Logistika 4.0 praktikoje. Nuo krovinių sukūrimo iki jų transportavimo

Logistika 4.0 praktikoje. Nuo krovinių sukūrimo iki jų transportavimo

Logistika 4.0 praktikoje. Nuo krovinių sukūrimo iki jų transportavimo

„Logistika“ ir „Pramonė 4.0“ tai bendra sąvoka, reiškianti išmanių mašinų ir sistemų integraciją bei pakeitimų gamybos ir logistikos procesuose įvedimas, siekiant padidinti gamybos efektyvumą bei asortimento lankstaus pakeitimo galimybės įvedimas. „Pramonė 4.0“ yra susijusi ne tik su technologijomis, bet ir su naujais darbo būdais ir žmonių vaidmeniu pramonės ir logistikos grandinėje.

Keturios pramonės revoliucijos

Iš kur atsirado „Pramonė 4.0“ sąvoka? Kodėl kalbama apie ketvirtąją pramonės revoliuciją? Iki šiol pramonės istorijoje naujos technologijos tris kartus iš esmės pakeitė žaidimo taisykles:

– „Pramonė 1.0“ – mechanizacija – garo variklio išradimas ir įgyvendinimas įvedė gamybą į industrializacijos erą;

– „Pramonė 2.0“ – elektrifikacija – tai elektros energija išstūmė garo variklius, o gamybos linijos galėjo gaminti prekes didelėmis serijomis;

„Pramonė 3.0“ – skaitmeninimas – vis galingesni kompiuteriai ir duomenų apdorojimo sistemos leido valdyti mašinas, naudojant programinę įrangą. To dėka mašinos įgijo daugiau efektyvumo, tikslumo ir lankstumo, o skaitmeninimo procesas leido pasiekti aukštesnį automatizavimo lygį. Pradėjo kurtis planavimo ir kontrolės sistemos, skirtos veiksmų koordinavimui gamyboje;

– „Pramonė 4.0“ – sistemos integracija ir tinklų kūrimas; „Pramonė 4.0“ integruoja žmones ir skaitmeniniu būdu valdomas mašinas su internetu ir informacinėmis technologijomis. Pagamintos arba naudojamos gamybai medžiagos gali būti visada nustatomos, jos turi taip pat galimybė nepriklausomai komunikuotis tarpusavyje. Informacijos srautas vykdomas vertikaliai: nuo atskirų komponentų iki įmonės IT skyriaus ir nuo IT skyriaus iki komponentų. Antroji informacijos srauto kryptis yra įgyvendinama horizontaliai: tarp gamybos procese dalyvaujančių mašinų ir bendrovės gamybos sistemos.

„Pramonė 4.0“ taip pat vertinama platesniu požiūriu, kaip daiktų interneto ir naujo išmanių technologijų asortimento elementas, susijęs su mobilumu, pastatais ar „Smart Grid“.

Nuo gamybos iki transporto

Taigi „Pramonė 4.0“ reiškia realaus gamybos mašinų pasaulio suvienijimą su virtualiu Interneto ir informacinių technologijų pasauliu. Žmonės, mašinos ir IT sistemos automatiškai apsikeičia informacija gamybos metu – gamykloje ir įmonėje veikiančiose skirtingose IT sistemose.

„Pramonė 4.0“ apima visą verčių grandinę: nuo užsakymo pateikimo ir komponentų pristatymo vykstančiai gamybai iki prekių siuntimo klientams, t.y. transporto, logistikos ir sandėliavimo.

„Pramonė 4.0“ aplinka remia įgulą kaip niekada anksčiau, suteikiant prieigą prie beveik visos naudingos informacijos, bet kuriuo metu, iš bet kurios vietos, kas leidžia ekonomiškai gaminti individualizuotus gaminius ir trumpas serijas (taip vadinama Mass Customization). Gamintojai, kurie taiko „Pramonė 4.0“ sprendimus, gali sumažinti gamybos išlaidas ir lanksčiai reaguoti į klientų užklausas. Tokiu būdu jie įgyja didelį pranašumą prieš konkurenciją.

Naujos rūšies produkcijos privalumai

Dėl tinklų naudojimo ir keitimosi duomenimis, įmonės gali gaminti ekonomiškiau ir greičiau reaguoti į individualius klientų poreikius. Laikas, skirtas pritaikyti mašinas pagal naujus reikalavimus, yra sumažintas iki minimumo, ir tuo pat metu padidėja lankstumas.

Gamybos įrankiai (daugeliu atvejų) gali keisti savo veikimą patys, prisitaikant prie naujų užduočių – tiesiog panaudokite atitinkamą mašinų valdymo programos komandą. Komanda taip pat automatiškai įjungia modulius, reikalingus tam procesui atlikti, ir išjungia tuos, kurie nebėra reikalingi.

To dėka gamintojai gali atlikti trumpų serijų užsakymus ir netgi pagaminti atskirus daiktus pagal standartinės serijinės gamybos išlaidas.

Tai reiškia, kad padidėja gamybos efektyvumas, nes visi efektyvumo mažinimo ar švaistymo atvejai yra aptinkami dėka didesnio verčių grandinės skaidrumo, o tai savo ruožtu leidžia gamintojui įgyti lemiamą konkurencinį pranašumą.

Naujos, novatoriškos gamybos sistemos ne tik rodo aukštesnę funkcinę integraciją. Taip pat šių sistemų generuojami duomenys tampa labiau prieinami ir dėl to naudingi. Todėl „Pramonė 4.0” leidžia kurti naujus verslo modelius. Iššūkis yra kuo greičiau įžvelgti šiuos naujus modelius ir juos įgyvendinti, taip pat sutelkti dėmesį ir pasinaudoti jų siūloma ekonomine nauda.

Nuo grandinės iki pridėtinės vertės kūrimo tinklo

Remiantis kompleksiškais produktais, bus sukurti verčių tinklai, kuriuose IT sistemos ir mašinų gamintojų bei jų tiekėjų gamybos linijos automatiškai tarpusavyje keisis duomenimis. To rezultatas bus perėjimas prie kito „just-in-time” gamybos modelio lygio.

Verčių tinkle įmonės keisis duomenimis tarpusavyje, siekdami padidinti gamybos efektyvumą visoje verčių grandinėje.

Ką tai reiškia praktikoje? Tik tie gamintojai, kurie laiku pasirengs „Pramonė 4.0” atvykimui, galės integruotis verčių tinkle ir ilguoju laikotarpiu išlaikyti klientus ir tiekėjus.

Nesvarbu, ar mums patinka tai ar ne, „Pramonė 4.0” yra dar vienas neišvengiamas žingsnis pramonėje. Įmonės, nuo pradžių mažais žingsniais įgyvendinančios tinklo kūrimą, mokosi naujų technologijų ir aktyviai dalyvauja formuojant pokyčius. Beje, šios įmonės įgyja konkurencinį pranašumą ir tokiu būdu apsaugo savo ateitį.

Daiktų internetas – jau netolimoje ateityje

Straipsnyje pasirodė „daiktų interneto“ sąvoka – tai koncepcija glaudžiai susijusi su „Pramonė 4.0“ ir skirta informacijos tarp įrenginių, sistemų ir žmonių keitimuisi.

Daiktų internetas sukuria naujas galimybes beveik visose gyvenimo srityse. Automobiliai apsikeičiantys duomenimis internetu, taip užkerta kelią nelaimingiems atsitikimams ir kamščiams, šildymo termostatai aptinkantys, ar savininkas šiuo metu yra pakeliui į namus ir iš anksto didinantys temperatūrą patalpoje, šaldytuvai, valdantys atsargas ir pateikiantys užsakymus.

Fotolia nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi