Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Europos politikos centre (CEP), įsikūrusiame Freiburge (Vokietija), buvo nagrinėjamos naujos nuostatos dėl darbuotojų komandiravimo. Išvados galėjo nustebinti daugelį vakarų politikų. Organizacija mato šiame reglamente daugiau trūkumų nei privalumų.

CEP yra Vokietijos nevyriausybinė organizacija, kuri nuolat stebi ir analizuoja teisėkūros procesus vykdomus Europos Sąjungos lygmeniu. Šiomis žiniomis (ataskaitų forma) CEP dalijasi su žiniasklaida, politikais, mokslininkais ir visuomene, paskelbdama jas savo oficialioje svetainėje. Jos direktorius yra vokiečių ekonomistas hab. dr. Lüder Gerken.

Fondas nusprendė sutelkti dėmesį taip pat į komandiravimo, Briuselio politikų šiuo metu svarstomas, nuostatas, keliančias daug emocijų Europoje. Neseniai CEP paskelbė ataskaitą, kurioje analizuojami šių taisyklių įvedimo efektai.

Jo išvados yra stebėtinai panašios į pateiktus TransINFO redakcijos užsakymu parengtoje ataskaitoje “Darbuotojų komandiravimas transporte – Europos verslininkų nuomonės ir baimės”.

Bus brangiau

Kaip skaitome CEP vertinime, kuriame kalbama apie komandiravimo nuostatų ekonomines pasekmes, jie apribos kainų konkurenciją ir laisvę teikti paslaugas transporto rinkoje, pažeidžiant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnį.

Europos Komisija nori vairuotojams užtikrinti “vienodą užmokestį už vienodą darbą”. Tačiau CEP nuomone, tai lems tai, kad komandiravimas iš šalių, turinčių žemesnį atlyginimą į turtingesnius, bus daug brangesnis. Tokia situacija žymiai padidins transporto paslaugų kainas ir mažės vidaus rinkos efektyvumas. O tai, savo ruožtu, gali sukelti produktų kainų kilimą, taigi didesnėmis darbo išlaidomis bus galiausiai apmokestinti tiesiogiai vartotojai ir įmonės Europos Sąjungoje.

Kas būtų apsaugotas šių nuostatų veikimu?

“Paslaugų teikimo laisvės apribojimas gali būti pateisinamas tikslais užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui arba darbuotojų apsaugai” – Centras remiasi 2015 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinio advokato išvada. Tačiau į komandiruotę išsiųstų darbuotojų įtraukimas į priimančioje šalyje galiojančių nuostatų dėl atlyginimų (įskaitant kolektyvines sutartis ) taisykles, nėra skirtas apsaugoti visus darbuotojus, o tik vietinius – pabrėžia CEP. Komandiravimo išlaidos aiškiai padidės, o tai sumažins paklausą vežėjų (iš šalių, kuriose yra mažesnis atlyginimas) paslaugoms ir “jie bus išstumti iš vakarų rinkos”. Tokiose įmonėse dirbantys vairuotojai „neturės naudos iš naujų taisyklių, bet tikriausiai praras savo darbą” – apibendrina ataskaitos autoriai.

Naudos gaunamos dėl komandiravimo nuostatų

CEP tarp neigiamo ES teisės aktų poveikio, pastebi taip pat teigiamus rezultatus. Nauja direktyva tiksliai paaiškina valstybių narių kontrolės įgaliojimų, susijusių su darbuotojų komandiravimu, klausimą.

Šiuo metu priimančioji šalis gali atlikti visus kontrolės veiksmus, reikalingus komandiravimo nuostatų vykdymui. Nauja direktyva numato konkrečius kontrolės veiksmus ir aiškiai apibrėžia tam tikrus formalumus ir dokumentus, reikalaujamus iš įmonės, kurį išsiuntė darbuotoją į komandiruotę ir paties darbuotojo.

Redakcijos komentaras:

Europos politikos centro analizę ir ataskaitą “Darbuotojų komandiravimas transporte – Europos verslininkų nuomonės ir baimės” privalo perskaityti politikai iš Briuselio, kurie priima sprendimus dėl Europos transporto pramonės ateities, taigi ir dėl ES ekonomikos. Apie neigiamas siūlomų nuostatų pasekmes kalba ne tik Rytai, bet ir Vakarai, ir tai jau ne tik individualūs šios pramonės balsai, bet ir įvairių sričių žinomų ekspertų parengta analizė.

 

Nuotr. Vikipedija

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros