Aplinkai nekenksminga logistika? Trys skaičiuoklės, kurios padės sumažinti kenksmingą teršalų kiekį

Aplinkai nekenksminga logistika? Trys skaičiuoklės, kurios padės sumažinti kenksmingą teršalų kiekį

Aplinkai nekenksminga logistika? Trys skaičiuoklės, kurios padės sumažinti kenksmingą teršalų kiekį

Diskusijose apie tiekimo grandinių veikimą dažnai pasirodo žodis „subalansuota“, kuris rodo, kad tam tikru sprendimu siekiama sumažinti neigiamą poveikį gamtinei aplinkai. Norint veikti subalansuotai, turite žinoti, koks yra tikrasis operacijų poveikis aplinkai. Todėl logistikai vis dažniau naudoja anglies skaičiuokles (angl. Carbon calculator), kurios tiksliai „suskaičiuoja“ išmetamus teršalus, taip pat parodo, ką galima padaryti siekiant sumažinti jų išmetimą.

Su anglies skaičiuoklės pagalba logistikos operatorius gali apskaičiuoti teršalų kiekį, kuris išmetamas gabenant prekes (remiantis tiesioginiais duomenimis, praktiškai visų rūšių kroviniams ir transportams, ar tai vietiniam, nacionaliniam ar tarptautiniam pristatymui). Savo ruožtu „Power of Pooling“ tai  įrankis, leidžiantis apskaičiuoti sutaupytas išlaidas ir aplinkos apsaugą, atsirandančius naudojant konkrečią padėklų apyvartos sistemą.

Taupymas padėklų apyvartoje

Padėklai jau daugelį metų tai pagrindinis krovinių gabenimo ir sandėliavimo įtaisas, taip pat metų metus buvo keliamas klausimas: naudoti savo ar nuomojamus? Rinkos dalyviai vis dažniau supranta, kad padėklų nuomos paslaugos supaprastina valdymą ir padeda padidinti tiekimo grandinės efektyvumą, kartu sumažinant žalingą poveikį aplinkai. Power of Pooling tai skaičiuoklė, leidžianti nustatyti galimas sutaupytas išlaidas ir aplinkos apsaugą. Ji turi padėti uždaroje padėklų apyvartoje (utilizavimas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas).

Šio įrankio naudojimui nereikia specialaus pasiruošimo, tiesiog spustelėkite konkrečias piktogramas arba pastumkite slankiklius, kad atsakytumėte į užduodamus klausimus. Taisyklė paprasta, pasirinkite padėklų tipą (pvz., 1200 x 1000 mm; 800 x 600 mm; 1200 x 800 mm), nurodykite, kiek išvežamų padėklų judesių konkretus vartotojas atlieka kiekvienais metais, kokius padėklus naudoja (keičiamus ar vienkartinius). Atsakant į klausimus apskaičiuojamos metinės išlaidos, naudojant skaičiuoklę sužinosite apie galimas anglies, medienos ir atliekų mažinimo sąnaudas. Informacija yra susijusi su sutaupytomis sumomis, kokias galima pasiekti skirtingų gaminių, kiekių ar šalių atžvilgiu. Skaičiavimus galima pakartoti bet kuriuo metu spustelėjus komandą „paleisti iš naujo“.

Anglies skaičiuoklės pagerins maršrutą

Didelė krovinių transporto kuriama aplinkos tarša atsiranda be reikalo. Pavyzdžiui, tik todėl, kad buvo pasirinktas neteisingas maršrutas. Reiškinį leidžia suvokti anglies dioksido ataskaitos, kurių užduotis yra analizuoti duomenis, nustatyti ir stebėti anglies pėdsaką. Jos teikia informaciją apie poveikį aplinkai ir sudaro pagrindą su subalansuotu transportu susijusių tikslų nustatymui.

Viena iš jų yra DHL Carbon Calculator. Programėlė buvo paleista daugiau nei prieš trejus metus. Apskaičiuoja išmetamų teršalų kiekį pagal tiesioginius duomenis, o išmanūs algoritmai padeda atlikti skaičiavimus. Jie leidžia planuoti transporto scenarijus, kurti įvairius transporto tipus apimančius kelių pakopų variantus. Naudinga yra maršruto vizualizacija. Scenarijus galima palyginti, internetinis įrankis yra nemokamas.

„Daugelis kitų skaičiavimo įrankių pateikia tik apytikslį transporto ir maršrutų išmetamų teršalų įvertinimą, anglies dioksido išmetimo skaičiuoklė naudoja tikrus logistikos duomenis“, – sprendimo įdiegimą paaiškino Kathrin Brost, „DHL Global Forwarding“ viceprezidentas.

Išmetamų teršalų lygiui nustatyti skaičiuoklė naudoja apskaitos ir kontrolės skyrių duomenis. Skaičiavimo metodikoje atsižvelgiama į taikomus standartus. Norėdami nustatyti išmetamų teršalų lygį, nurodykite siuntėjo ir gavėjo buvimo vietą, taip pat krovinio svorį ir tūrį, tada pasirinkite pageidaujamą transporto priemonės rūšį. Remdamasi šiais duomenimis, skaičiuoklė rekomenduoja transporto maršrutą, kurį galima dar modifikuoti. Įrankį naudoti galima be registracijos, o registruoti vartotojai turi prieigą prie išplėstinės analizės funkcijos. Skaičiuoklė yra vienas iš grafiškai modeliuoti visą tiekimo grandinę leidžiančių sistemos pagrindų.

Įvertina transportavimą įvairiomis transporto priemonėmis

EcoTransit World taip pat yra internetinė priemonė, skirta išmetamųjų teršalų kiekiui ir energijos suvartojimui atskirose transporto rūšyse matuoti. Ši programėlė pagrįsta išmaniu duomenų įvedimo ir analizės metodu. Naudoja suvestinius duomenis leidžiant vartotojams apskaičiuoti bendrą kenksmingų medžiagų išmetimą (kilogramais vienam konteineriui). Viena vertus, atsižvelgiama į transportavimo atstumus ir krovinių svorį, kita vertus, į energijos suvartojimą, šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų CO2 dujų kiekį, taip pat į kitus oro taršą iliustruojančius parametrus (sieros dioksidas, azoto dioksidas ir PM10) bet kurioje transporto grandinėje.

Apskaičiuoti galima bet kokio tipo transportui: kelių, geležinkelių, oro, vandens (taip pat ir vidaus vandenų). Konkretaus vartotojo požiūriu svarbus yra sugebėjimas atsižvelgti į jo specialius vartotojiškus įpročius ir netgi labai aukštą transporto (taip pat ir kombinuotojo transporto) sudėtingumo laipsnį.

Pixabay nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi