A szakszervezetek brutális kizsákmányolásáról beszélnek. Az áldozat maga a nemzetközi szállítmányozás lehet

A cikk olvasási ideje 6 perc

A szakszervezetek brutális kizsákmányolásáról beszélnek.  Az áldozat maga a nemzetközi szállítmányozás lehet

Az Európai Unióban a megtévesztő, brutális kizsákmányolás lesz legalizálva -így értékelték az európai szakszervezetek a Európai Bizottság mobilitási csomaggal kapcsolatos javaslatait. A csomagnak többek között szabályoznia kellene a járművezetők munkamodelljének kérdéseit (delegáció), valamint a munka- és a vezetési időt. Ezzel az állásponttal egyetértenek az EU tagállamok és az európai parlamenti képviselők kiválasztott szállítmányozási miniszterei.

Bár a mobilitási csomag formálisan az európai szakszervezetek, az európai szállítmányozási miniszterek és az európai parlamenti képviselői látogatása során a „A munkavállalók védelme nem protekcionizmus” szlogen alatt fut, nem lehet mit tenni azzal a benyomással, hogy a médiában jelentősen nő a szakszervezetek  verbális agressziója. Az európai jogalkotás elleni küzdelem folytatódik, bár a szakszervezetek álláspontja szerint az áldozat maga a nemzetközi szállítmányozás lehet.

Miért?

A jellegében európai nemzetközi szállítmányozást és a munkajogi rendszerbeli különbségeket a szakszervezetek szociális dömpingnek látják. Vagyis a kizsákmányolás miatt szükségesek a mobilitási csomaggal kapcsolatos politikai viták.

Az ETF támogatja a francia javaslatokat

Amint azt az ETF (Európai Szakszervezetek Szövetsége) legfrisebb közleményében  olvashatjuk, miután az ETF képviselője,  Elisabeth Borne találkozott a francia szállítmányozási miniszterrel, súlyos aggodalmát fejezte ki a bolgár elnökség javaslatai miatt. Az elnökség kompromisszumos megoldást keres a szállítmányozásban dolgozó munkavállalók kiküldetésének modelljére (a tényleges kivételek a kiküldetésnél, az legalább 9 nap). Franciaországot az ETF olyan országnak tekinti, amely gondoskodik a gépjárművezetők életéről és munkájáról. Egy olyan országnak, amely nem felejtette el a szociálisabb, környezetbarátabb és gazdaságilag stabilabb nemzetközi szállítmányozási szektor elképzelését.

Ahogy az ETF politikai szlogenjeit értelmezzük, a szakszervezeti tagok támogatják a mobilitási csomag francia álláspontjait. Ezek az álláspontok többek között szerepelnek a francia parlament európai ügyek bizottságának közelmúltban közzétett tájékoztatójában is. Damien Pichereau 199 oldalban ismerteti a francia álláspontot, beleértve a munkavállalók kiküldetését is.

Megerősítést nyert az a korábbi igény, hogy a szállítmányozási munkavállalóknak a kiküldetésben az első naptól fogva az összes szállítási művelet, beleértve a pihenőidőket is tartalmaznia kell. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalókat egyszerre a 28 uniós tagállam adminisztratív és jogi kötelezettségei védik. A jelentés szerzője határozottan támogatja az EU Bíróság határozatát a rendszeres heti pihenőidő kabinon kívüli töltését és az ezzel kapcsolatos büntetéseket. A szerző véleménye szerint a munkáltatókat kötelezni kell arra, hogy az alkalmazottaik számára tisztességes szállást biztosítsanak. A javaslata előírja, hogy a munkavállalók rendszeresen visszatérhessenek „otthonukba” vagy egy másik, általuk választott helyre, legalább 3 hetente (beleértve a 3,5 tonna alatti DMC-t is).

Franciaország nem szeretné a kabotázs liberalizációját

Az állásfoglalásra irányuló indítvány nem foglalkozik azzal kötelezettségteljesítésével, mely a nemzetközi szállítmányozás igényeihez igazított közúti infrastruktúra jelentős hiányosságainak összefüggésével kapcsolatos. A kérelem szerzője ellenzi a munkavégzés idejének rugalmasságát a közúti biztonságra hivatkozva. A hazatérések hogyan fogják javítani fogják a közúti biztonságot? – erre a kérdésre nem kaptunk választ.

A kabotázs kérdésében a francia álláspont nem meglepő. Erős ellenszenv érződik a piachoz jutás minden liberalizációjával szemben. Franciaország hajlandó elhagyni a jelenlegi rendszert, azaz összekapcsolná a kabotázs napok számát a megengedett számú kabotázsművelettel. Azzal a fenntartással, hogy csökkenteni kell a napok számát, és a kabotázs műveleteket külföldön történő kirakodással kell összekapcsolni.

A szerző szerint elengedhetetlen, hogy az egyes kabotázsműveletek közötti szünetek 21 napnál ne legyenek rövidebbek. Ez kevesebb műveletet jelent és csökkenti a külföldi gépjárművezetők számát Franciaországban. A szerző azt is javasolja, hogy szüntessék meg az olyan szállítási lehetőséget a szomszédos országok között, amelyek közül egyik sem a fuvarozó cég székhelyéről indul vagy érkezik, és nyilvánítsák azt is kabotázsnak. Ez szintén azt jelenti, hogy kevesebb fuvarozó és külföldi járművezető lesz ebben a szállítási megoldásban.

Több ellenőrzés és büntetés

A javaslat és a jelentés szintén erőteljesen hangsúlyozza az ellenőrzések hatékonyságának növelését, beleértve az információcserét is, a tagállamok ellenőrző intézményei közötti szorosabb együttműködést és a fuvarozók és a külföldi járművezetők büntetéseinek megemelését. A jelentés megemlíti a fuvarozók adminisztratív kötelezettségeinek leegyszerűsítését és egységesítését is.

Az EFT ezért nemcsak azt szeretné, hogy a kiküldetési modellt minden egyes nemzetközi gépkocsivezetőre alkalmazzák – tekintet nélkül az elvégzett szállításra -, de tulajdonképpen korlátozná (az ETF-hez tartozó szakszervezetek tagjai közé tartozó) a Közép-, Kelet- és Dél-Európából történő szállításokat is.

Az európai szakszervezeti szövetségek javasolatai alapján ilyen a nemzetközi gépjárművezetők jövője:

  • a kabotázs műveletre vonatkozó francia javaslatok,
  • a kabotázsszolgáltatások közötti legalább 21 napos szünet,
  • a hatékonyabb ellenőrzések,
  • az adminisztratív feladatok, amik a fuvarozókat terhelik,
  • a kötelező háztérés,
  • a meglévő infrastruktúra nélküli parkolókban töltött pihenőidő tiltása,
  • a kabinban töltött pihenőidő tiltása.

A szakszervezetek intenzív kampánya

A Franciaországban tett látogatás csak egy az ETF által tartott és tervezett találkozók sorából. Februárban az ETF Svédországban és Olaszországban is bemutatta álláspontját a mobilitási csomaggal kapcsolatban, beleértve a munkavállalók kiküldetését is. Az idén májusban tervezett szakszervezeti akció különleges figyelmet érdemel főleg a kabinban töltött pihenőidő miatt. Az Egy éjszaka a kabinban nem egy éjszaka egy 5 csillagos szállodában” akció során minden politikus képes lesz felmérni a sofőrök szálláslehetőségeit, valamint kipróbálni a sofőrök által kínált ételeket, melyeket egy úgynevezett vadparkolóban készítenek el.

Azonban ugyanaz a politikus képes lesz-e arra, hogy felmérje, a kabinon kívüli szállás a gyakorlatban hogyan is néz ki elérhető infrastruktúra nélkül vagy hogy a hétvégi Portugália-Magyarország „hazautazás” hogyan is működne?

Legnépszerűbb cikkek
0 megjegyzés
Vendég
Legnépszerűbb cikkek