TransInfo

Ministero dell'Interno

Italija įgyvendina Mobilumo paketo nuostatas. Vežėjams iš trečiųjų šalių lengvatų nebus

Italai įgyvendino Mobilumo paketo nuostatas taikomas vairuotojų komandiravimui ir kabotažui.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Italijos Ministrų Taryba gruodžio 9 d. posėdyje priėmė dekretą, įgyvendinantį 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2020/1057, kurioje nustatomos išsamios vairuotojų komandiravimui taikomos taisyklės.

Ši direktyva yra Mobilumo paketo, kuriame numatyta esminė kelių transporto sektoriaus reorganizacija, dalis.

Praktikoje Mobilumo paketo įtraukimas į Italijos reglamentus reiškia, kad vairuotojams šioje šalyje taikomos nuostatos dėl komandiravimo tarptautiniams gabenimams. Apie komandiravimą reikia pranešti IMI platformoje. Įmonės ir komandiruotų vairuotojų duomenys turi būti įrašyti ne vėliau kaip komandiruotės pradžioje kartu su kita informacija apie įmonę ir vairuotojus (transporto priemonės ir priekabos valstybiniais numeriais, vairuotojo vardu, vairuotojo pažymėjimu ir kt.).

Patikrinimo metu policija gali reikalauti komandiruotės deklaracijos ir su vežimo operacijomis susijusių dokumentų, tokių kaip tarptautinis važtaraštis ir tachografo įrašai su nuorodomis apie sienos kirtimą, kopijas“, – aiškina transporto portalas uominietrasporti.it.

„Italijos vyriausybės priimtas dekretas yra lex specialis, kuriam būdingos sektorinės ir specialios taisyklės, taikomos tarptautinio kelių transporto paslaugų teikimui ir kabotažo operacijoms. Jis taip pat suderina administracinės prievoles ir kontroles priemones šioje srityje“,- rašoma Italijos vyriausybės pareiškime.

Lex specialis taikomas valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje įsisteigusių vežėjų, kurie komandiruoja vairuotojus Italijoje, teikiamoms tarptautinėms transporto paslaugoms, taip pat kabotažo operacijoms, kurias Italijoje atlieka ES valstybėje narėje įsisteigę vežėjai.

Be to, jame numatoma, kad ne ES šalyse įsteigtoms transporto įmonėms nebus taikomas palankesnis režimas nei Sąjungoje registruotoms įmonėms, net jei jos veikia pagal dvišalius ar daugiašalius susitarimus, leidžiančius patekti į ES rinką ar jos dalį.

Paantraštės