Ar vairuotojas turi pateikti įrodymą, kad atliko poilsį viešbutyje? Europos Komisijos atsakymas

Ar vairuotojas turi pateikti įrodymą, kad atliko poilsį viešbutyje? Europos Komisijos atsakymas

Europos Komisija (EK) ką tik paskelbė aiškinamąjį raštą dėl draudimo ilsėtis sunkvežimio kabinoje tikrinimo.

Europos Komisija (EK) ką tik paskelbė aiškinamąjį raštą dėl draudimo ilsėtis sunkvežimio kabinoje tikrinimo.

Ar vairuotojas turi pateikti įrodymą, kad atliko poilsį viešbutyje? Europos Komisijos atsakymas

Europos Komisija gavo keletą skundų, kad kai kurių šalių tarnybos reikalauja, kad sunkvežimių vairuotojai pateiktų viešbučio sąskaitas kaip įrodymą, kad jie atliko kassavaitinį poilsį pagal taisykles, tai yra ne sunkvežimio kabinoje. 

Dėl šios priežasties EK paskelbė papildomą pranešimą, kuriame paaiškino, kaip turėtų būti vykdomas Reglamento (EB) Nr. 561/2006 8 straipsnio 8 dalyje numatyto draudimo nakvoti kabinoje patikrinimas.

Pranešime rašoma, kad tarnybos gali bet kada atlikti ankstesnio savaitinio poilsio, kuris galėjo būti atliktas kitoje valstybėje, patikrinimą. Tačiau vairuotojai „neprivalo patvirtinti savo veiklos, kai jie nėra transporto priemonėje”. Ši taisyklė taikoma ir tuo atveju, kai vairuotojas atlieka kassavaitinį poilsį ne transporto priemonėje.

Tai reiškia, kad tarnybos negali reikalauti, kad vairuotojai pateiktų įrodymus, kad kassavaitinis poilsis prieš patikrinimą buvo atliktas ne transporto priemonėje.

Vairuotojai arba jų darbdaviai gali būti nubausti už tai, kad nesilaikė draudimo atlikti savaitinio poilsio transporto priemonės kabinoje (arba kompensuojamo poilsio ilgesnio nei 45 val.) tik tuo atveju, jei jie arba jų vairuotojai patikrinimo metu buvo sugauti atliekant savaitinį poilsį transporto priemonėje.

Jei nacionalinėse teisės aktuose vairuotojo žodinis prisipažinimas pripažįstamas tinkamu draudimo ilsėtis transporto priemonėje pažeidimo įrodymu, valdžios institucijos gali skirti baudą vairuotojui arba vežėjui.

Ar Lietuvai reikalingi trečiųjų šalių vairuotojai

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi