Dar vienas smūgis kelių transportui. Vežėjai protestuoja

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) prašo, kad valstybės pagalbai kelių transportui nebūtų taikoma prievolė pranešti apie tai ES institucijoms.

Dar vienas smūgis kelių transportui. Vežėjai protestuoja
YTF nuotr.

Praėjusią savaitę Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuris leis Komisijai netaikyti  prievolės pranešti iš anksto apie tam tikrą valstybės pagalbą geležinkelių, vidaus vandens kelių ir daugiarūšio transporto sektoriuose. Pagal ES taisykles apie visą valstybės pagalbą turi būti Europos Komisijai pranešta ir Europos Komisijos patvirtinta. Naujuoju pasiūlymu siekiama skatinti ekologišką transportą.

„Palankiai įvertinome Komisijos pasiūlymą supaprastinti valstybės pagalbos procedūras mažinant transporto išskiriamą anglies dioksido kiekį ir integruoti multimodalinį bei intermodalinį transportus. Tačiau tai klaida, kad kelių transportas neįtraukiamas iš subsidijavimo sistemą, kuria siekiama remti žaliąją viso transporto sektoriaus pertvarką“, – komentavo už ryšius su ES atsakinga IRU direktorė Raluca Marian.

Dekarbonizacija be investicijų į vien kelių transportą yra beprasmiška, atsižvelgiant į tai, kad šis transportas sudaro daugiau nei 45 proc. viso ES transporto sektoriaus. Visoms transporto rūšims reikia paskatų, jei ES nori pasiekti žaliojo kurso tikslus“, – pridūrė Marian.

IRU pabrėžia, kad į pasiūlymą įtraukti intermodalinį transportą neįtraukus tik kelių transporto, kai kuriems vežėjams bus suteiktas lengvatinis režimas dėl dalyvavimo operacijose, kuriose derinamas kelių rūšių transportas.

Dar vienas smūgis kelių transportui

Praėjusį mėnesį Europos Parlamentas priėmė vadinamąjį „Fit for 55“ paketą – taisyklių rinkinį, kuriuo siekiama, kad Europos Sąjunga iki 2050 m. taptų neutrali klimatui. CO2 emisiją 2030 m. ketinama sumažinti 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Be to, nuo 2035 m. ES nebebus parduodamos naujos, įprastu kuru varomos  transporto priemonės.

Transporto sektorius turi būti įtrauktas į prekybos taršos leidimais sistemą. Sektoriaus atstovai protestuoja prieš pastarąją nuostatą, teigdami, kad šio reglamento įvedimas tinkamai neišplėtojus alternatyvių įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros prisidės prie transporto sąnaudų padidėjimo.

Birželio pabaigoje transporto ministrai ES Taryboje susitarė dėl bendros pozicijos dėl transportui taikomų nuostatų. ES Tarybos pasiūlymas numato prekybos taršos leidimais sistemą įvesti nuo 2028 m. (o ne 2025 m., kaip nori Parlamentas). Be to, sistema, kaip nusprendė EP nariai, turi apimti visus eismo dalyvius, ne tik komercines transporto priemones. CO2 emisijos mokestis būtų įtrauktas į degalų kainą, kaip pasiūlė Taryba.

Paketas „Fit for 55“ dabar bus aptariamas trišalėse – Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos atstovų – derybose.

Populiariausi
0 komentarai
Svečias
Populiariausi