ES aptarė taisykles dėl intelektinių transporto sistemų
AdobeStock/Monticellllo

ES aptarė taisykles dėl intelektinių transporto sistemų

Europos Parlamentas ir Taryba suderino taisykles dėl intelektinių transporto sistemų. Svarbiausi duomenys, susiję su kelių transportu, bus prieinami skaitmenine forma. Patikinama, kad dėl sistemų kelių eismas ES taps saugesnis, efektyvesnis ir tvaresnis.

Europos Parlamentas ir Taryba suderino taisykles dėl intelektinių transporto sistemų. Svarbiausi duomenys, susiję su kelių transportu, bus prieinami skaitmenine forma. Patikinama, kad dėl sistemų kelių eismas ES taps saugesnis, efektyvesnis ir tvaresnis.

ES aptarė taisykles dėl intelektinių transporto sistemų
AdobeStock/Monticellllo
Per artimiausius kelerius metus Europos Sąjungos šalys narės turi pateikti skaitmeninius duomenis apie kelių eismą, kad juos galėtų apdoroti eismo valdymo arba automatinių transporto priemonių techninės sistemos. Priklausomai nuo duomenų rūšies, naujos informacijos skaitmenine forma paskelbimo terminas numatytas 2025 m. pabaigoje ir 2028 m. pabaigoje. Tai paspartins intelektinių transporto sistemų diegimo procesą. Direktyvos dėl intelektinių transporto sistemų (ITS), kurios tekstą birželio 8 d. suderino ES Tarybos ir Europos Parlamento derybininkai, naujoje versijoje nurodyta, kokius duomenis būtina pateikti ir kokiu skaitmeniniu formatu juos parengti. Kompromisą dar turi patvirtinti abi institucijos. Ateityje informacija apie tunelių ir tiltų pravažumą, uždarytus kelius, pastovius ir laikinus ribojimus patekti į tam tikras teritorijas, statybvietes, apylankas ir greičio ribojimus turės būti suskaitmeninta. Informacija apie daugiarūšio transporto terminalus bei saugumui užtikrinti svarbi informacija, pvz., apie kamščius gatvėse, taip pat turi būti apdorojama tokiu būdu, kad galima būtų ja pasinaudoti einamuoju laiku.

Sklandesnis eismas ir mažiau išmetamųjų dujų

„Intelektinės transporto sistemos itin svarbios siekiant pagerinti saugumą keliuose ir išspręsti vis didėjančias problemas, susijusias su užterštumu ir kamščiais Europoje“, – pareiškė Andreasas Carlsonas, Švedijos infrastruktūros ministras, einantis ES transporto ministrų tarybos pirmininko pareigas. „Sutartis leis vystyti ES išmanesnį, saugesnį, efektyvesnį ir tvaresnį mobilumą“, – pareiškė minėdamas ketvirtadienį pasirašytą susitarimą.
Adina Valean, ES transporto komisarė, patikino, kad naujos nuostatos „gali tapti visiškai naujų paslaugų ir darbo vietų plėtros katalizatoriumi“. Komisijos teigimu, direktyva turėtų palengvinti „C-ITS“ plėtrą. Tai susiję su duomenų pasikeitimu tarp transporto priemonių bei tarp transporto priemonių ir kelių infrastruktūros. Bus galimybė įspėti apie nenumatytus įvykius, pavyzdžiui, kamščius. Likusieji tikslai, tai automatizuoto važiavimo plėtros bei gabenimo ir kelionės daugiarūšiu transportu planavimo skatinimas.
„Pakeitę direktyvą, galėsime skatinti įvairių rūšių transporto integravimą ir tarpusavio sąveiką bei technologijų vystymąsi, pavyzdžiui, komunikavimasis tarp transporto priemonių, duomenys apie eismą keliuose einamuoju laiku, intelektinės šviesos signalų sistemos ir automatizuotas eismo valdymas“, – paaiškino Jensas Giesekas, Europos Parlamento CDU/CSU grupės transporto politikos atstovas.

Planuojamas laipsniškas įdiegimas

Direktyvoje numatytos taip pat specifikacijos, susijusios su duomenų apsauga, veiksmais krizinėse situacijose ir sritimis, kuriose pirmiausia būtina parengti technines gaires, galiojančias visoje ES.
"Naujas įstatymas sukuria teisinius rėmus, kuriuos papildys deleguotieji aktai, taikomi konkrečioms paskirtims. ITS turi būti vystomos sistemingai ir harmonizuotai, bet „laipsniškai“ ir „itin atsižvelgiant į ekonominį efektyvumą ir administracinius gebėjimus“, – pabrėžė ES Ministrų Taryba.
Šiai direktyvai bus parengtas plėtros planas mažiausiai penkeriems metams. Jame bus nurodyta, kuriose Europos kelių tinklo atkarpose būtina įvesti ITS. Šiuo metu galioja 2010 m. ITS gairės. Neformalų susitarimą, pasirašytą praeitą savaitę, turi dar patvirtinti Europos Parlamento Transporto ir turizmo komisija bei Nuolatinių atstovų komitetas, o po to visas Europos Parlamentas ir Taryba.
Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi