TransInfo

Kiek vilkikų turėjo sustabdyti Waberer’s ir ką planuoja naujas įmonės vadovas Barna Erdélyi? Išskirtinis Trans.INFO interviu

Vidutinis skaitymo laikas 10 minutės

Barna Erdélyi tapo vykdančiuoju Waberer’s įmonės direktoriumi prasidėjus pandemijai Vengrijoje. Tai sekantis, gana greitai įvykęs pokytis vadovo poste bendrovėje, kurios akcijų kaina Vengrijos biržoje krenta nuo 2017 m. Taigi pandemija atėjo pačiu blogiausiu metu. Europos sienų uždarymas, gamyklų lockdown, o be to Wabi įmonei (taip ją vadina vengrai) Vengrijos vyriausybės Kovos su kronavirusu priežiūros tarnybos skyrė karinį štabą. Naują direktorių paklausėme ne tik apie Vengrijos valstybinę paramą, bet taip pat apie tarptautinę ekonomikos padėtį, kurią sukėlė COVID-19 bei apie bendrovės finansinę padėtį.

Zsofia Polos, Trans.INFO: Nuo 2017-ųjų, kuomet įmonė buvo įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus, Waberer’s rodikliai, žvelgiant į akcijų vertę, nuolat blogėja. Kokia tokios padėties priežastis?

Barna Erdélyi, Waberer’s vykdantysis direktorius: Išskyrus tarptautinį transportą, kitų mūsų segmentų rodikliai (regioninių sutarčių logistika, draudimai) gerėja ir šiose srityse galime pasigirti geresniais rezultatais. Vienas svarbiausių pasiekimų yra tai, kad pernai laimėjome Audi Hungaria gamyklos, vieno didžiausių pasaulyje variklių gamintojo, paskelbtą konkursą atlikti įvairias logistines paslaugas.

Tarptautinio transporto segmente dėl pokyčių darbo rinkoje bei išlaidų struktūros pastaraisiais metais Waberer’s, lyginant su konkurencija, prarado daug. Didesnės išlaidos ir dėl to padidintos kainos sumažino paklausą mūsų įmonės paslaugoms ir tai buvo sunkvežimių naudojimo pablogėjimo priežastis. Be to, įtakos turėjo ir išoriniai veiksniai (neaiškumai susiję su Brexitu, Europos ekonomikos sulėtėjimas, ir t.t.). Įmonė pradėjo rimtą transformacijos programą, kurios svarbiausias elementas buvo sumažinti sunkvežimių kiekį siekiant geriau išnaudoti išteklius. Buvo pakeisti taip pat planavimo, prekybos ir operacijų procesai. Regioninės sutarčių logistikos segmente klientų paskirstymas buvo pakeistas taip, kad pagerėjo visų operacijų maržos, o be to išnaudojome galimybes slypinčias augančioje vidaus paklausoje. Nuo ketvirto 2019 m. ketvirčio jau buvo pastebimi transformacijos programos teigiami rezultatai, tačiau dabartinė, dėl pandemijos susiklosčiusi padėtis turi labai neigiamą įtaką visam transporto, taip pat ir Waberer’s, verslui.

Prieš virš metus pasikeitė ir Waberer’s vadovas. Ferencą Lajko pavadavo Robertas Ziegler is. Ko tikėjotės iš Zieglerio ir kas įvyko su tais lūkesčiais?

Robertas Ziegleris vadovavo bendrovei nuo 2019 m. Š.m. kovo 23 d. jis atsisakė vykdančiojo direktoriaus pareigų bei bendrovės valdybos nario funkcijos. Pernai dalyvavo darbuose rengiant įmonės transformacijos planą, kurį vykdo dabartinė vadovybė.

Šiuo metu esate laikinai einantis vykdančiojo direktoriaus pareigas. Kokią reikšmę turi šis postas? Ar įmanoma kažką ilgesniam laikui planuoti esant „laikinai einančiu vadovo pareigas”?

Įmonėje dirbu jau septyneris metus ir per tą laiką turėjau susidoroti su įvairiais iššūkiais, kurių dėka įgijau įvairios ir įdomios patirties bei išmokau prisitaikyti prie įvairių situacijų. Manau, ta patirtis ir gebėjimas prisitaikyti yra būtent tai, ko įmonei reikia. Jeigu netikėčiau įmone, nebūčiau priėmęs šios užduoties. Dėl pandemijos daugelis dalykų tapo neaiškūs. Ligšiolinės procedūros yra nepritaikytos, bet tai nereiškia, kad nieko neplanuojame ilgesniam laikui. Žvelgiant iš įmonės veiklos perspektyvos, būtina turėti ateities viziją, kurią galima tiksliai apibrėžti.

Kokie Jūsų planai?

Visų pirma išlaikyti įmonę pandemijos metu, o tai dėl transporto rinkos mažinimo yra didžiulis iššūkis. Per šį laikotarpį privalome sukurti tokias sąlygas, kad po pandemijos galėtume tęsti darbą visomis išgalėmis ir užbaigti anksčiau pradėtą transformacijos procesą. O tai bus reikalinga tam, kad Waberer’s vėl taptų prosperuojančia ir duodančia pelną įmone.

Parengus finansinę ataskaitą už 2019 m. IV ketvirtį, Jūs žadėjote tęsti transporto parko mažinimą. Kiek laiko tai užtruks?

Taip, kaip pateikėme finansinėje ataskaitoje už 2019 m. IV ketvirtį, transporto parko dydis priklauso nuo ekonominių sąlygų. Pertvarkant įmonę dirbsime taip ilgai, kol ji taps pelninga. Be abejo, šiuo metu daugeliui dalykų įtakos turės koronaviruso pandemija. Privalome prisitaikyti prie pereinamojo laikotarpio transporto parko ir darbo jėgos aspektais. Transporto priemonės, kurios šiuo metu stovi dėl pandemija sukeltos mažesnės paklausos, bus vėl panaudotos tada, kai rinkoje įvyks teigiami pokyčiai.

Ar turite kažkokį specialų planą ryšium su Link įmone, o gal yra svarstomas jos pardavimas?

Pagal 2020 m. vasario 28 d. deklaraciją, pradėjome strateginę vienos ar kelių verslo sričių peržiūrą. Stengiamės sustiprinti mūsų ištisų Europos krovinių gabenimo zoną (FTL) bei susikaupiame ties tolesniu mūsų balanso gerinimu. Tarp interesų apimtų peržiūrėjimu, be Link yra taip pat regioninės sutarčių logistikos segmentas (RCL) bei draudimų sritis (neapimanti gyvybės draudimų Vengrijoje (WHB)), kuri jau yra peržiūrima nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Tačiau tiesa yra tokia, kad paraiškos ir pasekmės susiję su minėtuoju peržiūrėjimu bus pristatomos vėliau – taip pat dėl pandemijos.

Kokios konkrečios paramos gali tikėtis Waberer’s nuo Vengrijos vyriausybės? Kada ir kokia forma bus ji prieinama, kam bus panaudota?

Waberer’s yra pagrindinių šalies įmonių sąraše, o tai reiškia, kad karinis vadovybės štabas padeda mums darbuose siekiant užtikrinti saugumą, nuolatinę veiklą ir efektyvų susisiekimą su vyriausybe. Visų pirma tikimės karinio vadovybės štabo pagalbos saugant laikinai sustabdytas transporto priemones ir medicinos priemones, kurios laukia tiekimo, bei greitai ir veiksmingai sprendžiant problemas iškilusias kertant valstybines sienas.

Be to, didelė parama bendrovei yra paskolos ir lizingo mokėjimų sustabdymas bei parama išmokant atlyginimus.

Kokią įtaką kasdienei Waberer’s veiklai turėjo pirkimų panika iškilusi dėl koronaviruso bei apsaugos priemonių pristatymas?

Pastaruoju metu patyrėme, kad pandemija skirtingai įtakoja tam tikrus mūsų bendrovės segmentus ir dėl to tam tikrose srityse veikla skiriasi. Be svyravimų, kuriuos sukėlė beprotiški pirkimai, FMCG sektorius per trumpą laiką patyrė nedidelę krizę susijusią su koronavirusu. Priešingai, automotive sektoriuje visiškai viskas sustojo ir tikimės labai lėto kilimo ir ryškaus nuosmukio per trumpą ir vidutinį laikotarpį lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją. Be to, turiu pripažinti, kad didžiuojamės tuo, jog Waberer’s kaip strateginė įmonė valstybinės kovos su COVID-19 metu atlieka sandėliavimo ir paskirstymo funkciją.

Tai verčia mus tam, kad atliktumėme savo pareigas labai lanksčiai. Prisitaikėme prie rinkos reikalavimų. Pavyzdžiui, dar prieš pandemiją buvo pergrupuotos transporto priemonės ir darbo jėga tarp tarptautinio transporto parko ir logistikos segmento.

Kiek įmonės sunkvežimų šiuo metu stovi neišnaudotų ir kiek darbuotojų laikinai prarado darbą? O kiek vairuotojų reikėjo visiškai palaisvinti?

Iškilus pandemijai mums pavyko greitai sureaguoti į rinkos reikalavimų pokyčius, todėl laikinai sustabdėme 30 proc. transporto parko. Esame atsakinga įmonė ir sukūrėme optimalų transporto parką tokiomis sąlygomis. Tačiau toliau nėra jis didelis – apima 2400 sunkvežimių, o atsižvelgiant į sunkumus dėl dabartinės situacijos (uždarytos sienos, laukimas) mūsų klientų lūkesčius tenkiname maksimaliai. Dalį užsienio vairuotojų išleidome nemokamų atostogų, tokiu būdu prieš sienų uždarymą, organizuotai galėjome užtikrinti kiekvienam darbuotojui sugrįžimą į namus, pas artimuosius.

Su mūsų darbuotojų dalimi susitarėme dėl adekvačių su dabartine situacija atlyginimų, su kita dalimi – susitarėme, kad išeis nemokamų atostogų. Ateityje šiuos sprendimus nagrinėsime priklausomai nuo besikeičiančios padėties.

Kokį avarinį scenarijų ruošiate šiuo metu?

Šiuo metu svarbiausias yra lankstumas, t.y. – kaip greitai sugebėsime aptarnauti rinkos reikalavimus. Tokia buvo realybė pandemijos pradžioje, taip bus ir sugrąžinus normalią veiklą. Padarysime viską, kad galėtume maksimaliai patenkinti mūsų klientų reikalavimus ir kad galėtume jiems teikti paslaugas nepriklausomai nuo apribojimų!

Kaip konkrečiai atrodo darbas su karinių štabų vadovybės pagalba?

Karinio štabo vadovybės užduotis yra užtikrinti fizinio saugumo sąlygas, veiklos galimybes bei užtikrinti galimybę veiksmingai komunikuoti su valdžia. Šiuo metu intensyviausi darbai vyksta logistikos segmente, kuris atlieka apsaugos ir medicinos atsargų tiekimo užduotis. Karinio štabo vadovybė operatyviai padeda tai organizuoti ir saugoti.

Kurių šalių ir teritorijų tarptautinis transportas labiausiai nukentėjo nuo koronaviruso? Ar įmonė turėjo galimybę tam pasiruošti?

Daugiausia gamybą sustabdė automobilių ir metalurgijos įmonės bei jų tiekėjai. Pirmiausia padėtis aišku buvo rimčiausia Italijoje, o sienų uždarymas sutrukdė transportų tęstinumą. Tačiau dabar stebime vis geresnes tendencijas ir pastarosiomis savaitėmis jaučiame pagyvėjimą. Kelios gamyklos – nors sumažintais resursais – vėl pradėjo produkciją, o sienų kirtimo postuose jau nėra ypatingai didelių eilių.

Be abejo, tai buvo visoms įmonėms netikta situacija, bet sureagavome labai greitai ir tai buvo mums svarbiausia. Nedelsdami priėmėme greitus sprendimus atsižvelgiant į nuslopintos transporto parko ir darbo jėgos rinkos poreikius. Mūsų manymu, tai tik laikina būsena, kurios metu mes prisitaikysime prie sumažėjusios paklausos, o kai padėtis pagerės, būsime pasirengę iš naujo panaudoti laikinai sustabdytus sunkvežimius ir įdarbinti vairuotojus

Ar gabenimas į Italiją vis dar vykdomas?

Gabenimas į šią šalį aišku, dar vykdomas, o lyginant su didžiuliu smukimu pandemijos pradžioje, pastarosiomis savaitėmis judėjimas atrodo, didėja. Norėčiau beje, pabrėžti, kad gabenimai į Italiją net ir prieš koronavirusą, mūsų įmonės veikloje sudarė vos kelis procentus.

Ką manote apie numatomas Mobilumo paketo, kuris netrukus turi būti įgyvendintas, pasekmes? Ar jame esantys reglamentai sukels naujas kliūtis tarptautiniam transportui?

Kai kurie Mobilumo paketo elementai reikalauja ryškaus įmonių, užsiimančių ilgų distancijų transportu, prisitaikymo. Taigi tai liečia ir Waberer’s. Du reglamentų elementai, pagal kuriuos vilkikai kas 4 savaites privalo sugrįžti į šalį, kur įmonė turi savo būstinę bei sunkvežimio vairuotojas savo 45 valandų minimalų savaitinį poilsį privalo praleisti ne vilkiko salone – sukeltų tai, kad vilkikai turėtų ilgiau būti kelionėje, o vairuotojai – turėtų vykti namo. Tas antras elementas sukeltų didesnes išlaidas nakvynėms, o tai turėtų įtakos brangesniam transportui Europoje bei kai kuriais atvejais – visiškai neįmanoma būtų tokių paslaugų teikti.

Šiuo metu vykdomas šių reglamentų įtakos tyrimas bei jų integravimas į mūsų verslo modelį. Tačiau vis dar viliamės, kad įvyks kažkoki pokyčiai, kadangi pirma nuostata galiausiai prieštarauja ankstesniam ES reglamentui dėl išmetamo CO2 kiekio. Pagal antrą nuostata nėra atitinkamai išplėtotos infrastruktūros, kad galima būtų užtikrinti vairuotojams nakvynes.

Nuo tada, kai buvo publikuotas pirmas Mobilumo paketo projektas, Waberer’s tikslas yra atkreipti Europos disidentų dėmesį į tai, kad tie projektuojamų reglamentų elementai yra nepagrįsti ir net su didžiausiais norais, netarnauja tikslams, kurie yra Paketo atskaitos taškas – netarnauja sunkvežimių vairuotojų ir darbo saugumui.

Kaip bebūtų, jei Paketas bus priimtas, Waberer’s nedelsiant pradės adaptuotis ir ims iškart taikyti naujus reglamentus pradedant nuo jų įsigaliojimo dienos. Taip pat svarbu, kad tas perėjimas būtų sklandus tiems, kurie labiausiai nukentėjo, tai yra įmonės klientams ir darbuotojams.

Waberer’s nuotr.

Paantraštės