TransInfo

Tisztázzuk: kinek melyik biztosítást kell megkötni? – CMR alapok

A cikk olvasási ideje 4 perc

Kinek kell megkötnie a biztosítást? És melyiket?  Szinte minden áru sokszereplős folyamaton megy keresztül, míg a gyártóhelyről eljut a boltok valós, vagy a webáruházak virtuális polcaira. Ennek megfelelően a szállítmányozás során fellépő kockázatokat és árukárokat is rengeteg szempontból lehet vizsgálni.

Ki kötheti a biztosítást?

Először nézzük meg a szereplőket! Az árut a gyártó telephelyéről fuvarozó szállítja el logisztikai központokba vagy közvetlenül a vevőkhöz. Sok esetben több fuvarozó szükséges az áru célba juttatásához. A folyamatokat a feladó vagy megrendelő megbízása alapján speditőrök (szállítmányozók) szervezik, akik lehetnek egyszerű fuvarszervezők vagy komplex, raktározási, vámügynöki szolgáltatást nyújtó cégek egyaránt.
Az áru célba juttatásának tehát három szereplője különböztethető meg: az áru mindenkori tulajdonosa, a szállítmányozó(k) és fuvarozó(k).
Mindegyik említett szereplőnek más-más felelősségi köre van az áru épségét illetően, ezért szedjük szét a fedezeteket is különböző felelősségbiztosítási termékekre.

Mit választhat?

A fuvarozó köthet nemzetközi (CMR) vagy belföldi (BÁF) árufuvarozói felelősségbiztosítást, illetve kombinált terméket egyaránt. Ez a biztosítás fogja fedezni a fuvarozónak felróható árukárokat.
A speditőrnek szállítmányozói felelősségbiztosítást kell kötnie, ami az általa elkövetett szakmai hibák miatti károkat kell, hogy fedezze.
Az áru tulajdonosának pedig szállítmánybiztosítás kötése javasolt, hiszen csak ez a fedezet nyújt teljes mértékben védelmet árukárok esetére.

1. Fuvarozó – CMR

Lássuk először a gyakran emlegetett nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítást (CMR)! A CMR biztosítás olyan árukárokra nyújt fedezetet, amelyek a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak. Fontos kiemelni, hogy a fuvarozó felelősségét a Nemzetközi CMR Egyezmény jelentősen korlátozza. Nagyon fontos részlete az egyezménynek, hogy a fuvarozó, az általa szállított áruért mindössze 8,33 SDR (aranyfrank)/kg azaz kb. 10€/kg összegig felelős. Ennek megfelelően bizonyos áruköröknél a CMR biztosítás abban az esetben is csak kis mértékben kártalanítja a tulajdonost, ha a fuvarozó felelőssége vitathatatlan (pl. gyógyszer).

Fontos kiemelni, hogy felelősségbiztosításról lévén szó, az olyan árukárok, amelyek nem a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak (pl. vis maior esemény) a CMR biztosítás nem térít! Azokban az esetekben sem tehető felelőssé a fuvarozó, ha nem ismert, hogy a folyamat mely szereplőjénél keletkezett a kár. Hibázhatott adott esetben ugyanis a hajóstársaság, az átrakodást és közbenső tárolást végző logisztikai szolgáltató, vagy a közúti fuvarozó egyaránt.

Az árukár oka lehet az is, hogy a szállítmányozó nem látja el kielégítő információkkal a fuvarozóját (pl. nem közli az áru érzékenységét).

2. Speditőr – szállítmányozói felelősségbiztosítás

A szállítmányozó felelősségi körébe tartozik az áru a megadott címre, a megadott határidőn belüli eljuttatása, ill. a fuvarozók és biztosításaik ellenőrzése. A szállítmányozói felelősségbiztosítás alapvetően hibás diszponálás esetén térít, de ide tartozhat a fuvarozó CMR biztosításának ellenőrzésének elmulasztása, illetve a fuvarfeltételek nem megfelelő kikötése is.

A szállítmányozói felelősségbiztosítás kiegészíthető raktározói, valamint vámügynöki tevékenységre vonatkozó záradékokkal.

3. Az áru tulajdonosa – szállítmánybiztosítás

Fentiek után már sejthető, hogy megfelelő kockázatkezelés esetén, a szállítmánybiztosítás a legtöbb áruféleség esetén elengedhetetlen. Ez a biztosítás kártalanítja ugyanis a tulajdonost a szállítás közben bekövetkező árukárok esetén. Mivel úgynevezett All-risk vagyonbiztosításról van szó, a biztosító minden, a kizárási listában nem szereplő káreseményt megtérít a tulajdonos részére. Ne feledjük azonban, hogy a szállítmánybiztosítók előszeretettel vizsgálják, hogy a káresemény bekövetkezése valamely szereplőnek felróhatóan következett-e be. Ha találnak ilyen körülményt, akkor érvényesítik a kárra kifizetett összeg egy részét, vagy egészét a fuvarozón, szállítmányozón.

Összefoglalásként még egyszer

A CMR biztosításról tehát a legfontosabb tudnivaló az, hogy a fuvarozó hibájából keletkező árukárokat téríti meghatározott összegig. Az áru tulajdonosa szempontjából fontos azzal tisztában lenni, hogy a CMR biztosítás nem helyettesíti a szállítmánybiztosítást, ami szinte minden árukárt megtérít! . Bizonyos esetekben azonban a szállítmányozók is hibáznak így nem árt, ha nekik is van megfelelő biztosításuk a tevékenységükre.

Mindegyik említett biztosításra igaz, hogy számtalan záradékot tartalmazhatnak a szerződések, ezért célszerű tanácsadó segítségét kérni a szerződéskötéskor.

Fotó: Pixabay

Címke