Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Naujos kombinuotojo transporto taisyklės Danijoje

Nuo liepos 1 d. Danijoje galioja naujas įgyvendinimo reglamentas dėl tam tikrų kombinuotojo transporto rūšių. Štai keletas jo nuostatų:

– kombinuotojo transporto operacijos patvirtinimu gali būti, tiek poprieriniai dokumentai su antspadu, tiek elektroniniai dokumentai,

– tušti reisai kaip kombinuotojo transporto dalis, Danijoje nėra laikomi kombinuotu transportu, t.y. tuščias reisas užsienio vežėjo atveju bus laikomas kabotažo operacija. Tačiau, jei tuščias transportas atliekamas iš uosto arba geležinkelio terminalo arba į jį, bus laikomas kombinuotu transportu, jeigu bus laikomasi visų kitų šios direktyvos reikalavimų.

– kombinuotas transportas, atsižvelgiant į Danijos teisę, yra tas, kuris vykdomas tarp valstybių narių, net kai prekių kilmės vieta ar galutinė prekių paskirties vieta yra trečiojoje šalyje – ne ES teritorijoje.

Vokietija negreitai prisijungs prie e-CMR

Remiantis Federalinės teisingumo ir vartotojų teisių apsaugos ministerijos (BMJV) pateikta informacija, Vokietija dar neratifikavo protokolo, nes iš pradžių 2008 m. nei Konvencijos signatarai, nei verslo bendruomenės neskyrė e-CMR temai daug dėmesio.

Tuo tarpu protokolą ratifikavo daugelys šalių, o verslo procesų skaitmeninimas transporto ir logistikos sektoriuje tapo svarbus. Dėl to ministerija paprašė kitų ministerijų ir pramonės asociacijų nuomonės, ar Vokietija turėtų prisijungti prie e-CMR.

Iki šiol 17 šalių (įskaitant Liuksemburgą, Olandiją, Prancūziją, Ispaniją, Daniją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Slovėniją) pasirašė papildomą elektroninio važtaraščio CMR konvencijos protokolą. Tarp pasirašiusiųjų nėra Vokietijos.

Pixabay.com/ CC0 nuotr.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros