Kanban logistikos ir gamybos srityje. Tai yra, apie vykdytojus ir konteinerius

Kanban logistikos ir gamybos srityje. Tai yra, apie vykdytojus ir konteinerius

Kanban logistikos ir gamybos srityje. Tai yra, apie vykdytojus ir konteinerius

Japonijoje sukurtas Kanban (jap. iškaba, lentelė) metodas turi daugiau nei 50 metų. Taikomas gamybai ir tiekimo kontrolei.

„Creating Level Pull“ knygos autorius Art Smalley (“Lean Enterprise Institut”) pristatydamas traukimo sistemos (kanban sistemos) projekto detales, optimalaus atsargų lygio apskaičiavimo metodus gamyboje, siurbimo sistemos variantus ir kanban signalus, suskirsto kanban metodus į grupes pagal jų naudojimo būdą.

Gamybinis kanban naudojamas siunčiant užsakymų srautą, kad būtų galima pagaminti nedidelius duotos prekės kiekius

Iš esmės tai yra galutinės produkcijos planavimas atsirandantis dėl paimamų atsargų arba tiesioginis signalas apie poreikį pildyti kliento užsakymą. Šis pirmasis etapas paprastai vadinamas gamybos užsakymu (angl. make kanban = pažodžiui atlikti kanban). Tai signalas kažką pagaminti.

Antrasis tipas tai kanban, kuris yra dalių rinkimo užsakymas (angl. move kanban = pažodžiui perkelti kanban). Signalizuoja, kad kažkas turėtų būti paimta iš atsargų (o paėmimas savo ruožtu pradeda papildymą) ir perkelta į procesą „apačioje“.

Signalinis kanban naudojamas didelių kiekių gamybos užsakymams perduoti į partijomis gaminančius procesus srauto viršuje, tokiems kaip štampavimo ir įpurškimo presai (gamybinis kanban šiame panaudojime būtų mažiau efektyvus, nes prireiktų daugybės tokių kanban kortelių, o tai reikštų ilgą jų apdorojimo laiką). O signalinis kanban pasinaudoja partijos dydžiu.

Svarbų uždavinį turi atlikti transporto kanban, naudojamas signalizuoti apie poreikį paimti (perkelti) dalis iš saugojimo srities ir pristatyti jas į procesą

Taip, iš esmės, siekiama sumažinti galutinio surinkimo srityje saugomą medžiagų kiekį ir tokiu būdu padidinti gamybai reikalingą erdvę (gamybos surinkimo lizdas dažnai ir reguliariai aprūpinamas nedideliais medžiagų kiekiais). Šio tipo kanban paprastai naudojamas kartu su nuolatinį srautą turinčiais surinkimo lizdais, kuriuose naudojama daug komponentų, pagamintų viduje arba įsigytų iš išorinių tiekėjų. Pradinė transporto kanban naudojimo sąlyga yra medžiagų rinkos sukūrimas, ir nustatymas, kokie medžiagų kiekiai turi būti laikomi gamybos linijoje.

Tiekėjo kanban naudojamas signalizuoti apie poreikį pasiimti detales iš išorinio tiekėjo tam, kad jos būtų gabenamos į įsigyjamų dalių rinką arba centrinę rinką pas klientą. Tai skiriasi nuo transporto kanban tuo, kad naudojamas santykiuose su išoriniais tiekėjais. Pažangiose panaudojimuose tiekėjo kanban sprendime taip pat yra kanban ciklu vadinamos informacijos.

Susiduriame su laikinu kanban atsiradus trumpalaikėms aplinkybėms, reikalaujančioms papildomų kanban sprendimų, kurie turėtų būti įtraukti į sistemą siekiant užtikrinti sklandų gamybos procesą.

Šios aplinkybės tai, pvz., poreikis padidinti atsargas, kad būtų galima prisitaikyti prie kliento ir tiekėjų darbo dienų skaičiaus skirtumų, arba kompensuoti gamybos laiką, prarastą matricos techninei priežiūrai ar mašinų remontui. Kaip rodo pavadinimas, laikinas kanban turi būti naudojamas tik vieną kartą tam tikrą laikotarpį ir turėtų būti aiškiai nurodyta jo galiojimo data. Gera praktika yra paryškinti laikinuosius kanban sprendimus spalva ar kokiu nors kitu ypatingu būdu, kad jie netyčia nepasiliktų sistemoje po numatyto naudojimo laikotarpio.

