Pagrindinis puslapis

/

Transportas

/

5 mln. Eur paramos dėl COVID-19 ...

5 mln. Eur paramos dėl COVID-19 pandemijos nukentėjusioms Lietuvos kelių transporto įmonėms

5 mln. Eur paramos dėl COVID-19 pandemijos nukentėjusioms Lietuvos kelių transporto įmonėms

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

27.04.2020

5 mln. Eur paramos dėl COVID-19 pandemijos nukentėjusioms Lietuvos kelių transporto įmonėms

Europos Komisija skirs 5 mln. Eur paramą Lietuvos mažosioms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms krovinių gabenimo keliais veiklą. Parama teikiama kaip tiesioginės dotacijos. Verta paminėti, kad tai pirmas atvejis, kai Europos Komisija užtvirtino valdžios paramą tik pačiam transporto ir logistikos sektoriui.

Tiesioginių dotacijų schema patvirtinta pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos priimtą ir 2020 m. balandžio 3 d. iš dalies pakeistą laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

2020 m. balandžio 8 d. patvirtinus 110 mln. Eur garantijų schemą, o 2020 m. balandžio 9 d. – dvi 150 mln. Eur pagalbos subsidijuojamų paskolų forma schemas, Lietuva pranešė EK apie 5 mln. Eur paramos schemą, kuria naudojantis pagal laikinąją sistemą bus remiamos krovinių vežimo keliais veiklą vykdančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ).

„Krovinių vežimas keliais yra vienas labiausiai nuo pandemijos nukentėjusių sektorių. 5 mln. EUR Lietuvos schema padės šio sektoriaus mažosioms ir vidutinėms įmonėms lengviau pakelti finansinę naštą ir tęsti veiklą, kol truks pandemija ir vėliau. Tai pirmoji šio sektoriaus rėmimo schema, kurią patvirtiname šiuo sunkiu metu. Glaudžiai bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis toliau ieškosime sprendimų, kaip laikantis ES taisyklių remti ekonomiką”, – pasakė už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager.

Ekonominė krizė – pagalba transporto įmonėms

Schemos paskirtis – padėti krovinių vežimo keliais veiklą vykdančioms MVĮ valdyti finansinę riziką, apmokėti paskolas, išsaugoti finansinį stabilumą ir taip atitaisyti didelius Lietuvos ekonomikos sutrikimus.

Siekiama, kad naudojantis schema būtų padengiamos esamų skolinių įsipareigojimų palūkanos ne ilgiau kaip šešis mėnesius, iki 2020 m. gruodžio 31 d. Ji bus taikoma visoje Lietuvos teritorijoje. Ja galės pasinaudoti MVĮ, vykdančios veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje, kurį neigiamai paveikė koronaviruso protrūkis.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas: 

– pagalbos suma nėra didesnė kaip 800 tūkst. Eur vienai įmonei; 

– pagalba negali būti teikiama įmonėms, kurios iki 2019 m. gruodžio 31 d. jau patyrė sunkumų; 

– schema yra laikina. 

Todėl Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)