TransInfo

Elektroninėmis priemonėmis teikiama informacija apie transportą galios visoje ES. Tam tikros taisyklės jau įsigaliojo

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Rugpjūčio 20 d. įsigaliojo ES Reglamentas dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (eFTI). Juo siekiama mažinti administracines sąnaudas, susijusias su informacijos apie prekių vežimą pasikeitimu.

Vadovaujantis Reglamentu, vėliausia iki 2025 m. (iki to laiko reglamentas turi būti įgyvendintas valstybėse narėse) vežėjai galės naudotis elektroniniais dokumentais bet kurioje ES šalyje. Iš dalies elektroniniu formatu informacija galima bus keistis jau nuo 2024 m. rugpjūčio mėnesio. Šis sprendimas turi padėti mažinti biurokratiją ir palengvinti administracines procedūras tiek valdžios institucijoms, tiek transporto įmonėms. Bendrovės, jeigu taip nuspręs, galės toliau naudotis popieriniais dokumentais. 

Europos Komisija parengs techninius standartus

Europos Komisija privalo per 30 mėnesių parengti technines specifikacijas, susijusias su eFTI platformų funkciniais reikalavimais bei duomenų perdavimo, tvarkymo ir apsaugos taisyklėmis. 

Valstybės narės per sekančius 30 mėnesių privalės sukurti elektronines platformas, skirtas keistis informacija. 

Kaip susiję eFTI ir elektroninis CMR važtaraštis?

Reglamentu dėl eFTI nustatomos naujos platformos, kuriomis perteikiamos tik tokios informacijos, kurioms taikomas šis reglamentas. Elektroninis CMR važtaraštis joms nepriklauso, nors platformoje esanti informacija gali sutapti – Trans.INFO redakcijai aiškino ataskaitos autoriaus ir Europos Parlamento nario Andor Deli biuras. 

„Būtent elektroniniame CMR važtaraštyje pateikti duomenys ir kompetentingų įstaigų reikalaujama informacija gali būti identiški“, – redakcijai pranešė Europos Parlamento nario biuras.

„Tokiu atveju elektroninis CMR važtaraštis gali būti svarbiu atitikties dokumentu. Kita vertus, platforma, kuri šiuo metu naudojama elektroniniams važtaraščiams, gali būti sertifikuojama kaip eFTI platforma, bet su sąlygą, kad ji atitinka reglamente nurodytus reikalavimus. Tokiu atveju turime universalią platformą, kuri gali būti naudojama tiek elektroninių CMR važtaraščių, tiek eFTI atveju“, – aiškina Andor Deli biuras. 

Pixabay nuotr.

Paantraštės