Belga kutatás: nem a „tisztességtelen” kelet-európai cégek miatt megy tönkre a nyugati szállítmányozás

A cikk olvasási ideje 8 perc

Belga kutatás: nem a „tisztességtelen” kelet-európai cégek miatt megy tönkre a nyugati szállítmányozás

A leuveni Katolikus Egyetem Munka és Társadalom Kutatóintézete nyilvánosságra hozott egy jelentést a szállítmányozási szektor elemzéséről Belgiumban más európai országokkal összehasonlítva. Az elemzés nem csak új fényt vet a belga szállítmányozásra. Megdönti a sztereotípiát a „tisztességtelen” keleti konkurenciával kapcsolatban, és azonosítja az ágazat legfontosabb problémáit – a „postaláda cégeket”. Kiderült, hogy a többségüket nyugati vállalatok alapítják.

A belga kutatóintézet közzétette a „Közúti szállítmányozási szektor gazdasági elemzése Belgiumban az EU-val összehasonlítva. Munkaadók és munkavállalók túlélő üzemmódban” című jelentését. A dokumentum különös jelentőséggel bír abban a pillanatban, amikor az uniós szállítmányozási piac jövője a tét.

A belga kutatók az Eurostat és az Orbis adatbázis adatai alapján (ez utóbbi a magánvállalkozások legnagyobb adatbázisa a világon), összegezve az elmúlt éveket felvázolják a szállítmányozási piac fejlődési tendenciáit és rámutatnak a legnagyobb problémáira. A belga szállítmányozók helyzete nem a legjobb, és nem csak a kelet-európai konkurencia miatt.

A belga nemzetközi szállítmányozás elolvad

A belgák által végzett nemzetközi fuvarok olvadnak, mint a hópihe a napon – foglalják össze a tudósok a Leuveni Egyetemen. Amíg ez EU 28 országa által végzett nemzetközi szállítás szabályosan növekszik 2012. óta, Belgiumban 2016-ban a tendencia teljesen ellenkező volt. A nemzetközi fuvarok (tonnakilométerben), amelyeket a belgák végeztek el, 2008. és 2016. között 40%-kal csökkentek. Az ilyen fajta szállítmányozás részesedése az összes fuvar közül 2008. és 2016. között 7%-kal csökkent, elérve a 40%-t.

  EU 28 országa EU 15 országa (Régi Unió) Belgium Lengyelország Rumunia Słowacja
Összes fuvar -2 % -13,7 % -19,5 % +76,3 % -14,6 % +23,4 %
Belföldi fuvarok -6,2 % -9,6 % +3,3 % +48,3 % -43,3 % -9,8 %
Nemzetközi fuvarok +6,8 % -26,8 % -40,2 % +97,9 % +5,5 % +32,6 %

Forrás: leuveni Katolikus Egyetem Munka és Társadalom Kutatóintézete

A jelentés készítői szerint az elmúlt évtizedben a szállítmányozás hihetetlen, keletre való eltolódását figyelhettük meg. 2012. óta az Új Unió 13 országa több nemzetközi fuvart valósított meg, mint az ún. Régi Unió 15 országa. A „tizenötök” részesedése a szállítmányozás ezen fajtáján belül a 208-as 57%-ról alig 39%-re esett 2016-ra – emelik ki a jelentés készítői.

Meglepő adatok a kabotázsról

A kabotázsműveleteket korlátozzák az uniós előírások. A7 1072/2009 (EK) rendelet 8. cikke kijelenti, hogy minden szállítmányozó maximálisan három kabotázsművelet végrehajtására jogosult 7 nap alatt, elkezdve a nemzetközi fuvar kirakodásának napjával. Jelen pillanatban az Európai Bizottság  új szabályozásokon dolgozik, amelyek a nyugati politikusok szerint túlságosan liberálisak lesznek (az EB javasolta a műveletek korlátozásának megszüntetését a műveletek időtartamának rövidítésével először 3, majd 5 napra).

