TransInfo

Daimler Truck

ES ministrai teikia naujus pasiūlymus įgyvendinant Fit for 55 paketą. Pažiūrėkite, kokie pokyčiai laukia transporto sektoriuje

ES šalių transporto ministrai pristatė bendrą poziciją dėl trijų projektų, įgyvendinant paketą Fit for 55, susijusių su transporto sektoriumi. Nustatyti, be kita ko, kriterijai dėl elektrinių transporto priemonių įkrovimo tinklų.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Minėti trys projektai, kuriuos ministrai aptarė ES Tarybos posėdžio metu, tai alternatyviųjų degalų infrastruktūra, mažo anglies dioksido pėdsako ir atsinaujinantis kuras jūrų transporte bei tvarus oro transportas.

Kelių transporto sektoriaus atžvilgiu svarbu tai, kad ministrai nustatė preliminarius tikslus dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros tinklų plėtros. Pagrindinis tikslas – užtikrinti ES šalims geresnį ir laisvą priėjimą prie įkrovimo stotelių. 

Infrastruktūros tinklų plėtra turi būti pagrįsta keliomis pagrindinėmis prielaidomis:

  • dėl mažų elektrinių transporto priemonių įkrovimo – planuojama jau nuo 2025 m. pagrindinėse TEN-T trasose kas 60 km įrengti bent 300 kW įkrovimo stoteles, o nuo 2030 m. – 600 kW. Viso TEN-T tinklo trasoje šie reikalavimai turi būti įgyvendinti atitinkamai 2030 m. ir 2035 m. 
  • dėl elektrinių sunkvežimių įkrovimo ir vandenilio degalų papildymo sunkvežimiams punktų – nustatyti reikalavimai dėl įkrovimo punktų atstumų tolesniuose tinklų vystymosi etapuose (2025 m., 2027 m. ir 2030 m.). Pagrindinis tikslas – siekiama, kad 2030 m. pagrindinėje TEN-T trasoje įkrovimo stotelės būtų įrengtos kas 60 km, o likusiuose keliuose kas 100 km. Taip pat iki 2030 m. kiekvienoje stovėjimo aikštelėje turės būti įrengtos įkrovimo stotelės. Kalbant apie vandenilio degalų papildymo punktus, iki 2030 m. atstumas tarp jų negalės būti didesnis nei 200 km.
  • nustatyti taip pat tikslai dėl prieinamumo prie elektros uostų prieplaukose, tiek jūrų, tiek ir vidaus vandenų.

Ministrai pristatė taip pat bendrą poziciją dėl atsinaujinančio ir mažo anglies dioksido pėdsako kuro jūrų transporte. Čia, be kita ko, kalbama apie išmetamų teršalų kiekio mažinimą šio tipo transporto priemonių atveju, išmetamų teršalų kiekio mažinimo apimtį įvairių rūšių laivams bei numatytas baudas.

Kalbant apie oro transporto priemones, buvo akcentuojamas būtinumas vystyti ir skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą. Oro transporto vežėjai įpareigojami nuo 2025 m. naudoti bent minimalų šio tipo kuro kiekį, o nuo 2030 m. taip pat sintetinius degalus. Abiejų degalų rūšių naudojimas turi pamažu augti iki 2050 m. 

Dabar ES tarybos pasiūlymas bus perduotas svarstyti Europos Parlamentui.

Paketu „Fit for 55“ siekiama įgyvendinti ES klimato tikslus – iki 2030 m. sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį 55 proc., lyginant su 1990 m., o vėliau, iki 2050 m., pasiekti neutralią anglies dioksido emisiją.

Paantraštės