Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Europos Sąjungos Taryba priėmė galimybę laikinai pratęsti transporto dokumentų galiojimą. Reglamentai turi paremti tarp kitko ir transporto sektorių.

ES Tarybos svetainėje rašoma, kad laikinai pratęsiama “vairuotojo pažymėjimų, techninės apžiūros pažymų ir kitų konkrečių licencijų, pažymėjimų ir leidimų galiojimas”.

Taisyklės taikomos dokumentams, kurių galiojimo laikas yra nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Jei valstybėje narėje taikomi su koronaviruso pandemija susiję apribojimai, galiojimo laikas gali būti pratęstas 10 mėnesių.

„Transporto saugos ir saugumo klausimai yra labai svarbūs tiek Tarybai, tiek Europos Parlamentui. Patvirtintame tekste nustatyta, kad jeigu atnaujinti reikiamus dokumentus ir toliau bus sudėtinga, atitinkamos valstybės narės gali prašyti Komisijos leisti terminą pratęsti dar kartą. Tačiau turi būti aišku, kad dėl prašomo pratęsimo nekeliama neproporcinga rizika transporto saugai ar saugumui“, – informuoja Taryba.

Taisyklės įsigalios po jų paskelbimo ES oficialiame leidinyje.

Trans.INFO nuotr.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros