TransInfo

Continental AG nuotr.

Naujos antros kartos išmaniesiems tachografams skirtos didesnės talpos kortelės

Kitais metais naujai registruotoms transporto priemonėms taps privalomos naujos išmaniojo tachografo versijos. Įrenginys galės automatiškai įrašyti sienos kirtimą. 2024 m. duomenų saugojimo tachografe laikotarpis taip pat pailgės nuo 28 iki 56 dienų, o tam savo ruožtu prireiks naujų, talpesnių vairuotojo kortelių.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

2023 m. rugpjūčio 21 d. nauji sunkvežimiai turės turėti antros kartos išmanųjį tachografą. Šis įrenginys turi padėti įgyvendinti Mobilumo paketo nuostatas ir įrašyti, pvz., sienos kirtimą ir pakrovimo bei iškrovimo laikotarpius. Įrenginį dėl DSRC technologijos (skirtos trumpojo nuotolio ryšiui) galima bus tikrinti nuotoliniu būdu.

Svarbu tai, kad duomenų apie vairuotojo veiklą saugojimo laikotarpis pailgės nuo 28 iki 56 dienų. Dėl naujų išmaniojo tachografo funkcionalumų didėja ir įrenginio kortelės funkcjonalumas. 

Taigi su „smart tacho 2.“ atsiras naujų kortelių, kurių atminties turi užtekti 56 dienų vairuotojo veiklos duomenims. Pagal naujus ES reglamentus (2021 m. liepos 16 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1228 dėl išmaniųjų tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimų), naujos vairuotojo kortelės leis saugoti šią informaciją, pvz.:

 • 12 paskutinių kiekvieno tipo įvykių (t. y. 132 įvykių tipus),
 • 24 paskutinius kiekvieno tipo gedimai (t.y. 48 gedimus),
 • papildomus duomenis apie vietas, kur prasideda arba baigiasi kasdienio darbo laikotarpiai, kuriuos įveda vairuotojas,
 • transporto priemonės padėties duomenis, kai sukaupta vairavimo trukmė siekia trijų valandų kartotinį.

Naujoji tachografo kortelė leis išsaugoti šiuos sienos kirtimo duomenis:

 • šalį, iš kurios transporto priemonė išvyksta,
 • šalį, į kurią transporto priemonė įvažiuoja,
 • transporto priemonės sienos kirtimo datą ir laiką,
 • transporto priemonės padėtį kirtus sieną,
 • GNSS tikslumą,
 • vėliavėlę, nurodančią, ar padėties autentiškumas patvirtintas,
 • hodometro rodmens vertę.

Antrosios kartos tachografo vairuotojo kortelės taip pat leis saugoti šiuos pakrovimo ar iškrovimo duomenis:

 • operacijos tipą (pakrovimą, iškrovimą arba vienu metu pakrovimą/iškrovimą).
 • pakrovimo / iškrovimo operacijos datą ir laiką
 • transporto priemonės padėtį,
 • GNSS tikslumą, padėties nustatymo datą ir laiką,
 • vėliavėlę, nurodančią, ar padėties autentiškumas patvirtintas,
 • hodometro rodmens vertę.

Pagal reglamentą vairuotojo kortelė leis saugoti 1624 pakrovimo / iškrovimo operacijas.

Paantraštės