Neįprastas vakarų šalies žingsnis – priemokos už degalus skiriamos ir užsienio sunkvežimiams
Malgožatos Šotkovskos/Trans.INFO nuotr.

Neįprastas vakarų šalies žingsnis – priemokos už degalus skiriamos ir užsienio sunkvežimiams

Ispanijos vyriausybė priėmė sprendimą įrašyti užsienio transporto įmones į degalų paramos gavėjų sąrašą. Šalies vežėjai išreiškė savo susirūpinimą ir kritikavo vyriausybę, teigdami, kad toks žingsnis sukels dar didesnį sąžiningos konkurencijos disbalansą.

Ispanijos vyriausybė priėmė sprendimą įrašyti užsienio transporto įmones į degalų paramos gavėjų sąrašą. Šalies vežėjai išreiškė savo susirūpinimą ir kritikavo vyriausybę, teigdami, kad toks žingsnis sukels dar didesnį sąžiningos konkurencijos disbalansą.

Neįprastas vakarų šalies žingsnis – priemokos už degalus skiriamos ir užsienio sunkvežimiams
Malgožatos Šotkovskos/Trans.INFO nuotr.

Parlamentas patvirtino sausio mėnesį įsigaliojusios degalų paramos modifikavimą. Įstatymas panaikino reikalavimą turėti Ispanijoje registruotą įmonę, o tai reiškia, kad šioje šalyje veikiančios užsienio įmonės dabar yra pripažintos paramos gavėjais. Ispanijoje veikiančioms užsienio kompanijoms priklausantiems sunkvežimiams vyriausybė skirs nuo 10 iki 20 centų už litrą, premiją.

Tai Briuselio įspėjimo pasekmė. „Europos Komisija šių metų kovo 8 d. kreipėsi į Ispaniją, pranešdama, kad gavo skundą, jog ši pagalba pripažinta neteisėtai, atmenant ES bendrojos rinkoje veikiančias transporto įmones su kitose ES valstybėse narėse registruotomis transporto priemonėmis“ – transporto asociacijoms atsiųstame pareiškime paaiškino Transporto, judumo ir miestų darbotvarkės ministerija (MITMA).

Atsižvelgiant į tai, šių metų pirmąjį pusmetį numatyta pagalbos programa yra tęsinys tų priemonių, kurių buvo imtasi jau pernai, prasidėjus karui Ukrainoje dėl drastiškai išaugusių degalų kainų. Lig šiol degalų priemokos buvo skiriamos tik Ispanijos vežėjams. Šių metų parama sunkvežimiams, kurių masė viršija 7,5 t su dyzeliniais varikliais, nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. yra 20 centų už litrą, o nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. – 10 centų. Dujų atveju kainos pasiskirsto atitinkamai 27 ir 14 centų. Paramos suma negali viršyti 2 mln. Eur bruto (t. y. prieš apmokestinimą ir kitus mokesčius, įskaitant paramą, skirtą susijusioms įmonėms).

Įdomu tai, kad užsienio bendrovėms taikomų taisyklių pakeitimas turi galioti atgaline data, todėl vežėjai gali tikėtis papildomų mokėjimų už dyzeliną nuo sausio mėnesio – praneša Ispanijos transporto asociacijų federacija „Fenadismer“.

Priemokų mokėjimas

Nuostatuose yra numatyti du 20 ir 10 centų už litrą pagalbos apskaičiavimo ir mokėjimo vežėjams mechanizmai. Jie priklauso nuo to, ar paramos gavėjai turi teisę į dalinį angliavandenilių mokesčio grąžinimą.

Įmonėms, kurioms taikoma ši nuolaida, degalų parama mokama už kiekvieną veikiančią transporto priemonę mėnesio pabaigoje kartu su daliniu angliavandenilių mokesčio grąžinimu ir yra apskaičiuojama pagal sunaudotus ir sumokėtus degalų litrus, pvz., naudojant autoparko kortelę.

Kita vertus, yra nustatyta tiesioginės pagalbos sistema įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie nesinaudoja galimybe susigrąžinti angliavandenilių mokestį. Tie paramos gavėjai privalo per Valstybinės pajamų administracijos elektroninį centrą nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. pateikti prašymą paramai gauti, kurį patvirtinus, bus ji išmokėta vienkartiniu būdu.

Premija apskaičiuojama nustatant suvartojimą, suskirstytą pagal transporto priemonės tipą, per šešių mėnesių laikotarpį: nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. Todėl, atsižvelgiant į kiekvienam ketvirčiui nustatytus skirtingus dydžius, priemoka už transporto priemonę už visą laikotarpį yra tokia:

  • krovinių gabenimas sunkvežimiais, kurių dmc ≥7,5t varomi dyzelinu, LPG, CNG arba LNG – 3690 Eur,
  • krovinių gabenimas sunkvežimiais, kurių dmc <7,5 t – 1000 Eur,
  • krovinių gabenimas lengvais krovininiais automobiliais – 450 Eur.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi