Lietuvos, Bulgarijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos premjerai kreipėsi į ES vadovybę dėl “Mobilumo paketo” (laiško kopija)

Lietuvos, Bulgarijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos premjerai kreipėsi į ES vadovybę dėl “Mobilumo paketo” (laiško kopija)

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

27.10.2019

Lietuvos, Bulgarijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos premjerai kreipėsi į ES vadovybę dėl “Mobilumo paketo” (laiško kopija)

Savo laiške Europos Sąjungos valdžiai premjerai priminė apie bendrą ES rinką, leidžiančią visų ES šalių verslui plėstis vidaus rinkoje ir tapti konkurencingam visame pasaulyje.

Europos kelių transporto sektorius yra Europos prekybos ir ekonomikos augimo variklis. Šis verslas  turi didelę įtaką mūsų ekonomikai, visuomenei ir aplinkai, čia tiesiogiai dirba apie 5 milijonai žmonių, sukuriančių apie 2 proc. ES BVP.

“Lietuvos Respublikos Vyriausybė labai susirūpinusi, kad tam tikros naujos Mobilumo paketo nuostatos prieštarauja ES vidaus rinkos tikslams. Šiuo labai jautriu klausimu mums reikia visuotinės diskusijos, kad būtų atsižvelgta į visų valstybių narių, įskaitant tų, kurios yra prie ES išorinių sienų, nacionalinius ypatumus. Neturėtume priimti priemonių, sukuriančių nereikalingą susiskaldymą ES”, – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Išreikštas įsitikinimas, kad naujos teisinės priemonės turi išsaugoti ES kelių transporto sektoriaus konkurencingumą ir nepabloginti Lietuvos įmonių padėties. Siūlomos “Mobilumo paketo” teisinės nuostatos (ypač dėl vilkikų grąžinimo į registracijos šalį, kabotažo operacijų ribojimo) prieštarauja pastangoms įgyvendinti plačią ES klimato politiką.

Be to, šie pasiūlymai neatitinka 2019–2024 m. ES strateginės darbotvarkės, kurioje pabrėžiama, kad ES turėtų tinkamai išnaudoti pusės milijardo žmonių darbo rinkos potencialą, ypač paslaugų srityje.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas kartu su Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos premjerais kviečia ES valstybes nares ir ES institucijas rasti efektyvesnių, labiau pasvertų ir visoms valstybėms narėms priimtinų sprendimų veiksmingai ir tinkamai modernizuoti Europos kelių transporto sektorių, padidinti konkurencingumą, stiprinti ES vidaus rinką ir siekti ambicingų klimato kaitos tikslų.

Norint perskaityti laišką, paspauskite nuotrauką (PDF):

Laiško šaltinis: tlp.org.pl

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi