„Mobilumo paketo” protekcionizmas kelia grėsmę sklandžiam normalumo atkūrimui po COVID-19 krizės

„Mobilumo paketo” protekcionizmas kelia grėsmę sklandžiam normalumo atkūrimui po COVID-19 krizės

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

05.05.2020

„Mobilumo paketo” protekcionizmas kelia grėsmę sklandžiam normalumo atkūrimui po COVID-19 krizės

Kelių transporto taisyklių, vad. „Mobilumo paketu“, pakeitimo darbai beveik baigti. Nepaisant pandemijos, ES valdžios institucijos planuoja iki liepos pabaigos jas priimti. Priminsime, kad jų prielaidos atsirado prieš daugelį metų, kai pagrindinėmis problemomis atrodė esanti socialinė nelygybė, nepakankama komandiruotų darbuotojų apsauga ir socialinis dempingas.

Lenkijos organizacijos TLP (Lenkijos transportas logistika) vadovas Motiejus Vronskis (Maciej Wroński) interviu labiausiai nuomonę formuojančiame Europos dienraštyje „Politico“ atkreipia dėmesį, kad nuo to laiko įvyko dideli pokyčiai. Vairuotojų trūkumas rinkoje, ekonomikos pakilimas, rangovų lūkesčiai vairuotojų įdarbinimo standartų srityje, taip pat įgyvendintas komandiravimas žymiai pagerino darbo transporto sektoriuje sąlygas. Pavyzdys yra tolimųjų reisų vairuotojų sugrįžimas, kai dauguma jų dabar kas dvi savaites praleidžia savaitę poilsio namuose.

Be abejo, yra akivaizdžių darbuotojų teisių pažeidimų. Juos labai gerai paskelbia žiniasklaida (paimkime, pavyzdžiui, situaciją „Girtekoje“). Tačiau didelis viešumas nereiškia, kad šis reiškinys yra statistiškai reikšmingas. Deja, tokie pavieniai atvejai vis dar naudojami norint pateisinti poreikį priimti siūlomą „Mobilumo paketą“.

Tuo tarpu pastaraisiais metais atlikti pokyčiai paskatino „Mobilumo paketo“ tikslų pasiekimą per vairuotojų darbo sąlygų konvergenciją rinkoje. Esant tokiai situacijai, kai nebėra reguliavimo poreikio, jo priėmimas transporto įmonėse padidins tik jų veiklos sąnaudas. Tai palaipsniui sunaikins mažesnius ir silpnesnius subjektus, o padės didelėms tarptautinėms įmonėms ir toms, kurios neturi vežėjams ne iš ES taikomų reglamentavimo sąnaudų.

Dėl paketo nuostatų padidės išmetamo CO2 kiekis

Nerimą kelia tai, kad siūlomose taisyklėse transporto operacijos yra padalijamos į susijusias su vežėjo registruotos buveinės šalimi ir tas nesusijusias. Tokiu būdu grįžtame į rinką prieš 20 metų. Vietoj bendrosios rinkos turėsime nacionalines rinkas, kur patekimas bus ribojamas ir sąlygotas poreikiu patirti papildomų, dėl Pakete nustatytų kliūčių atsirandančių išlaidų.

Tokios kliūties pavyzdys yra įpareigojimas kas 8 savaites nuvežti transporto priemonę į vežėjo buveinės šalį. Jis nėra susijęs su pareiga grąžinti vairuotojus namo ar kokia nors kita racionalia priežastimi. Praktiškai tai sukels sunkumų ir išlaidų vežėjams, kurių veiklos centrai yra periferinėse Sąjungos šalyse, atokiau nuo Europos centro.

Be to, šios kliūtys bus atsakingos už papildomas tuščias keliones ir nepakankamą gabenimo pajėgumų panaudojimą, dėl ko milijonais tonų gali padidėti išmetamo CO2 kiekis, susidaryti spūstys ir atsirasti didesnė rizika kelių saugai. Tokios nuostatos prieštarauja neutralizuoto poveikio klimatui, Europos žaliajam susitarimui.

Stebina, kad nėra gilesnio apmąstymo dėl „Paketo” poveikio klimatui. 2016 m. kelių transportas išmetė beveik 21 proc. viso ES išmetamo CO2 – pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Todėl transporto dekarbonizavimas naudojant alternatyvius energijos šaltinius kartu su kitomis tvaraus judumo priemonėmis gali tapti labai neveiksmingas.

Protekcionizmo negalima pateisinti pandemija

Aptariant „Mobilumo paketą”, turėtų būti apsvarstytas naujas veiksnys – COVID-19 pandemija. Dėl pasaulinių tiekimo grandinių žlugimo pagrindiniuose Europos ekonomikos sektoriuose buvo apribota gamyba. Be to, dar buvo su kova su COVID-19 plitimu susijusių verslo apribojimų, vartojimo prekių ir paslaugų vidaus paklausos žlugimas, taip pat darbuotojų nebuvimas darbe (karantinas, ligos, kelionių į darbą ir atgal nebuvimas ir kt.).

Visa tai pakenkė Europos Sąjungos, t.y. bendrosios rinkos, ekonominiam pagrindui. Norėdami ją atkurti, turime užtikrinti, kad pandemija nėra pasiteisinimas nutraukti ES tiekimo grandines, apriboti šalių bendradarbiavimą ir uždaryti atskiras nacionalines rinkas nuo vidinės ES konkurencijos.

Deja, tęsiami su „Mobilumo paketu“ susijusius darbai privės prie Europos ekonomikos susiskaidymo pagilinimo. O tai pajus ne tik verslas, bet ir vartotojai ir darbuotojai – ES piliečiai.

Negalima nepaminėti fakto, kad daugiau nei 90 proc. ES vežėjų tai mažos ir vidutinės įmonės. Jie turi mažus finansinius pajėgumus, dėl kurių gali neišgyventi kelių savaičių prastovos dėl COVID-19. Dalis jų neišgyvens dabartinės krizės. Tie, kurie išliks, bus susilpninti tiek, kad „Mobilumo paketo“ įvestos kliūtys lems jų žlugimą.

Dėl to transporto srityje bus prarasta dešimtys tūkstančių darbo vietų ir nebus pakankamos transporto paslaugų pasiūlos.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi