TransInfo

Vežėjai turi problemų su ES stovėjimo aikštelių statybos programa. Jie bijo, kad ji baigsis nesėkme

Europoje pirmaujančios automobilių ir transporto organizacijos kreipėsi į ES transporto komisarę Adiną Valean, prašydamos panaudoti ES lėšas automobilių stovėjimo aikštelių tinklui ES plėtoti. Jos skundžiasi mažu susidomėjimu ir prasta paraiškų kokybe.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

2021 m. Europos Komisija priėmė beveik 1,5 mlrd. Eur investicijų programą, skirtą saugių automobilių stovėjimo aikštelių tinklui ES plėtoti. Su šia programa per ateinančius 5–7 metus ES planuojama įrengti apie 60-70 tūkst. naujų automobilių stovėjimo vietų.

Tačiau, kaip pabrėžia laiško autoriai, gaunamose paraiškose dėl automobilių stovėjimo aikštelių statybos finansavimo matomi trūkumai, kuriuos reikėtų šalinti siekiant kuo geriau panaudoti ES lėšas ir suteikti vairuotojams geriausią galimybę pailsėti. Laišką pasirašė Europos ekspedijavimo, transporto, logistikos ir muitinės paslaugų asociacija (CLECAT), saugias automobilių stovėjimo aikšteles Europoje jungianti organizacija ESPORG, Europos vežėjų asociacija (UETR) ir Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA).

Laiško autoriai atkreipia dėmesį į svarbiausius Europos Komisijos ir transporto sektoriaus bendradarbiavimo klausimus, būtinus siekiant visapusiškai išplėtoti parkavimo tinklo projektą:

– surengti bendrą visos Europos masto skatinimo kampaniją, kuri pasiektų visas suinteresuotas šalis ir padidintų kokybiškų paraiškų ES finansavimui gauti skaičių.

– paraiškų dėl dotacijų kokybė turėtų būti gerokai pagerinta teikiant transporto sektoriaus suinteresuotosioms šalims mokymus ir konsultavimo paslaugas.

– turėtų būti kuo greičiau įvesti reikšmingi atrankos kriterijų pakeitimai, pvz., reikalavimas turėti automobilių stovėjimo aikštelių tinklą turėtų tapti kriterijumi, leidžiančiu subjektams teikti paraiškas dėl ES finansavimo.

– sinergijos TEN-T ir TEN-E skatinimas suteikiant papildomų ES finansavimo galimybių didelės galios transporto priemonių įkrovimo punktams ir apskritai alternatyvaus sunkiųjų krovininių transporto priemonių varymo infrastruktūros kūrimui.

Siūlomų pakeitimų tikslas – ženkliai padidinti paraiškų dėl bendro finansavimo investicijoms į automobilių stovėjimo aikštelių statybą skaičių bei gerinti paraiškų kokybę. Pirmųjų efektų laiško autoriai tikisi jau per kitą finansavimo etapą šių metų rugsėjį, taip pat per kitą etapą kitų metų rugsėjį.

Galimi nauji finansavimo etapai

CLECAT, ESPORG, UETR ir ACEA taip pat ragina visapusiškai išplėtoti planuojamą stovėjimo aikštelių tinklą, būtina pervesti nepanaudotas praėjusių metų lėšas, taip pat likusias lėšas po kitų finansavimo etapų ir perkelti į naujus 2024 m. ir 2025 m. etapus.

Organizacijos mano, kad saugių automobilių stovėjimo aikštelių tinklo išplėtimas leis išnaudoti visą transporto sektoriaus potencialą, o tai atneš naudos ES visuomenėms ir ekonomikai.

Nauji standartai

Šių metų balandžio mėn. Europos Komisija nustatė naujus automobilių stovėjimo aikštelių ir vietų ES standartus. Pagal naujus standartus automobilių stovėjimo aikštelės suskirstytos pagal keturis saugumo lygius: bronzos, sidabro, aukso ir platinos. Tai leis operatoriams pasirinkti reikiamą saugumo lygį priklausomai nuo gabenamo krovinio vertės.

Pavyzdžiui, bronzos sertifikatą turinčią automobilių stovėjimo aikštelę gali apsaugoti keliose vietose įrengta vaizdo stebėjimo sistema, o platininę automobilių stovėjimo aikštelę nuolat stebi vietoje dirbantys darbuotojai, taikydami papildomas saugumo priemones, tokias kaip valstybinio numerio atpažinimo technologija įvažiavimo ir išvažiavimo vietose.

Nepriklausomai nuo saugumo lygio, automobilių stovėjimo aikštelė taip pat turi suteikti vairuotojams prieigą prie visų būtinų patogumų, tokių kaip dušai, tualetai, galimybė nusipirkti maisto ir gėrimų, prieiga prie interneto.

Paantraštės