-mailben vagy sms-ben.

Ezen kívül érdemes a járművezetőnek fényképet készítenie, hogy megmutathassa később, hogy az áru helytelenül került felrakodásra. Sőt, mi több, érdemes jegyzetet hagyni a fuvarlevélen arról, hogy az áru rosszul került felrakodásra vagy elhelyezésre.

Ha a fenti tevékenységek elvégzésre kerülnek, káreset esetén lehet védekezni, és elkerülni a felelősségre vonást. Ha nem lesz nyoma annak, hogy az áru rosszul került felrakodásra, akkor nehéz lesz elkerülni a következményeket.

Végül még egy dolgot szeretnénk kiemelni – a CMR egyezmény értelmében a szállítmányozónak nem kötelessége ellenőrizni az áru felrakodásának helyességét. De mint fent leírták – a szállítmányozó jól felfogott érdeke, hogy mégis megtegye.

Fotó: Krone

Legnépszerűbb cikkek
0 megjegyzés
Vendég
Legnépszerűbb cikkek