Az uniós kabotázs több, mint kétharmada két országban történik: Németországban (az összes kabotázsművlet 43%-a), és Franciaországban (25%). A belga tudósok azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy a kulcsfontosságú a kabotázspenetrációs mutató, amely megmutatja, a külföldi szállítmányozók részesedését az adott ország beföldi fuvarozásában. Dacára annak, hogy most a kabotázs-aktivitás lényegesen nagyobb, mint egy évtizede, a mutató az egész Unióra vetítve átlagosan 4%-on áll.

Azonban a legmagasabb Belgiumban – ott 12,3%-t tesz ki, kicsit kisebb Luxemburgban (9,3%), Franciaországban (8,1%) és Ausztriában (8%). Majdnem felével kisebb, a külföldi szállítmányozók részesedése a belföldi fuvarozásban, mint Belgiumban a németországi (6,5%). Ezek az eredmények egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a kabotázs csak néhány nyugat-európai országban koncentrálódik.

Általában azt mondják, hogy a kabotázsfuvarok nagy részét Belgiumban az EU „új tizenhármasának” országai végzik – állapítják meg a jelentés készítői. Ezt a nézetet azonban megdöntik az Eurostat adatai, amelyek szerint az említett műveletek majdnem kétharmadát a hollandiai (31%) és luxemburgi (30%) szállítmányozók végzik. A kelet-közép-európai országok szállítmányozóinak jóval kisebb a részesedése a kabotázsfuvarokból Belgiumban.

“Flagging out”, vagyis a cégek átjelentése

A cégbejegyzés alacsonyabb bérköltségű országokban fontos költségcsökkentési stratégia, de egyes szállítmányozó vállalatok számára talán a „túlélés stratégiája” – olvashatjuk a jelentésben. Lehetővé teszi ugyanis, hogy hasznot szerezzenek alacsonyabb marzsok mellett, aminek különösen nagy jelentősége van az árérzékeny szállítmányozási ágazatban. Ezzel összefüggésben a nyugat-európai vállalkozók kihasználják az EU bővítését, és sokuk alapított függő vállalkozást egy új tagállamban.

Az Orbis által összegyűjtött adatok elemzésével a jelentés szerzői megállapították, hogy összesen 885 európai közúti áruszállító vállalatnak volt egy vagy több függő vállalkozása valamelyik másik EU tagállamban 2016-ban.

Bár ez az Unió 28 országának összes szállítmányozójának alig 0,16%-t teszi ki, a forgalom és munkavállalók szempontjából a külföldi kirendeltséggel rendelkező szállímányozó cégek aránya jelentősen nagyobb.

A külföldi kirendeltséggel rendelkező szállítmányozási cégek, ahogy a jelentésből kiderül, kb. a teljes forgalom 15%-t teljesítik, és 9% részesedésük van az uniós áruszállítási szektorban való munkaadásban. Sőt, mi több, a forgalom és a foglalkoztatás csökkentve van, mivel nem áll rendelkezésre információ valamennyi szállítmányozási vállalkozással kapcsolatban. Ezek a számok főleg a nagyobb vállalatok esetén mutatnak rá erre a praktikára.

Kb. 10-ből 8 külföldi függő vállalattal rendelkező szállítmányozási vállalatnak van a székhelye az EU-15 országaiban. Ez azt jelenti, hogy a Régi Unió összes szállítmányozója közül 23%-nak van kirendeltsége külföldön. A változatosság kedvéért az ilyen cégek aránya az új EU-tagállamok cégei között alig 0,07%-t tesz ki.

A jelentés szerint a legtöbb „postaláda-céget”, az olasz, a holland, a spanyol, a nagy-britanniai és a belgiumi cégek hoztak létre.

 

  Szállítmányozási vállalatok száma Külföldi székhellyel rendelkező cégek száma Külföldi székhellyel rendelkező cégek aránya az EU-egészére vetítve Külföldi székhellyel rendelkező cégek aránya az adott országra vetítve
Ausztria 9 234 44 5 % 0,48 %
Belgium 12 197 75 8,5 % 0,61 %
Bulgária 19 999 9 1 % 0,05 %
Csehország 40 773 39 4,4 % 0,10 %
Franciaország 46 923 39 4,4 % 0,08 %
Hollandia 13 546 101 11,4 % 0,75 %
Lengyelország 69 048 19 2,1 % 0,03 %
Litvánia 6 888 10 1,1 % 0,15 %
Luxemburg 629 16 1,8 % 2,54 %
Magyarország 20 732 19 2,1 % 0,09 %
Nagy-Britannia 64 856 57 6,4 % 0,09 %
Németország 13 330 41 4,6 % 0,31 %
Olaszország 55 162 109 12,3 % 0,20 %
Portugália 9 858 31 3,5 % 0,31 %
Románia 49 957 19 2,1 % 0,04 %
Spanyolország 37 216 97 11 % 0,26 %
Szlovákia 10 882 23 2,6 % 0,21 %
EU 15 300 612 706 79,8 % 0,23 %
EU 13 241 435 179 20,2 % 0,07 %

A „postaláda” cégek

A „postaláda-céget” úgy lehet meghatározni, hogy formálisan egy tagállamban van bejegyezve, de ott nem folytat tevékenységet. Nagyon sok esetben nehéz meghatározni, hogy egy adott kirendeltség „postaláda-e”, de a belga jelentés érdekes adatokkal lepett meg. A kutatók olyan információkra bukkantak, amelyek szerint Nagy-Britanniában és Szlovákiában több helyen tizen sok, sőt akár több tíz szállítmányozási vállalat van bejegyezve ún. „postafiók-cégként”. Közöttük belga szállítmányozók is találhatók. Példaként a brit Rugby városában a Clifton Road 21-23 cím alá összesen 235 szállítmányozási vállalat van bejegyezve, ezek közül 129-nek külföldi résztulajdonosa van. Pozsonyban a Lucenecka Cesta 2266/6 cím alá 71 cég jelentkezett be. 10 közülük szállítmányozó, közülük 9 Belgiumból.

Belgium vesztett vajon az Európai Unió bővítésével?

A belga szállítmányozási ágazat helyzetével kapcsolatban nem régen kifejtette véleményét Marie Arena európai parlamenti képviselő.

Tisztában vagyok vele, hogy a belga szállítmányozási szektor nehéz időkön megy át. Jobban szenved a tisztességtelen konkurenciától, mint bármely más szektor, konkrétan azért, mert a szállítmányozás definíciójából adódóan nemzetközi. Egy gyárat idehozni nem könnyű. De egy teherautóval közlekedő járművezető könnyedén átléphet bármely európai határon. Ma itt dolgozik, holnap ott. Az építőiparban a munkavállalóknak már 15%-a kiküldetésben lévő dolgozó, a szállítmányozásban dolgozó külföldiek számát pedig sokkal nehezebb felbecsülni, mivel az ágazat működésére való tekintettel nem tartoznak a kiküldetés hatálya alá – kommentálja Arena.

Szerinte egyértelmű, hogy a Belgiumban utazó külföldi járművezetők aránya jóval túllépi az 5%-t. Ami a legfontosabb, hogy a saját országuk fizetési- és munkarendje szerint dolgoznak – emeli ki Arena.

Az európai parlamenti képviselő mégsem gondolja, hogy a belga szállítmányozási szektor lenne az EU bővítésének vesztese.

Két lehetőségünk van. Vagy ellenezzük Európát, és a határok lezárása mellett döntünk – ez a populisták szövege. Véleményem szerint ebben az esetben mindenki veszít. A belga szállítmányozási szektor nem maradhat fenn, ha csak a belföldi tevékenységre korlátozza magát.

Az alternatíva „még több” Európa

Számomra az az egyetlen megoldás, hogy előre menjünk. Mivel az európai piac integrációja lehetővé tette a gazdaság számára a prosperálást, a szállítmányozási szektor is biztosan nyert rajta. Olyan előírásokat kell hoznunk, amelyek lehetővé teszik, hogy mindenki nyerjen a növekvő gazdaságon, és méltányos védelmet és javadalmazási biztosítani a szállítmányozásban dolgozóknak – foglalja össze a belga európai parlamenti képviselő.

Fotó: Pixabay

 

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek