Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš kai kurias šalis dėl vairuotojų komandiravimo taisyklių perkėlimo
Trans.INFO nuotr.

Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš kai kurias šalis dėl vairuotojų komandiravimo taisyklių perkėlimo

Europos Komisija paragino dešimt valstybių narių tinkamai perkelti į nacionalinę teisę sunkvežimių vairuotojų komandiravimo taisykles.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

20.07.2023

Europos Komisija paragino dešimt valstybių narių tinkamai perkelti į nacionalinę teisę sunkvežimių vairuotojų komandiravimo taisykles.

Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš kai kurias šalis dėl vairuotojų komandiravimo taisyklių perkėlimo
Trans.INFO nuotr.

Šių metų liepos 14 d. Europos Komisija paragino Belgiją, Bulgariją, Daniją, Suomiją, Prancūziją, Vengriją, Italiją, Maltą, Lenkiją, Slovėniją ir Daniją tinkamai įgyvendinti Mobilumo paketo nuostatas, reglamentuojančias sunkvežimių vairuotojų komandiravimą.

Europos Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiųsdama oficialų pranešimą Danijai ir Prancūzijai dėl to, kad jos nepranešė Komisijai apie visas priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2020/1057. Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę ir kitoms šalims dėl to, kad jos nepranešė Komisijai apie visų priemonių perkėlimą.

Primename, kad šia direktyva nustatomos ES kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės. Ja užtikrinama vairuotojo teisė gauti darbo užmokestį šalyje, į kurią jis komandiruotas, ir nustatoma aiški teisinė sistema, pagal kurią veiklos vykdytojai gali vykdyti savo veiklą. Valstybės narės turėjo priimti priemones, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, iki 2022 m. vasario 2 d.

“Danija ir Prancūzija nesiėmė visų būtinų priemonių, kad užtikrintų visišką direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę, ir (arba) nepranešė Komisijai apie šias priemones. Todėl Komisija šioms dviem valstybėms narėms siunčia oficialius pranešimus. Šalys turi per du mėnesius atsakyti į pranešimus ir pašalinti Komisijos nustatytus trūkumus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę”, – pranešė Europos Komisija.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi