TransInfo

Didžioji Britanija laikinai sušvelnino vairuotojų darbo laiko taisyklių nuostatas

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Nuo nuo sausio 22 iki kovo 31 d. maršrute Didžioji Britanija – Šiaurės Airija ir pačios Didžiosios Britanijos ribose sušvelnintos krovinių pristatymą vykdančių vairuotojų darbo laiko taisyklės. Naujos sąlygos taikomos visiems – taip pat Lietuvos vairuotojams.

Didžiosios Britanijos vyriausybė publikavo du dokumentus, aiškinančius vairuotojų darbo laiko taisyklių sušvelninimo sąlygas. Pokyčiai buvo įvesti dėl koronaviruso pandemijos ir „Brexito“.

1. Didžiojoje Britanijoje važinėjančių vairuotojų darbo laiko taisyklių sušvelninimas

Sušvelninimai numato:

– pokyčius, susijusius su 45 val. kassavaitinio poilsio laikotarpiu per dvi savaites:

a) per 4 savaites vairuotojas gali pasinaudoti dviem iš eilės sutrumpintais kassavaitiniais poilsio laikotarpiais, ne trumpesniais kaip 24 val. (dėl to jis galės dirbti per dvi savaites po šešias dienas),

b) tačiau bet koks kassavaitinio poilsio sutrumpinimas turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsio laikotarpiu, kuris išnaudojamas iki po tos savaitės einančios trečiosios savaitės pabaigos,

c) be to, poilsis, skirtas kompensuoti kassavaitinio poilsio laiką, turi būti pridedamas prie įprasto ne trumpesnio kaip 45 val. kassavaitinio poilsio laikotarpio (kurį galima suskirstyti į du įprastus kassavaitinio poilsio laikotarpius).

– maksimalaus dviejų savaičių vairavimo laiko prailginimą nuo 90 iki 96 val.,

2. Vairuotojų darbo laiko taisyklių sušvelninimas maršrutuose Didžioji Britanija – Šiaurės Airija

Sušvelninimai numato:

– galimybę prailginti vairavimo laiką nuo 9 iki 11 val.,

– galimybę sutrumpinti kasdienį poilsį nuo 11 val. iki 9 val., kas siejasi su sušvelninimu susijusiu su kelione keltu arba traukiniu, todėl jais galima naudotis sutrumpinto kasdienio 9 val., o ne 11 val. poilsio metu.

Be to, jei taikoma anksčiau aprašyta nukrypti leidžianti nuostata dėl kelionių keltu ar traukiniu, maksimali pertraukų trukmė įprasto kasdienio poilsio laikotarpiu, sutrumpintas dienos poilsio laikotarpis arba sutrumpintas kassavaitinis poilsio laikotarpis pailginamas nuo 2 val. iki 4 val.

Negana to, didėja ir bendra pertraukų trukmė – nuo vienos iki trijų valandų.

– maksimalus savaitės ir dviejų savaičių vairavimo laikotarpių pratęsimas atitinkamai nuo 56 iki 60 val. ir nuo 90 iki 96 val.,

– keičiamas reikalavimas pradėti kassavaitinį poilsio laiką po šešių 24 val. laikotarpių. Dėl sulėtėjusio darbo laiko poilsis gali prasidėti šiek tiek vėliau – su vienu papildomu 24 val. laikotarpiu, tačiau per dvi savaites vis tiek reikės dviejų reguliarių kassavaitinio poilsio laikotarpių arba reguliaraus ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpio.

Svarbu tai, kad šiame ir pirmame punkte aprašyti sušvelninimai negali būti naudojami vienu metu. Priešingu atveju, kaip pabrėžia Britanijos vyriausybė, vairuotojai negauna reikiamo poilsio.

Taip pat buvo įvestas dar vienas sprendimas, jei sunkvežimiai įstrigtų eilėse Kento grafystėje. Sunkvežimių vairuotojai, kertantys Didžiąją Britaniją per Lamanšo tunelį arba Doverio uostą, 45 min. pertrauką gali padalyti į mažesnes 15 min. dalis. Iš viso jos turi trukti ne mažiau kaip 45 min. per 4,5 val.

Sušvelninto darbo laiko naudojimo taisyklės

Didžiosios Britanijos vyriausybės svetainėje rašoma, kad pailgintą darbo laiką vairuotojai gali naudoti tik vėlavimo kirsti sieną atveju. Tuo pačiu metu galima naudoti tik vieną iš paminėtų sušvelninimų.

Nusprendę pasinaudoti sušvelninimu, naudodami specialią formą turite apie tai informuoti Transporto departamentą adresu: RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk.

Dokumentą, patvirtinantį sušvelninimo naudojimą reikia išsiųsti po savaitės po to, kai sušvelninimai nustos galioti adresu: RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk.

Primename, kad vairuotojai kartu su priežastimis turi aprašyti situaciją, kada buvo viršijamas darbo laikas.

Kent County Council/Twitter nuotr.

Paantraštės