TransInfo

Didžioji Britanija įves naujas taisykles, taikomas lengvajam transportui. Už licencijos trūkumą galimas transporto priemonės poėmis

Britų advokatas, teikiantis paslaugas kelių eismo teisės klausimais, pareiškė, kad Didžiosios Britanijos Vyriausybė ketina įvesti naujas taisykles, taikomas lengvosioms transporto priemonėms. Vežėjai, vykstantys tarptautiniais maršrutais ir turintys transporto priemones, kurių didžiausia leistina masė mažesnė kaip 3,5 t, privalės turėti licencijas.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Vyriausybės dokumente „Brexito“ privalumai“ (paskelbtas sausio pabaigoje ir įvardijantis privalumus, kuriuos gavo Didžioji Britanija išstojusi iš ES), be kita ko, yra ištrauka, susijusi su kelių transporto priemonėmis, pavadinta „naujos taisyklės, susijusios su licencija“, kurioje rašoma:

„Dabar galime (…) atnaujinti licencijų išdavimo vežėjams taisykles, siekdami remti sąžiningas ir saugias verslo praktikas. Šiais metais bus įvesti taisyklių, susijusių su tarptautinio krovinių vežimo licencijos gavimu, pakeitimai. Svarstome geriausius teisinius sprendimus Vairuotojų ir transporto priemonių standartų agentūros (DVSA) skiriamoms baudoms už rimtus ir pasikartojančius krovinių vežimo keliais taisyklių pažeidimus. Siūlomos taisyklės bus taikomos tiek Britanijos, tiek ir užsienio transporto priemonėms bei vežėjams“, – rašoma dokumente.

Chris Powell, Rotheras Britanijos kanceliarijos atstovas, paklaustas Trans.INFO, ką tai gali reikšti sunkvežimiais vežamų krovinių transportui, pareiškė, kad Didžioji Britanija nori pritaikyti Mobilumo paketo taisykles Europos Sąjungos vežėjams, kurie važinėja transporto priemonėmis iki 3,5 t. Jis patikina taip pat, kad gali atsitikti taip, jog DVSA gaus naujus įgaliojimus, kurie leis perimti ir atlikti Europos Sąjungoje užregistruotų transporto priemonių, priklausančių vežėjams, kurie pažeidžia taisykles, poėmį.

„Nuo š. m. gegužės mėnesio Europos Sąjungos vežėjai, atliekantys gabenimus lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis (didžiausia leistina masė 2,5–3,5 t) pagal mokėjimą arba nuomą, privalės turėti licenciją kroviniams vežti kelių transportu. Mano galva, šis sprendimas, tai signalas, kad Didžioji Britanija planuoja ryžtingai pritaikyti šį sprendimą. Šiuo metu DVSA yra įgaliota atlikit poėmį ar perimti transporto priemones, atliekančias gabenimus šalyje be reikiamų licencijų ir kurios pažeidžia kabotažo taisykles. Aš manau, kad, tikėtina, jog DVSA gaus naujų įgaliojimų, leidžiančių perimti ir atlikti taip pat furgonų, priklausančių vežėjams iš Europos Sąjungos, poėmį, jeigu jie neturės tinkamos licencijos“, – pareiškė Chris Powell.

Powell paminėjo taip pat, kad šiuo metu DVSA įgaliota atlikti poėmį sunkvežimių, kurių didžiausia leistina masė daugiau nei 3,5 t.

Tai reiškia, kad būtina keisti teisės aktus, pagal kuriuos patikrinimą atliekančios tarnybos turės teisę sustabdyti ir patikrinti taip pat mažesnes transporto priemones.

Jis įspėja taip pat Sąjungos vežėjus dėl griežtų baudų, kurios jiems gali būti taikomos už nelegalių imigrantų pervežimą į Didžiąją Britaniją bei už netinkamą transporto priemonės apsaugą. Jis pabrėžė, kad Britanijos Vyriausybė ketina padidinti taikomų baudų dydį (šiuo metu už vieną nelegaliai pervežtą imigrantą taikoma 2 tūkst. svarų bauda).

Papildomai bus įvesta bauda už netinkamą transporto priemonės apsaugą, kurią bus galima taikyti taip pat tuo atveju, kai nebuvo vežami nelegalūs imigrantai. „Tokiu būdu, be jokios abejonės, bus nubausta daugiau Sąjungos vežėjų, atvykstančių į Didžiąją Britaniją“, – pareiškė Powell.

Paantraštės