Lietuva baigia įgyvendinti paskutinius 2014-2020 m. infrastruktūros projektus

Lietuva baigia įgyvendinti paskutinius 2014-2020 m. infrastruktūros projektus

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

09.07.2019

Trans.INFO

Trans.INFO

09.07.2019
Lietuva baigia įgyvendinti paskutinius 2014-2020 m. infrastruktūros projektus

Susisiekimo ministerija pranešė, kad šiuo metu jau išmokėta apie 90 proc. visų keliams numatytų lėšų, baigiami įgyvendinti paskutinieji 2014–2020 m. laikotarpiu planuoti projektai. Atsižvelgiant į darbų spartą, numatoma keliams papildomai perskirstyti apie 24 mln. Eur iš kitoms transporto sritims planuotų lėšų.

Valstybinės reikšmės keliams numatytos ES fondų investicijos naudojamos trims pagrindinėms projektų grupėms:

– transeuropiniam kelių tinklui TEN-T priklausančių šalies magistralių techniniams parametrams gerinti, 

– miestų aplinkkeliams tiesti.

– ir regionų pasiekiamumui gerinti. 

2014–2020 m. į šiuos projektus buvo numatyta investuoti 357,6 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų, iš jų jau panaudota 319,6 mln. Eur. Dar 23,5 mln. Eur panaudota iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) fondo.

„Didžiausią šio laikotarpio ES investicijų naudą parodo atlikti magistralės „Via Baltica“ rekonstrukcijos ir platinimo darbai. Per pastaruosius keletą metų atnaujinta daugiau kaip 75 km šios magistralės ruožų, iš jų 60 km praplatinta iki 4 bei 3 eismo juostų. Visa „Via Baltica“ dalis tarp Kauno ir Marijampolės jau atitinka aukščiausius automagistralei keliamus reikalavimus, todėl tikimasi, kad avaringumą šiame kelyje pavyks sumažinti net 70 proc.“, – sako susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Magistralės “Via Baltica” rekonstrukcijos darbai

Magistralės „Via Baltica“ dalis tarp Kauno ir Marijampolės buvo platinama nuo 2 iki 4 eismo juostų 2015–2018 m. Atlikta rekonstrukcija iš viso kainavo 156,4 mln. Eur, iš jų 111,7 mln. Eur sudarė ES sanglaudos fondo investicijos. 

Taip pat baigiamas rekonstruoti „Via Baltica“ priklausantis 22 km ilgio Panevėžio aplinkkelis, jį praplatinant nuo 2 iki 3 eismo juostų, dalį – iki 4 eismo juostų. Bendra šių darbų vertė – 44,8 mln. Eur, iš jų 23,5 mln. Eur sudaro EITP fondo investicijos. 

Šiuo laikotarpiu rekonstruotas ir 15 km „Via Baltica“ ruožas kelyje A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, kurio atnaujinimo darbai kainavo 20,9 mln. Eur, iš jų 16,1 mln. Eur finansuota ES sanglaudos fondo lėšomis.

Kelių sektoriuje šiuo metu vykdomas jau paskutinis numatytas ES finansuojamas projektas –13 mln. Eur vertės inžinerinių eismo saugos priemonių diegimo krašto ir rajoniniuose keliuose antrasis etapas, jam skirta 11 mln. Eur ES fondų lėšų. Projekto darbus numatoma baigti 2020 m. pabaigoje.

2014-2020 m. ES investicijos transporto sektoriui

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa skirta įgyvendinti ES sanglaudos politiką Lietuvoje. Programos lėšos – 6,709 mlrd. Eur. Šioje veiksmų programoje numatomos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (SF) finansuotinos veiklos partnerystės sutartyje identifikuotiems iššūkiams įveikti ir ekonominiams bei socialiniams pokyčiams Lietuvoje pasiekti 2014–2020 metų laikotarpiu.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai buvo skirta 1,346 mlrd. Eur investicijų iš ERPF ir SF transporto ir informacinės visuomenės plėtros sektoriuose įgyvendinamų projektų finansavimui.

Transporto sektoriui skirta 1,102 mlrd. Eur investicijų iš ES fondų: 295 mln. Eur iš ERPF ir 807 mln. Eur iš SF. 

sumin.lt

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi