Mobilumo paketui reikia didelių pakeitimų. „Vilkikų vairuotojai nusipelnė atviros diskusijos, atokiau nuo protekcionizmo stereotipų”

Mobilumo paketui reikia didelių pakeitimų. „Vilkikų vairuotojai nusipelnė atviros diskusijos, atokiau nuo protekcionizmo stereotipų”

Mobilumo paketui reikia didelių pakeitimų. „Vilkikų vairuotojai nusipelnė atviros diskusijos, atokiau nuo protekcionizmo stereotipų”

Transporto pramonė, kuri COVID-19 pandemijos krizės metu užtikrina tiekimų, pvz., maisto, kurį kasdien vartojame, saugumą, nusipelnė pagyrimo ir sąžiningos bei skaidrios diskusijos, atokiau nuo protekcionizmo stereotipų – su tokiu šūkiu kreipėsi Petar Vitanov, Bulgarijos eurodeputatas, Transporto ir turizmo komiteto (TRAN) narys Europos parlamente.

„Pastaraisiais mėnesiais mūsų pasaulis išgyvena krizę, kokios dar nebuvo” – Europos informaciniame portale euractiv.com rašo Petar Vitanov. Bulgarų eurodeputatas akcentuoja ypatingą sveikatos priežiūros darbuotojų, o taip pat vilkikų vairuotojų reikšmę šiuo labai sunkiu laikotarpiu.

“Jie nuolat peržengia vis dar uždarytas sienas ir nuolat yra kelyje, skubėdami atvežti maistą ir vaistus ten, kur jų reikalaujama” – pabrėžia.

Pagal Vitanovą, transporto pramonės darbuotojai šiuo sunkiu laikotarpiu parodė solidarumą su visais Europos gyventojais. Todėl per artimiausius mėnesius ir metus reikia jiems už tai padėkoti. Pagal bulgarą, tam, būtinai prieš įsigaliojant įstatymams, reikės atlikti esminius ES Mobilumo paketo pakeitimus.

Mobilumo paketo deklaruojamas tikslas buvo vilkikų darbo sąlygų gerinimas bei sklandaus ir nediskriminacinio bendrosios rinkos veikimo užtikrinimas. Tačiau progresuojant reglamentams tampa vis labiau akivaizdu, kad daugelis Vakarų Europos politikų turi priešingas ambicijas. Jie mano, kad šis paketas yra galimybė pašalinti konkurenciją iš Rytų ir įgyvendinti protekcionizmo programą” – kritikuoja Vitanovas.

TRAN komisijos narys pabrėžia, kad ligšiol atliktas darbas buvo grindžiamas pasenusiu, neteisingu transporto pramonės suvokimu, kartu su neigiama ir šališka žiniasklaidos informacija, pagrįsta nepatikrintais ir dažnai neteisingais duomenimis. Todėl vežėjai paėmė reikalus į savo rankas užsakydami Mobilumo paketo įgyvendinimo pasekmių analizę.

Vitanovas čia pamini taip pat pasekmių įvertinimą, kurį užsakė bulgarų vežėjų firmos pas vieną didžiausių konsultavimo įmonių KPMG. Ši analizė parodo, kad naujų taisyklių pasekmės bus reikšmingos. Dokumente skaitome, jog Pakete siūlomas reikalavimas, kad vilkikams sugrįžtant į savo šalį narę kas 8 savaites su kroviniu ar be jo, Bulgarijos kelių transportas padidins bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 0,8 proc. per metus. Eurodeputatas taip pat atkreipia dėmesį, kad bulgarų įmonių vilkikai yra 4 kartus naujesni nei ES vidurkis (turi 3 metus, o vidutinis sunkvežimių amžius Europoje tai 11,7 metų).

“Ironiška, bet ši priemonė buvo įtraukta į laikinąjį susitarimą tą pačią dieną, kai Europos Komisija oficialiai pasiūlė Europos žaliąją tvarką, ir aš vis dar nežinau, kaip derinti vieną su kita” – komentuoja Vitanovas.

Net ir Europos transporto darbuotojų federacija (ETF), kuri aiškiai pasisako už Paketą, pripažįsta, kad vairavimo ir poilsio laiko atveju trišalių pokalbių rezultatas yra, lyginant su galiojančiomis taisyklėmis, žingsnis žengtas atgal. O kur yra taip reikalingas vilkikų vairuotojų darbo sąlygų gerinimas?” – retoriškai klausia eurodeputatas.

Petaro Vitanovo nuomone, COVID-19 pandemija parodė, ką gali reikšti dideli tiekimo grandinės sutrikimai transporto sektoriuje. “Šiam kritiniam sektoriui priklauso sąžininga ir skaidri diskusija nutolusi nuo protekcionizmo stereotipų. Solidarumas turi galioti visiems Europos gyventojams visą laiką, ne tik krizės akivaizdoje” – baigia Vitanovas.

Multimedia Centre/European Parliament nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi