BAG nesugriežtins patikrinimų. Taip pat nebus nustatomas minimalus važtos tarifas

BAG nesugriežtins patikrinimų. Taip pat nebus nustatomas minimalus važtos tarifas

BAG nesugriežtins patikrinimų. Taip pat nebus nustatomas minimalus važtos tarifas

Vokietijos politikas ragino nustatyti minimalų krovinių vežimo tarifą ir kovoti su socialiniu dempingu. Vyriausybė pateikė savo atsakymą – sugriežtintų patikrinimų nebus, krovinių tarifai nesikeis.

Praėjusią savaitę FDP parlamentinės frakcijos pranešėjas krovinių transporto ir logistikos klausimais Christianas Jungas paragino didinti sunkvežimių patikrinimų skaičių. Vyriausybė į šį raginimą atsiliepė kritiškai.

Po to, kai Federalinė krovinių transporto tarnyba (BAG) paskelbė ataskaitą apie šiais metais atliktų sunkvežimių patikrinimų skaičius, Christianas Jungas išsiuntė vyriausybei laišką. Išanalizavęs dokumentą, politikas nusprendė, kad patikrinimų nepakanka, todėl laiške paklausė, ar planuojami tolesni veiksmai, siekiant užkirsti kelią pažeidimams krovinių vežimo keliais srityje.

Federalinė vyriausybė ką tik pateikė Jungui oficialų atsakymą. Pareiškė, kad BAG ir kitų įstaigų patikrinimai bus vykdomi tokiu pat dažnumu ir ta pačia apimtimi.

Kova su mažais važtos tarifais

Bet tai dar ne viskas. Laiške vyriausybei Jungas taip pat pažymėjo, kad reikia imtis priemonių prieš žemas transporto kainas ir socialinį dempingą.

Savo laiške FDP pranešėjas pasiūlė nustatyti minimalią važtos tarifo normą.

Vyriausybė pasisakė ir šia tema. Ji pareiškė, kad neketina imtis jokių specialių priemonių kovoje su kainų ir socialiniu dempingu transporto pramonėje. Tokių veiksmų nesiėmimą paaiškina tuo, kad Europos Sąjungos reglamentuose nėra tinkamo teisinio pagrindo.

Be to, toks sprendimas galėtų sukelti „netinkamą išteklių paskirstymą“. Esmė ta, kad kainų reguliavimas, kai minimali kaina yra didesnė už rinkos kainą, tiesiogiai padidintų pasiūlą, kurios paklausa negali pilnai patenkinti.

Jei minimali kaina būtų mažesnė už rinkos kainą, tai neatneštų realių rinkos pokyčių.  Panašiai, kaip aiškina vyriausybė, minimalios kainos nustatymas rinkos kainos lygyje neturėtų prasmės.

Vyriausybė apibendrinant savo sprendimą pareiškė, kad visos trys analizuotos minimalios kainos formos yra nereikalingos arba jos galėtų sukelti per didelius rinkos sutrikimus.

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi