TransInfo

Lietuva ragina taisyti “Mobilumo paketą”. “Dabartinės pasiūlymo nuostatos smarkiai nukrypo nuo pradinių tikslų”

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Vengrija, Kipru ir Malta išplatino bendrą ministrų laišką Europos Parlamento nariams, kuriuo raginama taisyti vilkikų vairuotojų veiklą reglamentuosiančio “Mobilumo paketo” nuostatas.

Ministrai ragina įvertinti pasekmes Europos Sąjungos bendrajai rinkai ir aplinkosaugai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. 

Pasak užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, dabartinės nuostatos neigiamai paveiks ES bendrąją rinką, ES klimato politikos tikslus ir visą transporto sektorių. 

„Deja, dabartinės pasiūlymo nuostatos smarkiai nukrypo nuo pradinių tikslų, įvestos naujos ribojančios ir neproporcingos priemonės. Raginame visus balsuosiančius Europos Parlamento narius atidžiai apsvarstyti siūlomas ribojančias priemones, tokias kaip įpareigojimas vilkikams kas aštuonias savaites grįžti į įsisteigimo valstybę, kabotažo ribojimai ir tarptautinių pervežimų skaidymas“, – pranešime sakė L. Linkevičius.

Pasak susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus, tikimasi, kad Europos Komisijai atlikus Mobilumo paketo poveikio vertinimą, bus atlikti reikiami pakeitimai. 

„”Mobilumo paketas” sukūrė precedento neturintį valstybių narių pasiskirstymą ES Taryboje – net 9 valstybės narės prieštaravo jo priėmimui. Reikia priminti, kad Europos Komisija dėl šių nuostatų dar tik vykdo poveikio vertinimą, kurį pažadėjo atlikti iki 2020 m. pabaigos. Lietuva ir bendramintės valstybės tikisi, kad atlikus vertinimą, Europos Komisija pateiks atitinkamus pakeitimus“, – teigė susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

Dėl “Mobilumo paketo” liepos 8 dieną bus balsuojama Europos Parlamento plenarinėje sesijoje. 

“Mobilumo paketą” sudaro trys dokumentai – reglamentas, kuriuo nustatomas patekimas į krovinių vežimo kelių transportu rinką, reglamentas dėl vairuotojų maksimalios darbo trukmės ir minimalaus poilsio laiko ir direktyva, kuria peržiūrimi vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir nustatomos vairuotojų komandiravimo taisyklės.

Paantraštės