TransInfo

ADR 2021 – Legfontosabb változások

A cikk olvasási ideje 6 perc

Eltelt újabb 2 év, ismét módosulnak az ADR előírások. Az angol, francia és orosz változatok már jó ideje elérhetőek, de a magyar változaton is már csak az utolsó „simításokat” végzik, így a fő irányvonalak már ismertek. Aki még nem kezdett el foglalkozni vele, még van egy kis idejük a felkészülésre, de már ne várjanak sokáig! A továbbiakban röviden bemutatásra kerülnek a legfontosabb változások.

Az ADR 2021-es változata nemzetközi szállításokban 2021 január 1-től már használható, sőt július 1-től már kötelező lesz. Magyarországon az alkalmazással meg kell várni a kihirdető rendelet hatályba lépését, de mivel még a szabályzat szövege sincs lezárva, erre még várni kell. Várhatóan belföldön – a korábbi évekhez hasonlóan – nem is lesz a nemzetközi gyakorlathoz hasonló átmeneti időszak, vagy ha esetleg lesz is, az nagyon rövid idejű lesz. Figyelembe véve, hogy már május van, nagyobb az esély arra, hogy ismét át fog csúszni a belföldi kihirdetés a II. félévre. Ettől függetlenül a gyakorlatban ismerni és alkalmazni kell az új előírásokat.

Az angol (illetve a francia és orosz) nyelvű változat ingyenesen letölthető a következő linkről, sőt angolul olyan változat is elérhető, amelyben a változások is ki vannak jelölve:

https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files

2021-ben a legfontosabb ADR változások

 • Törölték a szabályzat megnevezéséből az „Európai” szót, így az megnevezés: „A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Megállapodás”.
 • Új fogalmak jelentek meg az 1.2.1 fejezetben, továbbá néhány fogalom pontosítva, módosítva lett.
 • A teljes szabályzatban pontosításra került a tárgyak fogalma: bele kell érteni a gépeket, készülékeket, berendezéseket. A szövegezés ennek megfelelően több helyen módosult.
 • Pontosítva lettek a gázpatronokra vonatkozó követelmények, előírások.
 • Baleset esetén a kirakónak is meg kell győződnie arról, hogy készült baleseti jelentés (eddig a kirakó nem szerepelt a felelősök felsorolásában).
 • Bővült a nagy közbiztonsági kockázatú anyagok köre néhány új robbanóanyag kategóriával és az „A” kategóriájú gyógyászati hulladékokkal (UN 3549).
 • Meghatározásra kerültek bizonyos 9-es osztályba tartozó oldatokat ill. keverékeket tartalmazó tárgyak besorolási feltételei.
 • A 3.2 A táblázat több tétele esetén történtek kisebb-nagyobb változások (pl.: szállítási megnevezés, csomagolási utasítás, különleges előírás változása).
 • 4 db új UN-szám jelent meg:
  • UN 0511 – UN 0513: ELEKTRONIKUS DETONÁTOROK
  • UN 3549 EMBEREKRE ÁRTALMAS „A” KATEGÓRIÁJÚ GYÓGYÁSZATI HULLADÉK, szilárd, vagy csak ÁLLATOKRA ÁRTALMAS „A” KATEGÓRIÁJÚ GYÓGYÁSZATI HULLADÉK, szilárd

Az UN-számnak megfelelően több vonatkozó fejezet (pl.: besorolás, csomagolási utasítás, különleges előírás) is kiegészült az új tételre vonatkozó követelményekkel.

 • Az UN 3077 és UN 3082 tételek esetén műszaki megnevezésként a kémiai nevek helyett használhatóak az ADR táblázatban szereplő helyes szállítási megnevezések (kivéve az m.n.n. megnevezéseket).

pl.: „UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (FESTÉK), 9, III, (-)”

 • A csomagolóeszközökön, IBC-ken, nagycsomagolásokon egynél több minősítő kód is lehet.

Megjegyzés: A gyakorlatban erre eddig is volt példa.

 • A piroforos (öngyulladó) anyagok esetén használandó P400, illetve P404 csomagolási utasításokban új csomagolási feltételek jelentek meg.
 • A savas, lúgos, illetve száraz akkumulátorok esetén a P801 és P801a csomagolási utasítások összevonásra kerültek a P801-es utasításban.
 • Kis mértékben változtak a műanyag csomagolóeszközök és IBC-k minősítő kódjai (ha fel van tüntetve az „órajel”, elhagyható a gyártási idő a jelölésben).
 • Az összetett IBC-ken, ha nem látszódik a belső tartály minősítő jelzése, az megismételhető kívül.
 • Az IBC-k és nagycsomagolások (LP-k) esetén a minősítő kódban nem szükséges feltüntetni a halmazolásra utaló tömeget (hiszen ez egy külön jelölésen is meg kell jelenjen).
 • Megjelent egy új veszélyt jelölő szám: 836 maró vagy gyengén maró anyag, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) és mérgező (UN 2683 AMMÓNIUM-SZULFID OLDAT).
 • Az okmányokban, ha nincs alagútkorlátozási kódja az árunak akkor is utalni kell az alagútkorlátozásra a „-” bejegyzéssel.
 • A sérült lítium akkumulátorok esetén a sérülések kritériumait a gyártónak kell meghatároznia.
 • Kiegészültek a lítium akkumulátoros előírások azzal az esettel, amikor az akkumulátor a készülékben is megtalálható és mellé is van csomagolva. A vonatkozó csomagolási utasítás (P903) is módosult ennek megfelelően.
 • A 188-as különleges előírásnak megfelelő lítium akkumulátorok jelölésének követelményei változtak: lehet négyzet alakú is a jelölés, és a legkisebb elfogadható méret csökkent.

 • Meghatározásra került azon vizsgálókészletek, illetve elsősegély felszerelések szállítási kategóriája, amelyek olyan anyagot tartalmaznak, amelyek nincsenek csomagolási csoporthoz rendelve (pl.: hajtógázzal működő spray-t tartalmazó elsősegély felszerelés). Eddig ezekhez nem lehetett szállítási kategóriát párosítani, így nem lehetett az 1.1.3.6 mentesség alkalmazhatóságát sem vizsgálni.
 • Változtak a hűtőközegekre, illetve kondicionáló közegekre vonatkozó előírások (pl.: szárazjég szállítmányként való szállítása, nitrogénre is vonatkoznak, jelölésen lévő szöveg, okmánybejegyzés).
 • Bizonyos feltételek teljesülése mellett a küldeménydarabokban, illetve egyesítőcsomagolásokban elhelyezett data loggerek és egyéb hasonló eszközök nem tartoznak az ADR hatálya alá.
 • Az együvé rakási tilalom azokra a veszélyes árukra is vonatkozhat, amelyekhez nincs bárca rendelve (pl.: UN 2211 HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK, UN 3314 MÛANYAG SAJTOLÓANYAG).
 • Gázpalackok szállítása esetén, ha nem jól szellőző a raktér, a figyelmeztető tábla feltüntetése mellett meg kell akadályozni a vezetőfülke és a raktér között a légcserét.
 • Formailag változik a járművek jóváhagyási igazolása (a szabályzat nevének változása miatt).
 • Az ADR járművezető bizonyítványok mintáját fel kell tüntetni az ENSZ EGB honlapján (elérhetőség: https://unece.org/adr-certificates-0).
 • Bizonyos anyagok (pl.: robbanóanyagok, radioaktiv anyagok) esetén szigorodtak a járműfelügyelet követelményei.
 • Lejárt érvényességű tartáljármű nem használható veszélyes áru szállításra, függetlenül attól, hogy a lejárat után 1 hónap áll rendelkezésre a jóváhagyás meghosszabbítására.

A korábbi évekhez hasonlóan minden veszélyes áru szállításban érintett vállalkozásnak (beleértve a csak mentesség szerinti szállításokat végzőket is!) felül kell vizsgálniuk a tevékenységüket. Ha módosultak a vállalkozást érintő előírások, azokat át kell vezetniük a folyamataikban az átmeneti időszakban. Belföldi szállítások esetén a rövid (vagy nem létező) átmeneti időszak miatt az átállás sokkal nagyobb felkészültséget igényel.

Szokás szerint gondoskodni kell a képzésben részesült személyzet ismeretfelújító képzéséről is! Ennek kapcsán változott a magyar követelmény, a korábbiakkal ellentétben, az előző képzéstől számított 2 éven belül kell gondoskodni az ismeretfelújításról.

Ha ADR-rel kapcsolatos kérdésük van, tegyék fel megjegyzésben vagy keressék szakértőnket, aki az ADR-tanacsadas.hu szakmai vezetője.

Fotó: Meppen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Címke