ES Komisijos narė išsklaido abejones dėl komandiruotų darbuotojų kelionės išlaidų, maitinimo ir apgyvendinimo

ES Komisijos narė išsklaido abejones dėl komandiruotų darbuotojų kelionės išlaidų, maitinimo ir apgyvendinimo

ES Komisijos narė išsklaido abejones dėl komandiruotų darbuotojų kelionės išlaidų, maitinimo ir apgyvendinimo

Marianne Thyssen, ES užimtumo, socialinių reikalų, darbuotojų įgūdžių ir darbuotojų mobilumo komisarė, laiške Lenkijos EP narei paaiškina išlaidas, susijusias su darbuotojų komandiravimu.

Šių metų birželį, europarlamentarė Danuta Jazloviecka siunčia Komisijos narėms Marianne Thyssen (nuotraukoje) ir Elžbietai Bienkovskai laišką dėl darbdavio kelionės išlaidų, maitinimo ir apgyvendinimo komandiruotiems darbuotojams. Buvo siekta išsiaiškinti, ar šį įpareigojimą reglamentuoja siunčiančiosios ar priimančiosios šalies įstatymai.

Jazłoviecka gavo nerimą keliančių signalų iš Prancūzijos, kad darbo inspekcijai reikės taikyti Prancūzijos įstatymus šioje srityje, nors tai būtų nesuderinama su 1996 m. Darbo vietų perkėlimo direktyvos nuostatomis. Pagal jos nuostatas darbdavio pareiga padengti šias išlaidas reglamentuojama siunčiančiosios šalies darbo teise.

Thyssen išsklaido abejones

Atsakymą nuo Thyssen Europalamentarė gavo lapkričio pradžioje. ES komisarė teigia, kad šis klausimas yra nustatytas pagal šalies, iš kurios darbuotojas yra komandiruojamas, nuostatus.

Iš laiško, skirto Europarlamentarei taip pat sužinome, kad šis principas įtvirtintas persvarstytoje direktyvoje dėl 2018 m. komandiravimo. Vienintelė išimtis yra situacija, kai kelionė vyksta priimančiojoje šalyje – tada taikomas tos šalies įstatymas.

Kalbant apie nerimą keliančius balsus dėl Prancūzijos darbo inspekcijos praktikos, Komisijos narė Thyssen pažadėjo atidžiau pažvelgti į Europos Komisijos vertinimą dėl priemonių, taikomų komandiruočių ES valstybėse įgyvendinimui.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi