„Mobilumo paketas” grįžta į Europos Parlamentą. Balsavimas jau rytoj

„Mobilumo paketas” grįžta į Europos Parlamentą. Balsavimas jau rytoj

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

26.03.2019

„Mobilumo paketas” grįžta į Europos Parlamentą. Balsavimas jau rytoj

Visi požymiai rodo, kad Europos Parlamento kadencijai besibaigiant europarlamentarai norėtų baigti su „Mobilumo paketu” susijusius darbus. Kitoje plenarinėje sesijoje jie turės balsuoti dėl ES transporto taisyklių. Ar tuomet Paketas bus priimtas? Sužinosime trečiadienį.

Ne visi tuo patenkinti. „Mobilumo” paketas buvo įtrauktas į Europos Parlamento (EP) kovo mėn. sesijos darbotvarkę, tačiau ECR frakcija (Europos konservatorių ir reformistų grupė) paprašė pašalinti šį punktą. Lietuvos atstovai (asociacija „Linava“ ir Susisiekimo ministerija) užtikrina, kad jie pateiks pakeitimus visoms pakartotinai balsuojamoms, į mobilumo paketą įtrauktoms ataskaitoms.

Europos Parlamento kovo mėn. sesijos darbotvarkė

Nesibaigiantys darbai

Kodėl balsavimas kartojamas? Praėjusių metų liepą EP jau balsavo dėl teisės aktų dėl komandiravimo transporto sektoriuje. Tačiau tuo metu visi pasiūlymai buvo atmesti ir nukreipti į tolesnį darbą Transporto komitete.

Laikui bėgant paaiškėjo, kad ten buvo sunku pasiekti kompromisą. Svarbiausias pasirodė esąs šių metų sausio mėn. balsavimas, kai Komitetas priėmė „Mobilumo paketo” dalį, susijusią su prieiga prie profesijos ir kelių transporto rinkos bei kabotažu. Tačiau tuo pačiu metu jis atmetė du kitus reglamentų rinkinius – aprašančius vairuotojų darbo ir poilsio laiką.

Prieštaringų vertinimų netrūksta

Tada kilo daug abejonių. Visų pirma, teisinio pobūdžio. Europarlamentarai, daugiausia iš Vidurio ir Rytų Europos, pažymėjo, kad būtina išnagrinėti taisykles ir apsvarstyti, kaip turėtų būti vykdomi tolesni darbai. „Mobilumo paketas”, nors ir sudarytas iš trijų ataskaitų, galiausiai turėtų būti vertinamas kaip visuma, nors dauguma europarlamentarų pritarė tik vienai jo daliai.

Kaip matome, po ilgų diskusijų dokumentas buvo nukreiptas į Parlamentą.

Tačiau tai dar ne visos su paketu susijusios problemos. Kelias savaites prieš minėtą balsavimą Rumunijos vežėjų grupė iš „Transport Employers’ Association – Europe 2002“ (APTE 2002) organizacijos, apkaltino europarlamentarą Ismailą Ertugą (pranešimo, apie profesinę veiklą ir kelių transporto rinką ir kabotažą, autorių), kad jis nėra nešališkas. „APTE 2002“ laiške EP pirmininkui Antonio Tajani įtikinėja, kad Ertuga atveju yra interesų konfliktas, nes jis priklauso VERDI konsorciumui, didžiausiai Vokietijos transporto sąjungai.

Vokietijos europarlamentaras įrašė vaizdo įrašą, kuriame paneigia įtarimus, nurodydamas, tarp kitko, kad jis yra konsorciumo narys nuo pirmos darbo dienos EP ir iki šiol tai nebuvo problema. Be to, tai nieko keisto, nes daugelis Vokietijos socialdemokratų priklauso profesinėms sąjungoms.

„Jei dėl to kiltų interesų konfliktas, šiame Parlamente tikriausiai nebūtų socialdemokratų, – teigia Ertugas, pridėdamas, kad jis nepriima jokios finansinės naudos iš VERDI.

Visas Ismailo Ertugo pasisakymas:

Lietuvos balsas

Tuo tarpu Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos ir Bulgarijos transporto ministrai pakartotinai kreipėsi į Europos Parlamento prezidentą Antonio Tajani su prašymu atsižvelgti į „Mobilumo paketo” trūkumus.

Lietuvos ekonomikos augimas neatsiejamas nuo Europos ir jos bendrosios rinkos, o skubotas ir neproporcingas priemones proteguojančio Mobilumo paketo priėmimas reikštų mūsų vežėjų išstūmimą iš Europos rinkos ir turėtų neigiamą poveikį mūsų šalies ekonomikai, kadangi transporto sektorius sudaro reikšmingą BVP dalį. Dedame dideles pastangas, kad ES bendroji rinka būtų kuo atviresnė, liberalesnė ir suteiktų daugiau laisvės mūsų verslui, tačiau susiduriame su protekcionizmu ir pasipriešinimu. Šalys, nesugebančios konkuruoti, imasi priemonių apsaugoti savo rinką ir taip pažeidžia laisvo prekių judėjimo ir sąžiningos konkurencijos principus“, – pasakė Lietuvos susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Ministrai pasiūlė Europos Parlamento prezidentui spręsti realias transporto ir logistikos sektoriaus problemas.

Skaityti >>> ministrų laišką Europos Parlamento prezidentui Antonio Tajani.

“Mobilumo paketas” – kas tai?

„Mobilumo paketas” tai išsamios taisyklės, susijusios su trimis sritimis, vadinamomis ataskaitomis:

– Kabotažu (šio pranešimo pasiūlymo autorius yra europarlamentaras iš Vokietijos Ismail Ertug),

– Komandiravimu (pasiūlymo autorė: Merja Kyllönen, europarlamentarė iš Suomijos, buvusi transporto ministrė),

– Vairuotojų poilsiu (pasiūlymo autorius: europarlamentaras iš Olandijos Wim Van de Camp.

 

Bendrosios “Mobilumo paketo” taisyklės jau sukurtos, jos įsigalios 2020 m. ir yra įtrauktos į Komandiravimo direktyvą. Tačiau jos nėra susijusios su sunkvežimių vairuotojais, nes dėl jų darbo pobūdžio, europarlamentarai šiuo metu dirba kurdami su transportu susijusias taisykles.

 

Šie darbai vis dar tęsiasi ir nežinia, ar bus baigti šių metų pradžioje. Šiuo metu yra žinoma ES Tarybos pozicija dėl “Mobilumo paketo”. ES Tarybos palaikomų taisyklių projektas apima:

– pareigą turėti antrąją išmaniųjų tachografų versiją,

– sistemingo kabotažo apribojimą,

– būtinybę grįžti namo bent kartą per keturias savaites,

– draudimą reguliariai praleisti savaitės poilsį transporto priemonės kabinoje.

 

Prieš įsigaliojant įstatymui, Europos Parlamentas turi parengti bendrą poziciją. Darbai labai tempiasi. Ligi šiol Transporto ir turizmo komitetui pavyko patvirtinti tik europarlamentaro Ismailo Ertugo pranešimą, tai yra dalį, susijusią su kabotažu, prieiga prie profesijos ir prie kelių transporto rinkos. Dėl kitų pranešimų darbai vis dar vyksta.

 

Jei Europos Parlamentas parengs bendrą poziciją, tai tik tada trišaliame dialoge – bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba ir Transporto komitetu – galima bus nustatyti galutinę teisės aktų formą. Tik tuomet taisyklės įsigalios.

Europos Parlamento nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)