Új alapelvek a kabotázs ellenőrzésére Olaszországban. Nézze meg, milyen dokumentumok legyenek a járművezetőnél!

A cikk olvasási ideje 5 perc

Új alapelvek a kabotázs ellenőrzésére Olaszországban. Nézze meg, milyen dokumentumok legyenek a járművezetőnél!

Július 10-én az olasz Belügyminisztérium közzétette az 5507 számú iránymutatást, amely konkretizálja a kiküldetésben kabotázst megvalósító járművezetők ellenőrzésének körülményeit Olaszország területén. Az új olasz szabályozás pontosan leírja, milyen dokumentok kell, hogy a járművezetőnél legyenek, ha kabotázstevékenységet folytat Olaszországban.  Azok a szállítmányozók és kamionosok, akik nem tartják be az előírásokat, szigorú büntetésekkel kell, hogy számoljanak. Ellenőrizze le, hogy mindennel készült-e!

Eddigi formaságok a kabotázzsal kapcsolatban

Az első változások, amelyek a kabotázst végző járművezetők kiküldetésére vonatkoznak Olaszországban, tavaly léptek hatályba. A 2017. június 21-i 96. sz. törvényről van szó (Legge 21 giugno 2017 n. 96), amely tavaly június 24-én lépett hatályba. A benne foglaltak szerint már nem kell minden kabotázsműveletet bejelenteni.

De a kiküldetésbe küldő cégnek be kell jelentenie a kabotázst végző munkavállalót a szállítmányozási tevékenység végzését megelőző nap 24:00 órájáig. Korábban valamennyi fuvart be kellett jelenteni – tavaly június 24. óta a kiküldetés bejelentése 3 hónapig érvényes.

Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium platformján a mindezt csak és kizárólag olasz nyelven lehet megtenni. Meg kell adni a bruttó órabért, és az útiköltség elszámolásának módját, az étkeztetést és a szállást a kiküldetés idejére.

Ezen felül a járművezetőnél ott kell lennie a bejelentés másolatának, a munkaszerződésének, az A1 igazolásnak és a bérpapírja kivonatának olasz nyelvre fordítva. Az ellenőrzés során a rendőröknek vagy más állami hivatalnokoknak kötelező ezeket bemutatni. A szállítmányozó által Olaszország területére kinevezett képviselőnek is birtokolnia kell egy másolatot a bejelentésről.

Abban az esetben, ha az Olaszország területére kiküldetésbe küldött munkavállaló nem tartja magánál a megkövetelt dokumentumokat olasz nyelven, vagy azok helytelenül lesznek kitöltve, a törvény 1.000 és 10.000 euró közötti büntetést helyez kilátásba a szállítmányozó és 150 és 500 euró közötti bírságot a járművezető számára.

Ezen felül az ellenőrző szervek a szállítmányozó számára a közigazgatási bírságot is kiszabhatnak a jármű leállításának formájában akkor, hogyha a bírság nem kerül megfizetésre az ellenőrzés során.

A legújabb változások a kiküldetéssel kapcsolatos szabályokban

Az 5507 számú iránymutatás új szabályokat szab meg a kabotázs végzéséhez és az Olaszország területén legális kiküldetéshez szükséges dokumentumok számára. Az ez év július 10-i dokumentum szerint a járművezető munkaszerződésének a következő elemeket kell tartalmaznia:

– a munkaadó és a munkavállaló megjelölése,

– munkahely (amennyiben nincs állandó vagy jellemző munkahely, jelzés arról, hogy a munkavállaló különböző helyszíneken áll foglalkozásban, valamint a munkaadó gazdasági tevékenységének székhelye vagy helyszíne),

– a munkaviszony megkezdésének és időtartamának megjelölése,

– annak a megjelölése, hogy a munkaviszony határozott, vagy határozatlan idejű,

– a külföldön végzendő munka tervezett időtartama,

– a javadalmazás és annak elemeinek meghatározása és a fizetési időszak megjelölése,

– a munkaerőhöz rendelt szint és képzettség, vagy a munka jellegének megadása és rövid leírása,

– a szabadság időtartama, amelyre a munkavállaló jogosult,

– a munkaidő meghatározása,

– a munkaszerződés felmondásának körülményei.

Amennyiben a fenti elemek közül egy is hiányzik a munkaszerződésben, pénzbírság kiszabása lesz a következmény.

Az új iránymutatások problémásak

„A bevezetett módosítások a külföldi munkaadók számára is megterhelő kötelezettségeket ír elő” – kommentálja Ewa Sławińska-Ziaja Translawyers ügyvédi irodából.

Amennyiben a járművezetők munkaszerződését az olasz elvárásokhoz kell igazítani, úgy érdemes arra figyelni, hogy az Útmutatásban szereplő elemek, amelyeket a kiküldetésbe küldött járművezetők munkaszerződésének tartalmaznia kell, alapvetően megegyeznek a hazai Munkatörvénykönyv által támasztott követelményeknek – állapítja meg Sławińska-Ziaja.

A jogász szerint a legnagyobb problémát a dokumentumok olasz nyelvre való fordítása jelenti.

Nagyobb gondja akadhat a polgárjogi szerződéssel foglalkoztató munkaadóknak – itt potenciálisan hozzá kell majd igazítani a szerződéseket az olasz elvárásokhoz. Azoknak a cégeknek is problémai adódnak, akik határon túli járművezetőket foglalkoztatnak, pl. Ukrajnából, mivel sok helyen nehézkes az A1 igazolás kikérése számukra – teszi hozzá.

Úgy tűnik azonban, hogy a külföldi szállítmányozók más problémával küldenek. Arról van szó, hogy az országos előírások kötelezővé teszik a kiküldetés bejelentésének másolatának a járműben való tartását.

Az Olaszországban 2017. márciusában bevezetett kötelezettség, miszerint a munkavállalókat online kell rögzíteni az erre dedikált elektronikus rendszerben nem teljesíthető. Az olasz Munkaügyi Minisztérium honlapja egyszerűen nem úgy működik, ahogy kellene. A jövő fogja tehát megmutatni, hogy az új előírások is illuzórikusak, vagy az olasz szervek tényleg el akarják kezdeni a külföldi kamionosok ellenőrzését és ilyen magas bírságok kiszabását számukra – mondja el Ewa Sławińska-Ziaja.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek