TransInfo

BALM nuotr.

Įkurta nauja Europos organizacija, vienijanti Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas

Po kelerių metų pastangų buvo įsteigta Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Euro Contrôle Route“ (ECR ETBG). Tai kontrolės tarnybų bendradarbiavimo platforma, skirta koordinuoti kontrolės veiklą, rengti bendrus mokymus ir konsultacijas bei keistis informacija, pavyzdžiui, apie verslininkų ir vairuotojų daromus pažeidimus.

Vidutinis skaitymo laikas 1 minutė

„Euro Contrôle Route“ ETBG tikslas – stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą eismo kontrolės srityje ir gerinti kelių eismo saugą. Organizacijai priklauso 7 valstybės narės steigėjos: Lenkija, Kroatija, Prancūzija, Airija, Nyderlandai, Vokietija ir Liuksemburgas.

2024 m. pirmininkavimą ECR ETBG perims Lenkija, o Nyderlandai eis pirmininko pavaduotojo pareigas.

Generalinė kelių transporto inspekcija oficialiame pranešime aiškina, kad ECR ETBG sukūrimas yra didelė pažanga koordinuojant kelių transporto veiklą Europos lygmeniu.

Įsteigus ECR ETBG, be kita ko, bus galima:

  • stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą – sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam regioniniam bendradarbiavimui, geresniam išteklių naudojimui ir bendrų iššūkių sprendimui;
  • pagerinti veiklos veiksmingumą – įgyvendinant bendras iniciatyvas kelių eismo saugumo srityje ir padidinti įgyvendinamų projektų veiksmingumą;
  • plėtoti konkurencinį pranašumą – grindžiamą mokymo veikla ir keitimusi informacija, patirtimi bei geriausia praktika;
  • pagerinti bendravimą ir koordinavimą – kaip koordinavimo platforma ji palengvins už kelių eismo saugą atsakingų institucijų bendradarbiavimą.

vadovas

Paantraštės