Kanban veikia su sąlyga, kad konteineriai nuosekliai valdomi

Konteinerio saugojimo vieta arbo vietoje taip pat sukelia išlaidų. Renkantis konteinerį būtina įsitikinti, kad pasirinktas konteineris yra optimalus tam tikro produkto/atsargų gabenimui.

Vieno konteinerio kanban sprendime erdvės reikalavimai yra palyginti maži (maksimalus skaidrumas). Tai ypač tinka klientams, turintiems ribotą erdvę ir naudojantiems dalis, kurių reikia nuolat, bet ne dideliais kiekiais. Taip pat naudojami dviejų dalių konteineriai. Konteinerio galinėje dalyje yra rezervo atsargos. Jų paėmimas automatiškai sugeneruoja užsakymą. Tuomet prekės surenkamos ir siunčiamos klientui. Per tą laiką klientas naudojasi rezervo atsargomis.

Pagrindinę kanban formą sudaro dviejų konteinerių sistemos

Abu konteineriai yra visada užpildyti tuo pačiu produktu. Konteineriai yra patalpinami į specialią kanban lentynų sistemą vienas po kito. Prekės visada paimamos iš priekinio konteinerio. Po jo ištuštinimo, užsakymas automatiškai sugeneruojamas, o vartotojas paima reikiamas dalis iš antrojo konteinerio.

Tuo tarpu prekės paruošiamos (surenkamos), sudedamos į išvalytą konteinerį, ženklinamos pagal kliento poreikius ir pristatomos klientui per sutartą pristatymo ciklą. Kas nori daugiau komforto, pasirenka pilną aptarnavimą (full service). Bendrovės darbuotojas, vykdydamas pilną aptarnavimą, užtikrina visišką dalių logistiką pas klientą. Šio tipo kanban sistema tinka klientams, pas kuriuos pasirodo santykinai reguliari ir didelė tam tikrų prekių paklausa.

Visapusiško valdymo sistemos pavyzdys yra „Ferdinand Gross“ Kanban

Tarp daugiau nei tūkstančio klientų dauguma nusprendė pasirinkti kanban sistemą su pilnu aptarnavimu (full service). Nuosavas bendrovės „Kanban-Express“ transporto priemonių parkas pristato užpildytus ir priima tuščius konteinerius, „Ferdinand Gros“s darbuotojas taip pat perima prekių išdėstymą kanban lentynose ir vykdo stelažų techninę priežiūrą (apžiūrą).

Tarp privalumų vartotojui yra:

– minimalios pastangos,

– automatiškai keičiamos neįskaitomos etiketės kanban lentynose,

– paslaugų teikėjas išlaiko lentynos švarias,

– savininkui nebereikia generuoti užsakymų, o logistikos specialistas pasirūpina, kad įmonė galėtų sutelkti dėmesį į savo pagrindinę veiklą (core business).

Užduotį gali palengvinti medžiagų tvarkymo ir saugojimo sprendimai. Yra pvz., vadinamosios vamzdinių lentynų technologijos, leidžiančios suprojektuoti ir pastatyti pagal užsakymą pagamintas lentynas ir konstrukcijas, kurios nėra prieinamos iš karto. Prieinamas platus tiek prie „vamzdžių“, tiek prie plokščių tvirtinamų ratukų asortimentas, mobilių lentynų ir vežimėlių projektavimui. Skirtingi ratų dydžiai naudojami pritaikant konkrečias apkrovas. Kietos arba pneumatinės padangos gali būti pritaikytos specifinėms darbo sąlygoms. Ypač dažnai sprendimai naudojami projektuojant „live storage“ tipo lentynas, kuriose yra atsargų valdymas pagal „FIFO“ („pirmas į, pirmas iš“) principą.

Kanban metode gerai veikia pvz., daugybė integruotų bėgių prieinamumas, kurie turėtų užtikrinti tikslų atsargų atskyrimą ir identifikavimą paėmimo keliuose. Naujas ar laikinas programas galima lengvai pritaikyti procesų pakeitimams. Tai reiškia, kad bendros įdiegimo ir turėjimo išlaidos yra mažesnės, nes visus komponentus galima pakartotinai naudoti naujiems sprendimams.

Taip pat skaitykite:

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi